top of page

ÚPLNĚK VE VÁHÁCH (6.4.2023, 06:34 hodin)


Vlivem Úplňku se nám otevírá už pár dnů intenzivně OBLAST VZTAHŮ a témat, které se vztahy souvisí.


Úplněk, který se odehrává dnes 4 minuty po půl 7 ráno svítí ve vzdušném znamení Vah, které je známo svou potřebou rovnováhy, harmonie a dohody. I my toto všechno chceme nyní vnášet do svých vztahů a hledáme způsoby jak to provést.


S vlivem Vah si velmi citlivě uvědomujeme, že ve vztahu jsou vždy dva lidi (alespoň v běžném, tradičním vztahu) – naše osoba a osoba partnera. Každý máme svou bublinu, která představuje hranici našeho vlastního prostoru, našich vnitřních světů – zájmy, záliby, názory, potřeby, touhy či cíle. Tento svět by neměl být kvůli druhému zmenšován či utlačován. Bublina se může pouze formovat vlivem druhého, ale neměla by být nikdy dlouhodobě umenšována pro blaho druhého.TÉMATA?

DOHODA, RESPEKT, TOLERANCE


Hledat zlatý střed, dohodu, respektovat to, že má druhý jiný názor než my, i když s tím jeho nesouhlasíme a vidíme věci jinak. Tolerovat, že náš partner je jiný než my a že ke spousta věcem přistupuje jinak. Toto 7. znamení zvěrokruhu je o přijetí druhého, ale zároveň i uvědomění si sami sebe a svého vlastního světa.


Ve vztazích si často zrcadlíme. Kolikrát jsou naši partneři tak silná zrcadla, že je až bolestivé ve svazku být, jenže.. nepřišli jsme se sem všichni něco naučit? Posouvat se, být lepšími a vědomějšími? A kdo jiný nám má naše nedostatky ukázat než naši nejbližší, ti kteří jsou přímo vedle nás?


Je proto dobré se tyto dny zamýšlet, co je v našem světě a nenechat si ho vzít, zároveň však neutlačovat svět partnera. Pokud je mezi našimi bublinami podobný pohled na svět, jakási souhra, propojenost a především cit lásky, vyplatí se na tom makat. Pokud ne a naše představy o životě jsou natolik rozdílné či ve vztazích chybí vzájemná tolerance, respekt a důvěra, je někdy lepší jít každý svou cestou, protože pro nás vztah pak může být toxický.


Zamýšlejte se tyto dny nad svými vztahy s druhými lidmi, přemýšlejte nad svými polovičkami, ale také nad sebou samými a nad tím, jací ve vztahu jste. Zda si umíte udržet svůj vnitřní svět, zda Vás bublina druhého inspiruje či naopak stahuje dolů. Tyto dny jsou pro to určené.


Zdravotně hlídat ledviny a močový měchýř, mohou být citlivější.


Pěkný úplňkový den! Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page