top of page

ÚPLNĚK VE VÁHÁCH (8.4.2020 04:34)

Hezký úterní den ještě jednou! Jak jste si již podle názvu mohli všimnout, zítra ráno nás čeká další magický úplněk, tentokrát posílený velikonočními svátečními dny. Úplněk se odehrává ve znamení vzdušných VAH, do popředí jdou naše vztahové záležitosti. Děláme si jasno ve svých vztazích, spějeme k rozhodnutí, přemýšlíme nad tím, co od svých vztahů vlastně očekáváme. Nastavujeme si vztahové hodnoty, diskutujeme s partnery o tom, co a jak cítíme, jak bychom chtěli, aby náš vztah vypadal. Ti, kdo partnery nemají se mohou tyto dny vracet ke svým bývalým láskám – vzpomínat, propouštět, něco si odžít, ukončovat. Ti co partnery mají nebo se kolem nich někdo pohybuje, mohou přemýšlet nad tím, jak to vlastně celé mají.


Váhy, ve které se dnešní Úplněk odehrává, jsou symbolem harmonie, rovnováhy a vyvážení. Jejich planetou je Venuše, ale také Isis, která začala být astrology používána v horoskopech přibližně od roku 1946. Planetka Isis je v mytologii připodobňována egyptské bohyni mateřství a porodu, v horoskopu souvisí s naší schopností bezmezně milovat, umění vyvážit mužský a ženský princip či v dovednosti vytvořit partnerství, které se soustředí na duševní hodnoty.

Mnoho z nás mluví o lásce, ale víme co to láska vůbec je? Láska a její protiklad nenávist jsou hnacími a určující silami v lidském životě a v našem světě. Láska znamená přitažlivost, nenávist znamená odpuzování. Každá hodina, každý den našeho života rozhodují tyto dvě síly o cestách, po nichž kráčíme, protože nás ovládají a vedou. Někteří lidé si myslí, že vyrostli bez lásky, ale není to pravda. Bez lásky bychom nepřežili, tak jako bychom nepřežili bez jídla. Každý člověk, který se narodil a poznal lásku, ví, jaké je cítit ji, zná její účinky. Možná se nám lásky nedostává, ale známe ji a víme, co v nás cit lásky uvolňuje, ať už je to úsměv, dítě, kočka, pes, třešňový květ nebo západ slunce. Láska je vším, takže není možné ji omezit na jedinou definici. Jako všechny velké city zůstává tajemstvím a tak je to v pořádku. Láska je největší síla, mocný spojenec, ale pokud ji neuchopíme správně, může nás pěkně zranit, a dokonce i bez nadsázky zabít. Mít rád znamená zkoušet život, mít rád znamená otevřít se, nést plné riziko, být zranitelný, mít rád a milovat znamená připustit si, že lásku můžeme kultivovat, rozvíjet a řídit. A že je pouze na nás, jak budeme na svých vztazích pracovat, jak budeme pracovat na lásce s myšlenkou, že otesáváme tvrdou skálu, která může vytvořit krásný úkaz. Ale je třeba pracovat s láskou, trpělivostí a porozuměním.


Sama za sebe věřím, že je v našich možnostech vytvořit krásný plnohodnotný vztah plný pochopení a porozumění. Také ale věřím tomu, že tyto vztahy nejsou zadarmo, spíše naopak. Plnohodnotný vztah mohou tvořit především jedinci, kteří si váží sami sebe, mají zmáklé téma hranic a také často zmiňované téma sebehodnoty. Mohou se to učit spolu, ale je třeba aby do vztahu nevstoupovali s myšlenkou, že je ten druhý zachrání. Tak to totiž není. Ten druhý nám může krásně ukázat v čem děláme chybu, co máme nastaveno špatně, ten vedle nás nás skrze cit lásky donutí zamyslet se, co pro nás vlastně láska znamená.. Ale nebude nás zachraňovat.. Zachránit se musíme sami. Spolu se pak můžeme učit co to ta láska vlastně je. Můžeme se učit milovat, můžeme trénovat co jsou to hranice, co je to učit se říkat "ne", učit se co je to spolupráce a společné budování, nebo nás ten vedle naučí neutíkat při prvním nezdaru.


LÁSKA JE UMĚNÍ


Jak řekl můj oblíbený Erich Fromm - láska je umění. Nemůžeme očekávat, že přijde partner, se kterým nebudeme nic řešit a vše půjde jak po másle. Pokud máme nevyřešené témata, což všichni máme, protože o tom pracovat na nich ten život vlastně je, jsou právě partneři našimi velkými učiteli. Karmicky se každá duše učí předevších od druhých. Někteří od svých rodičů, jiní od partnerů, pak jsou duše, které si vybrali, že největší učitelé budou jejich děti. A někdo to má všechno dohromady. Asi každý víme, kde tyto učitele máme, že? 🙂


Partneři jsou ale u většiny lidí často ty duše, které jim ve velké míře zrcadlí je samé, a proto plnohodnotný vztah není pro lenochy. Plnohodnotný vztah je třeba budovat a neustále na něm pracovat. Ti kdo čekají, že se zjeví princ na bílém koni a budou spolu s princem žít šťastně až do smrti jsou na velkém omylu. Princ se možná zjeví, ale zůstane, když na něj bude princezna od rána do večera řvát? A zůstane princezna, až zjistí, že princ je lenoch, který očekává, že princezna za něj všechno udělá? Pokud si oba dva váží sami sebe, ukážou jasnou hranici přes kterou nepůjdou, vymezí si co ano a co už ne, co už je moc. Je možné, že ten lenoch se pak zvedne a princezně pomůže. Také je možné, že princezna se nad tím zamyslí a přestane řvát když zjistí, že tyhle scény si princ nenechá. A začnou na sobě oba dva pracovat. A tímto se tvoří vztah na pevných základech. I v těch našich moudrých pohádkách se musí princ nejdříve postavit drakovi, musí jít pro princeznu až na kraj světa, chce se po něm, aby dokázal, jak moc o ni stojí. Není to zadarmo.


"Co když ale ten druhý za náš vztah bojovat nechce?

Co když pro něj nic nedělá?

Co když dělám jen já a on nic?"


Tyto otázky padají v poradně celkem často. Nejsem vztahový kouč, ale už mám hodně odposloucháno a pár věcí jsem si všimla. Obecně na tyto otázky nejde odpovědět obecně, nicméně můžeme alespoň zjistit na čem jsme. Pokud cítíme, že makáme jen my a ten druhý nic, je třeba nejdříve zjistit důvod, proč ten druhý na vztahu pracovat nechce nebo na něm z našeho pohledu nepracuje. Jsou totiž případy, kdy se můžeme mýlit. Myslíme si, že děláme pro náš vztah jen my a druhý se veze, ale kolikrát ten druhý taky dělá, jen způsobem, který nám nevyhovuje nebo který odmítáme. Pak je problém v komunikaci a je třeba si promluvit o tom, co každý z nás vlastně chce, co od toho druhého potřebuje a dojít pak společně k rozumnému kompromisu. Pokud ale zjistíme, že partner očekává, že budeme pracovat jen my a poveze se, a opradu na vztahu pracovat nechce, je pak dobré zamyslet se, zda dáme přednost sami sobě nebo se utrápíme pro někoho, kdo si toho pomalu ani nevšimne.TÉMA EGO A OBRANNÉ MECHANISMY

V Úplňku ve VÁHÁCH se částo otevírají všechna ta vztahová témata, všechny ty otázky, které celou dobu zněly pouze v naší hlavě. Kromě hledání odpovědi na tyto otázky mohou být aktivní ale i vztahové vzorce, kterou nemusí být dvakrát příjemné. S nehezkým uvědoměním a přiznáním vyplouvají na povrch naše projevy ega - všechny ty obranné mechanismy, aby nám nikdo neublížil. Těmito obranými postoji může být netolerance, negace, tvrdohlavost, kritika či zarputilé držení vlastní pravdy. VÁHY jsou symbolem rovnováhy a tu bychom se měli pokusit dostat i do svých postojů a vztahů s lidmi kolem nás. Právě tyto dny totiž skvěle osvítí naše dilema mezi potřebou se sebeprosadit a hledat kompromis. Zeptejte se sami sebe na to, zda někdy nechcete spíše hrdě a vítězně partnerovi dokázat, že máte pravdu, než s ním hledat shodu. Zaměřte se na to, jaký vztah spolu máte a zda ho někdy nepovažujete spíše za protivníka než partnera. A pokud ano, a více než spolupráce u Vás vítězí boj, zkuste se na tyto postoje nyní zaměřit.OTÁZKY


Právě tento Úplněk bychom se měli na toto téma zaměřit

a položit si otázky s ním spojené:

 • Co pro mě znamená láska?

 • Co je pro mě důležité v partnerském vztahu?

 • Jaké rozhodnutí bych měla v oblasti lásky a vztahů aktuálně učinit?


A protože jsou Váhy i umělecky založené,

je důležité položit si i tyto, níže vypsané, otázky:

 • Jaký druh umění mám rád/a? (malířství, hudba, koncerty, opery, muzea, tanec,..)

 • Jaké mám umělecké vlohy?

 • Jak bych je mohla podpořit?

 • Jak vypadá místo, kde jsem v absolutní harmonii?


JAK VYUŽÍT ENERGIE VAH


 • Radovat se z krás přírody.

 • Zabývat se věcmi, které nás hladí po duši.

 • Uzpůsobte si své "místo" tak, aby se Vám v něm žilo/pracovalo co nejlépe.

 • Zatancujte se.


NEJVÍCE OVLINĚNI


Nejvíce jsou touto konstelací ovlivněné všechny Váhy nebo lidé, kteří mají ve svém horoskopu Váhy silně postavené (v ascendentu, luně, ve vícero aspektech). Váhy by si měli udělat vztahově jasno, neměli by protahovat svá rozhodnutí, zároveň by se však měli tito jedinci nejvíce ze všech znamení zverokruhu zamyslet, co pro ně znamená láska a zda je láska pouze partnerství dvou jedinců.


Naproti Váhám stojí Berani, takže i toto 1. znamení zvěrokuhu může pociťovat v partnerství jisté pnutí a je třeba najít již zmiňovanou rovnováhu.ZDRAVÍ


Zdravotně je Úplněk ve Váhách spojen s ledvinami, močovým měchýřem, močovody či pánví. Je třeba tyto dny hodně pít, ideálně čaj ze šípků, z medvědice lékařské či vřesu.Nezapomeňte také nechat nabít všechny své kameny, karty, amulety či talismany. Přeji Vám všem krásné předúplňkový večer!


Autor: Tereza


Použitý zdroj:

Astrologie rostlin (Yvonne H. Kochová, Usrula Stumpfová)

Buddhovy věčné zákony (Paul H. Koppler)

bottom of page