top of page

ÚTERÝ - ČTVRTEK (25.2. - 27.2.2020)


Hezký úterní den! Protože v aktuálních dnech probíhá postupné zabydlování poradny (připomínám - všem objednaným budu ještě včas posílat informační sms), nesdílím Vám dnes článek astrologických konstelací, ale půjčený článek o 10 životních pravdách, které bychom si měli stále připomínat.♥ 1. Lidský život je krátký


Kdesi hluboko uvnitř víme, že život je krátký, že na konci se všichni setkáme se smrtí. ŽIJTE DNEŠNÍM DNEM! Nemusíte smrt ignorovat, ale bát se jí také nemá smysl. Smysluplnější je obava, že nestihnu svůj život skutečně prožít, protože se neodhodlám překročit své vlastní meze. Smrt není v životě tou největší ztrátou. Největší ztrátou je umírat vnitřně, dokud je člověk živ. Žijte s nadšením. Odvážně. Jděte dopředu bez ohledu na cokoli.♥ 2. Žijeme v té realitě, kterou si sami vytváříme


Váš život patří pouze vám. Ostatní se mohou pokusit změnit v něčem váš názor, ale nemohou za vás rozhodovat. Mohou jít s vámi, ale ne na vašem místě. Ujistěte se, že cesta, kterou jste se rozhodli jít, je opravdu v souladu s tím, co si přejete. A nebojte se přejít na druhou stranu nebo si začít razit cestu svým vlastním směrem.

Nezapomínejte, že je lepší být na nejnižší příčce žebříku, po kterém chceme stoupat vzhůru, než na samém vrcholu toho, který se nám nezamlouvá. Uvědomte si, že trpělivost není jen prosté vyčkávání, ale umění zachovat si ducha a usilovat o to, v co člověk věří. Váš život se bude utvářet podle vaší vlastní volby. Vaše činy by měly promlouvat hlasitěji, než vaše slova. Váš život by měl sám za sebe promlouvat výrazněji, než vaše věty.♥ 3. Být zaneprázdněný neznamená být produktivní


Zaneprázdněnost není žádná zásluha. Není tím, co je hodno úcty. Všichni jsme občas zaneprázdněni, přitom však málokdo z nás má k tomu reálný důvod. Stává se nám to jenom proto, že neumíme žít v rámci svých možností, správně si stanovit priority a říkat „ne“.

Přecpané dny bývají jen zřídka produktivní. Rozhlédněte se kolem sebe. Zaměstnaných lidí je mnohem více než lidí produktivních. Zaneprázdnění lidé pobíhají sem a tam a stále někam spěchají. Běží do práce, na konferenci, na schůzi, na jednání, na prezentaci… Mají sotva čas na rodinu a málo spí. Telefony jim vyzvánějí a notesy mají popsány odshora dolů. Přecpaný rozvrh jim dodává pocit vlastní důležitosti. Jenže to všechno je pouhá iluze. Podíváte-li se na ně nezúčastněným pohledem, připomenou vám veverky bez konce běhající v kolečku.

Napjatý plán a přecpaný rozvrh pomáhají člověku udržet si vědomí, že je živý tady a teď, neuchová si ho však navěky. Nakonec – možná, že zítra, možná za mnoho let – budeme litovat, kolik času jsme ztratili nesmyslným shonem, místo abychom žili plným životem.♥ 4. Vzestupu vždycky předchází pád


Chybám se nevyhneme. Hlavní je naučit se odpustit si je. Podstata nespočívá ve faktu, že člověk udělal chybu. Podstata je v tom, čemu se tou chybou naučil, co si z ní vzal.

Kdo se příliš obává nezdaru, nedokáže si nikdy zajistit úspěch. Skamaraďte se s nezdary. Víte, v čem je rozdíl mezi mistrem a učněm? Mistr přežil více nezdarů, než učeň pokusů. Za každým velkým uměleckým dílem je tisíc chyb. Jenomže ty nám nikdy neukážou. Má-li jít všechno tak, jak má, je někdy dokonce třeba, aby to zpočátku šlo všechno špatně.♥ 5. Myslet a dělat jsou dvě zcela různé věci


Jste tím, co děláte, nikoli tím, co slíbíte. Znalosti beze skutků nikdo nepotřebuje. To dobré se děje těm, kdo pracují a usilují o cíl. Zeptejte se sami sebe, co je pro vás důležité. Pak si dodejte odvahy a začněte kolem odpovědi budovat svůj život.

A nezapomeňte: budete-li čekat na okamžik, kdy budete stoprocentně připraveni vyrazit k cíli, s velkou pravděpodobností na něj budete čekat až do konce svých dnů.♥ 6. Abys odpustil, nemusíš čekat, až tě někdo o odpuštění požádá


Náš život je mnohem jednodušší, když se naučíme odpouštět i bez toho, že by nás o to někdo prosil. Důležité je být vděčný za každou zkušenost, ať je kladná, nebo negativní. Zkusme si dát odstup a poděkovat tomu, kdo se nás dotkl, za lekci, jíž se nám od něj dostalo. Uvědomte si, že nějaká s minulými událostmi spojená zlost, pokud ji v sobě dál živíte, jenom zabírá místo štěstí, které byste mohli pociťovat dnes. Lpět na starých sporech je to samé, jako dovolit nezvaným hostům, aby zbůhdarma přežívali v naší hlavě.

Když tomu druhému odpustíme, zavazujeme se propustit minulost, kterou stejně nijak nezměníme. Zavazujeme se žít přítomností. To naprosto neznamená, že viníka zbavíme viny za to, co udělal. Sebe však zbavujeme údělu věčné oběti.♥ 7. Někteří lidé nám zkrátka a dobře nesedí


Náš rozvoj vždycky závisí na lidech, jimiž se obklopujeme. Dodejme si tedy odvahy a přerušme styky s tím, kdo nám na cestě vpřed překáží. Nemá žádný smysl snažit se naladit vztah s někým, kdo v nás probouzí pocity méněcennosti.

Pokud cítíte tíseň a nejistotu pokaždé, máte-li se setkat s určitým člověkem, není to nejspíš zrovna ten nejlepší adept na roli vašeho přítele. Nedokážete-li být vedle něj sami sebou, nemá zkrátka smysl se s ním stýkat. Jestliže jste po každém setkání nervově i citově rozhození, dejte na svou intuici. Na světě je obrovské množství lidí, kteří se k vám hodí. Budou vás napájet energií a inspirovat k novým úpěchům. Nemá žádný smysl dělat si násilí a udržovat styky s lidmi, kteří nám nesedí.♥ 8. Nemusíte čekat, až vás budou mít rádi jiní. Mějte se rádi sami


Je důležité mít dobrý vztah k jiným, ale ještě důležitější je mít dobrý vztah k sobě samému. Chceme-li v životě něčeho dosáhnout, musíme se naučit mít se rádi. Ujistěte se, že se na sebe nedíváte očima těch, kdo si vás necení. Buďte si vědomi své vlastní ceny.

Dovolte někomu milovat vás takového, jaký jste. I když máte nedostatky, i když se někdy cítíte zcela nepřitažliví, vyprahlí, zničení. Ano, dovolte někomu, aby vás miloval přese všechna tahle mínus – a tím někým jste VY.♥ 9. To, co vlastníte, neurčuje to, kým jste


Věci jsou jenom věci. Nemají žádný vliv na to, jaký jste člověk. Většina z nás potřebuje daleko méně, než má. To je velmi důležitá připomínka, neboť žijeme v kultuře, jíž hýbe spotřební instinkt a která se soustřeďuje na materiální věci, nikoli na vztahy, pocity a prožitky.

Vytvořte si svou vlastní kulturu. Najděte sílu zaplnit svůj čas něčím podstatnějším, než je televize. Místo a čas, které v tomto okamžiku zabíráte, to je ŽIVOT. Pokud vás vzrušuje či zajímá život takzvaných celebrit, sami sebe zbavujete své životní síly. Přítomnost jste VY, vaši přátelé, vaše rodina, láska, vaše naděje, plány a sny.♥ 10. Život se každou vteřinu mění


Těšte se ze změn a věřte, že v životě se nic neděje náhodně. Možná je těžké to tak na první pohled vidět, ale ať se stane cokoli, vždycky to konec konců stojí za to.

To, co dnes máme, se v kterýkoli okamžik může změnit v to, co jsme měli včera. Kdo ví? Život se mění a někdy se to děje zcela spontánně. Mění se okolnosti, lidé přicházejí a odcházejí. Život se však nikdy nezastavuje, nikdy na nikoho nečeká. Během několika okamžiků může přejít z dokonalého klidu k naprostému chaosu. Dochází k tomu každý den.

Někdy stačí pouhý zlomek vteřiny a náš život náhle změní směr. I to nejnevinnější rozhodnutí může naším světem otřást stejně, jako by na Zemi dopadl meteorit.

Ať je naše situace jak chce špatná nebo dobrá, změní se. To je nejspíš to jediné, čím si můžeme být jisti. Když je život pěkný, užívejme si ho. Nemusíme stále jen hledat něco lepšího. Štěstí nikdy nenavštíví někoho, kdo není spokojen s tím, co už má.Zdroj: Pro náladu

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page