top of page

▪️ ŽENSTVÍ - HLOUBKA KALICHU ▪️

Milá Ženo,


píši to pro tebe, aby jsi se probudila a poznala svou úlohu ve světě. Zároveň to píši vám muži a také celému ženskému principu. Ženská energie byla dlouho v útlaku, ale nyní je úkolem žen vystoupit ze své podřízenosti. Nic se neděje náhodou. A protože se kyvadlo duality vychyluje po věky mezi jinem a jangem, tak i ženská síla byla kdysi zneužita. Každý aspekt bytí má svou životodárnou i ničivou sílu, když je ve své krajní poloze. Proto se pro vyrovnání ženský aspekt musel dostat do útlaku, podmanění. Tam žena znovu našla své dobro, úctu a pokoru. A ta doba, kdy očištěná ženská síla znovu rozkvétá je nyní. Toto sdělení zásadně proměňuje pocit oběti do stavu zmoudření a víru v inteligenci kosmického vyrovnání sil do Jednoty.

Ženský princip nebyl chápán jako rovnocenný partner a tak se ten mužský také oslabil. Společnost se stala jen zaměřená na cíl, bez respektu cykličnosti a vlny všech dějů. Vyrovnáváme jin, jang se nějak přebujel. Předpovídal se nový návrat Krista, ale již bylo pochopeno, že se nejedná o novou inkarnaci, ale o příchod kristova vědomí do lidských bytostí. Kristovo vědomí znamená - ŽITÍ SRDCEM, VE SPOJENÍ S VYŠŠÍM JÁ.

Máří Magdaléna byla ztělesním tohoto vědomí jako ženský Kristus. Historie přiznala jen polovinu pravdy a ženské kódy byly vypnuty. Vyšší vědomí se manifestovalo skrz muže - Budha, Ježíš, Leonardo da Vinci, Mozart ... a mnoho dalších "velkých" mužů přinášelo pravdy světu. Hledala jsem moudré ženy minulosti, ale moc jsem jich nenašla.


Dnes božství promlouvá především skrze ženy. Naslouchejte dnešním ženám. Věnujte pozornost duchovním učitelkám, umělkyním, ženám ve společnosti. Ale také plně vnímejte své maminky, babičky, sestry, kamarádky a všechny ženy. Mluví skrze ně hluboké poznání a pravda.A ženy, ještě vás chci vybídnout - mluvte, vyjadřujte jakkoliv sebe, věřte si, svět vás potřebuje!


Žena je blíž ke Zdroji. Jejím úkolem je najít tuto cestu. Je v hloubi duše, na dně kalichu. Je to esence lásky. Žena ví, že lidské tělo je posvátné. Uvnitř v ženském lůně, v pánevním dnu se skrývá kalich, svatý grál. Je naším emočním i citovým bohatstvím, je naším barometrem a kompasem pro život. Proto spojte se s tělem, se svými emocemi a jděte až do jejich hloubky - na konec. Světlo je vždy na konci tunelu. Dovolte sami sobě cítit, co cítíte. Cesta vede po spirále. I okvětní lístky růže rostou ve spirále, takto proudí životní energie.


Pokud to není přímo nutné, tak neberte antikoncepci. Odpojuje ženy od své přirozenosti a umlčuje ženský princip, který pracuje v cyklech a etapách. Nedovoluje mít přímý přístup ke vznikajícím emocím a intuici. Žena se rodí s dělohou. To jí dělá vnímavou, tvořivou a kreativní po celý život. Děloha má podobnou roli jako Stvořitel. Svou bezpodmínečnou láskou dává vzniknout životu - v tichu, pokoře a hluboké úctě. Ve tmě ženského lůna se děje tajemný a zázračný proces. Vše se odvíjí automaticky a jakoby samo od sebe. Žena je jen přítomna a propůjčuje své tělo novému tělu. Je součástí nekonečného kosmického pohybu a tvoření. Žena tak přijímá, inspiruje a nechává se inspirovat. Podobně jako bábuška. Je žena, v ženě je srdce a děloha. V děloze je živná půda, v ní jsou základy tvoření a lůno, líheň pro nový plod. Plod je dítě. Dítě symbolizuje tvorbu, nový život, motýla, který vylétne z kukly. Je to symbolika a alchymie nekonečného tvoření. Takto vzniká nový život. Takto vzniká realizace nápadu, takto přichází Světlo na Zem. ...


Ženská cesta k propojení se Zdrojem, se svou vnitřní podstatou, je krátká a snadná. Je v hloubce, v tichu přítomnosti, v lásce. Osvícení je ve sjednocení se se sebou. Tato cesta není jen pro ženy, je i pro muže. Je to ženská cesta, která se nyní otevírá světu. A na ženách je, aby otevřely její bránu, proto se nyní probouzí takové množství žen.


V cestě stojí jediná překážka...


A to je vyléčení ženského aspektu duše. Rozpustit všechna zklamání, křivdy a zraněná srdce. Nenaplněné sny a nepovedené vztahy jsou pro ženu největší slabinou, protože žena je stvořena pro pěstování vztahů. Na psychice se projevují jako úzkosti, deprese, fobie. Na těle jako ženské nemoci, únava. Nejlepším lékem je hluboké usmíření a vyrovnání. Přijetí všech dějů v minulosti a očisty těchto zátěží, které už nepotřebujeme.

Žena tvoří, pěstuje vztahy, pečuje a udržuje. Muž je zaměřen na úspěch, aby se mohl starat o ženu a rodinu. To je nejzákladnější princip pro uchování druhu od přírody. Touha přírody je - nové a nové děti. Partnerské vztahy jsou naše nejsilnější a nejbližší zrcadlo. Proto každý partner je ten pravý. Partner, kterého máme mluví k naší duši. Pokud ho momentálně nemáme, tak to opět mluví k naší duši. A všichni partneři nás jen vedou k našemu Pravému Já. Jakmile nacházíme sami sebe, pak prožíváme i pravé partnerství. Ano tak jednoduché to je : ) Takže veškeré to nepříjemné očišťování stojí za to.


A ještě něco - pro muže je žena tajemství. Ale muži možná netuší, že i ženy jsou si sami sobě tajemstvím, které nelze odkrýt, protože od toho tajemství jsou. Ale můžeme se stále pomalu přibližovat. Proto hledejte co ženský aspekt je. Možná soucit, vnímavost, empatie, spiritualita, sdílení, přijímání, otevřenost, laskavost..

Probuzená vědomá žena má poslání, úkol.

Je to konat ze síly své lásky a moudrosti. Ženství je zářičem lásky. Naším úkolem je toto vědět a tuto lásku vyzařovat.

Milujme muže, děti, lidi, Zemi... ale také překážky a problémy - ony se v lásce rozpustí. To je naše božské Já. Ženy probuďte svoje mystéria, alchymii a spojujte nespojitelné z dobra svého srdce. Následujte principy krásy. Vzpomeňte si. Vy jste ta láska, kterou hledáte. Tak si i muži vzpomenou na své pravé mužství v jemnosti a síle.Autor: Monika Micajová

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page