top of page

AKTUÁLNÍ ENERGIE - TANEC DUCHŮ

Moc Vás zdravím, pěkný den. Doufám, že se Vám všem dobře daří a zvládáte vše s co největší lehkostí a klidnou myslí. Co také zbývá, že? :) Osobně toto období vnímám jako skvělou příležitost k přiblížení se ke své duši, ke své podstatě, protože upřímně, kdy zase budeme mít tak skvělou příležitost přiblížit se k sobě tak blízko? K tomu kdo vlastně jsme?


Poslední dny jsem postrádala své běžné zapálení ke sdílení svých článků na téma planetárních a numerologických konstelací, neměla jsem potřebný náboj psát o předpovědích, pohledech, názorech a pocitech. Potřebovala jsem vést vnitřní dialog, ten sama se sebou, a pro jakékoli vypouštění myšlenek ven jsem neměla dostatečnou kapacitu. Cítila jsem, že si své myšlenky, vize a duchovní obrazy musím uchovat sama pro sebe.


Jsem v období, jako možná i Vy, ve kterém cítím, že se potřebuji ztišit a stáhnout. Tuto příležitost, toto aktuální období vnímám jako požehnání ze shora a i když to zní asi blbě, děkuji všem nahoře, že jsme tuto příležitost dostali. Vnímám to celé jako božský dar, který nám umožňuje podívat se dovnitř, podívat se do svého nitra a odhalit to všechno, co nám za celou tu dobu unikalo. Spojení se sebou, to je to, co nám v této době tak zoufale chybí. Naše duše prahne po spojení s naší hlavou, naše nitro si uvědomuje, že jsme často odpojeni od svého vnímání, odpojeni od sebe, od své energie a jen bezmyšlenkovitě opakujeme. Točíme se v kruhu a nedaří se nám z něj vyjet. A to je v pořádku, proto jsme sem i na Zem šli. Učit se, chápat souvislosti, uvědomovat si prostřednictvím svých bolestí, pocitů bezmoci, emocí vzteku, lítosti a smutku, naučit se vše, co jsme nepochopili ve svých minulých životech.

Každý máme nějaké lekce a úkoly, jinak bychom tu nebyli. Když se ale vrátím zpět, dnešní doba, nastavení našeho systému, to všechno je neuvěřitelně zrychlené. Mnoho lidí v dnešní době se stává nevědomky otroky tohoto tempa i přes to, že se mu snaží bránit. Jsou touto intenzivní energií tak obklopeni, že se jí zcela nepatrně podřizují. A pak, v tom zrychleném tempu, se zapomínají zastavit a srovnat si to všechno naučené. Takže se pak zcela nepatrně zase vrací do toho zacykleného, ze kterého právě vyjeli. Bohužel toto na sezeních někdy vnímám. Něco pochopíme, jsme obohaceni o nové pohledy, zkušenosti, chápeme co bylo "špatně", ale nedáme si čas to zpracovat. Ženeme se do nových vztahů, do nové práce, do nových přátelství, aniž bychom se předtím řádně zastavili a zavřeli dveře. Pak se divíme, že je průvan a dveře se s prasknutím sami zavírají. Ale my ne. :-) My jdeme, necháváme za sebou většinu dveří pootevřených a pak se divíme, že vstupujeme pořád do stejných situací.


Dříve, když se podíváme zpátky, byly často páry, které spolu žily celý život. Když jeden z nich umřel, bylo běžné, že vdovy a vdovci zůstavali často až do konce svého života sami. Ne že by neměli příležitost se seznámit, ale odmítali to. Měli za celý život jen svého jednoho partnera/jednu partnerku a tomu/té zůstali věrni až do vlastní smrti. Dnes máme partnerů několik, jdeme ze vztahu do vztahu. Jak je to možné? Důvodů je určitě několik, ale jedním z nich je, že hodně duší se zde na Zemi pohybuje už dlouho. Má za sebou x stovek či tisíců životů, tím pádem jsou vyspělejší než před stovkami svých minulých životů a rozhodli se, že jejich učební lekce zde na Zemi budou zesíleny. Že nebudou řešit jen vztahy, ale i děti, práci či své rodiče, že okolo nich budou všude učitelé, aby jejich duchovní rozvoj byl mnohem intenzivnější než dříve, protože teď už jako podstatně starší duše tyto lekce dokáží zvládnout. Ony samy ví, že to zvládnou, vybraly si to.

A to sděluje i tato vytažená karta. Opět jsem se ptala a žádala, jestli mi mohou být prostřednictvím těchto karet dány informace, které Vám má předat. Je třeba napsat, že si nečtu knížečky, které jsou ke kartám přiloženy s informacemi o jednotlivých kartách, vždy jedu podle toho, co z dané karty cítím. Je proto možné, že Vy kdo tyto krásné karty máte doma, vnímáte kartu úplně jinak než já, třeba podle toho co je v knížečce napsáno, a to je v pořádku. Na každého z nás karty promlouvají jiným způsobem a informační knížka ke kartám je pouze berličkou pro ty, co potřebují ve svém vnímání popostrčit.


Karta Tanec duchů na mě osobně působí jako karta velmi mystická, která nás vede do dob dávno minulých. Vede nás tam, kde jsme něco zapomněli, kde jsme něco nepochopili a proto je potřeba skrze jiné situace třeba v novém životě nás tam znovu dovést, abychom dostali informace a zkusili věc tentokrát pochopit. Někdo tomu, co nyní popisuji, říká karma, někdo boží trest, pojmenování je vskutku hodně. Ale co osobně tím myslím? Pro mě už odmalička je naprostou samozřejmostí, že tady nejsem poprvé, a ani podruhé, a asi nejspíš ani potřetí či počtvrté, a že můj opravdový domov je tam někde, co neumím naším lidským jazykem pojmenovat. Už jako malá jsem tvrdila svým rodičům, že se těším, až půjdu zase domů, protože tady jsem jen na návštěvě. Ťukali si trochu na čelo, na druhou stranu ale vím, že věděli moc dobře, co říkám. I přesto, že v naší rodině bylo úplně běžné stočit řeč na duchovní tématiku - na vize, sny, bylinky, minulé životy, regrese, minerály – zůstalo to vždy u těchto rozhovorů, jinak jako kdyby se tyto dary, které tyto osoby měli/mají braly jako samozřejmost. Babička úplně běžně mluvila o svých snech, skrze které hledala věci, které nemohla normálně ve vědomém stavu najít (ve snu ji vždy bylo ukázáno, kde daná věc je, takže když se probudila, šla zcela automaticky na dané místo, kde věc opravdu byla. A tohle podotýkám jí přišlo úplně běžné :D ), pradědeček věděl o své smrti, takže se postaral o to, aby svým odchodem neohrozil někoho jiného (jeho auto nabouralo kvůli zástavě srdce do stromu) a dalších mnoho členů, na které nechci jmenovitě poukazovat. V prostředí, kde je naprosto běžné říct „viděla jsem jeho zemřelého syna, který si na mně lehl s tím, že se chce znovu narodit a musela jsem mu vysvětlit, že už dítě nechci, ať jde hledat jinou svou budoucí matku“, je pak asi přirozené brát tyto schopnosti vidět a cítit jako samozřejmé.


Nicméně proč to píšu – tyto dny se spojte se svými minulými já. Zkuste podle toho co teď prožíváte zapátrat a zapřemýšlet co jste v těch minulých životech vlastně dělali, a věřte, že to kolikrát není až tak těžké. Stačí se podívat na věci, které Vás baví, ke kterým máte v tomto životě blízko, ale i to mezi jakými lidmi se pohybujete. Jaká jsou jejich povolání, co mají tito lidé podobné. Další skvělý způsob je vrátit se do svého dětství a vzpomenout si s čím jste si hráli, na co jste si hráli, co Vás vždy jako děti přitahovalo. Ponořte se do své intuice a požádejte své Vyšší já o pomoc. Může Vám pomoci nalézt své talenty a dovednosti. A nejenom to. Tato karta přináší také informaci ohledně našeho cyklení. Co je to co se ve Vašem životě pořád opakuje? Co se cyklí a točí se pořád dokolečka? Jaké typy partnerů potkáváte? A neznáte je náhodou ze svých minulých životů? No jasně že znáte. :) A jaké situace, jaké emoce se pořád objevují a nejdou Vám zvládnout? A neměli jste s nimi problém už někdy dříve? Někdo není vůbec trpělivý a pokaždé se nechá vykolejit, když se věci neodehrávají tempem, kterým by chtěl, jiný se zase nechává obalamutit svými partnery, protože je až příliš hodný a pak se diví, že si přitahuje ty, které ho v tom nechají pořádně vykoupat, u jiných zase nalezneme vzorec zastávat mužskou roli v životě, i přes to, že je tou osoba žena. Proč asi? Odpověď je tam někde hluboko,... schovaná uvnitř nás a může nám pomoci mnohé v tomto životě pochopit. Tanec duchů je tanec se svou duší, poznání své duše, je to tanec s tím vnitřním královstvím, které se v nás všech skrývá. Tak mu pojďme tyto dny naproti. :)


Mějte krásný den!


Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page