top of page

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Milí přátelé a klienti! Určitě již víte, že v posledních týdnech jsem se ve svých článcích hojně zmiňovala o změnách, které nás se vstupem do roku 2020 čekají. Některé možná už pomalinku klepou na dveře a stojí přímo před námi. U mě již tyto změny zaklepaly a některé z nich se dotknou i Vás, klientů poradny.  • Jedním z obratů je přesunutí poradny na nové místo, které bude v následujících týdnech/měsích na webových stránkách upřesněno (objednaným bude poslána sms).


  • Další změna, která se přesunu poradny týká, se vztahuje k aktualizaci ceníku, který začne běžet od 1.4.2020.
Čekací lhůty, jak už jste si jistě všimli, jsou u mě poměrně dlouhé, zpravidla to bývají 2 měsíce. Doba čekání se ale dle mého vypozorování stále čím dál tím více zvětšuje, aktuálně už objednávám na 3 měsíce dopředu. Hodně jsem přemýšlela nad tím, jak dobu trvání alespoň malinko zkrátit, (protože mnohdy si Vaše situace vyžaduje rychlejší řešení) a rozhodla jsem se ve velké míře omezit písemnou poradnu. Některé typy písemných rozborů budou úplně zrušeny, u některých typů bude navýšena jejich cena. Rozbory si troufám tvrdit dělám velmi intuitivně a s plným napojením na daného člověka, což často vyžaduje mnoho energie a 5 až 13 hodin mé práce. Jak asi sami tušíte, právě rozbory zabírají mnoho času, který bych chtěla věnovat spíše osobním sezením či telefonickým konzultacím.Děkuji Vám za pochopení a Vaši přízeň! Velmi si jí vážím!


Krásné dny Vám všem,

Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page