top of page

BÍLÁ SOBOTA 11.4.2020

Moc Vás všechny zdravím v Bílé sobotě! Doufám, že si tyto dny užíváte naprosto nádherného počasí, které přímo vybízí k nějaké procházce či výletu. S těmi výlety tedy teď musíme brzdit, nicméně věřím, že i tak si svátků užíváte jak nejvíc to jde!


Nacházíme se v bílé sobotě, dnu, ve kterém se do ruky vzaly opět uklízecí pomůcky a bílilo se tak, až bylo všude bílo. 😀 Někdo název bílá odvozuje právě od úklidu - muži tento den bílili svá stavení, vymalovávaly světničky, někdo zase od toho, že hospodyňky pekly a jejich ruce byly celé od mouky. Správný význam názvu "bílá" je ale opět v křesťanství. Ve středověku tento den pokřtívali novokřtěnce, pohany, kteří přešly ke křesťanství. Tito nově pokřtění na sobě museli mít bílé roucho, jako symbol čistoty a novoty.Sobota se jinak nesla ve znamení příprav na Kristovo zmrtvýchvstání, které znamenalo pro křesťany klíčový okamžik, který symbolizoval novou naději a radost. Páteční ticho tak vystřídalo opětovné zvonění kostelních zvonů, hudba a zapálené ohně. Rozdělávání ohníčků se přineslo především od Germánů a Keltů, kteří si dělali ohně u kterých tančili, radovali se a uctívali život. Církev tyto obřady s ohněm chtěla nejprve vymýtit, bohužel se jí to nepodařilo, a tak, jak už to u církve bývalo vždy zvykem, si tyto zvyky převzala a začala je vydávat za své. Při pátečních bohoslužbách se proto rozdělával před kostelem oheň a od něho se zapálil tzv. paškál - velká svíce, která přenesla oheň do kostela. Od ní si zapalovali svíčky věrící.Na Bílou sobotu se dělalo mnoho zvyků, dochovaly se však pouze ty církevní a Ty si vypisovat nebudeme. Obecně se na bílou sobotu bílílo a lidé se chystali se na Boží hod. V tento den se také vařily veškeré sváteční pokrmy, pekly se mazance a beránci. Chlapci pletli pomlázky z vrbového proutí, děvčata zdobila vajíčka a pomáhala s pečením. Ukončením bíle soboty se také završil půst, proto večerní oslavy byly u pohanů vskutku bohaté.


Užívejte dnešní den!

Autor: Tereza


Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
bottom of page