top of page

HODNOTA NÁS VŠECH

Hezké ráno, moc Vás všechny vítám u dnešního, pátečního příspěvku.

Nejdříve jsem si říkala že Vás v pátek nebudu unavovat dlouhým článkem hned po ránu 😀, pak jsem si říkala, že kdo bude chtít, článek si prostě přečte, ať bude dlouhý nebo ne a pátek v tom nehraje příliš velkou roli. 😀


Opět téma SEBEHODNOTY.

Sebeláska je totiž poslední dobou často popisované téma, společnost si začala uvědomovat, že pokud se jedinec cítí sám se sebou dobře, dobře se mu i žije. Bohužel mi však u článků chybí jedna zásadní informace. Sebeláska není jen o nás a naši lásce k sobě samým, ale i o ostatních. Sebeláska je vědomí lásky obecně a respektování jejich "pravidel". Sebeláska je milovat sám sebe, ale zároveň i milovat druhé. Když milujeme a bezpodmínečně přijímáme ostatní, milujeme opravdu i sami sebe. Láska je, když dokážeme říct i tom, kdo nám ublížil, že mu odpouštíme. I to je sebeláska. Přijmutí sebe a zároveň i druhých, neboť s druhými jsme silně spojení víc, než si kolikrát myslíme. Díky jiným duším si uvědomujeme, navzájem se od sebe učíme a tím i duchovně stále rosteme. Jak bychom se něco naučili, když by u toho nikdo nebyl? Něco možná ano, ale nebylo by to pevné a stálé. Sebeláska je oceňování své hodnoty, ale i hodnoty druhých. Vážení si času, peněz, služeb, kteří nám ostatní věnují, vážení si toho, že nám něco dávají. A aby energie přijímání mohla být čistá, meli bychom i my něco dát. Také jsem se setkala s názorem, že člověk, který se miluje, je silná, vůdčí osobnost, nebojí se cokoli říct, ostatní k němu mají respekt a úctu, kterou i on od svého okolí vyžaduje. Sebemilující člověk, ale nevyžaduje ani respekt ani úctu, většinou to z něj sálá opravdu přirozeně, protože tuto pokornou energii do okolí vysílá, a nikoli násilím a dokazováním "já jsem ten nej", ale takovou zvláštní moudrostí a klidem. Sebemilující člověk nepotřebuje potvrzení od okolí. To je sebeláska. Uvědomování si hodnoty svojí a tím i hodnoty ostatních.

Tento rok o sebehodnotě byl a stále ještě je. Položte si dnes otázku, zda cítíte, že téma zasáhlo i Vás.? A jak? Jakým způsobem? O své myšlenky se muzete podělit i s námi ostatními, sdílení má velkou moc. 🙂


A ano, rozhodla jsem se Vám konečně ukázat. Na vyklady mi přicházíte celí udivení, jestli jsem to opravdu já, tak ano, TO NAPRAVO jsem opravdu já 😀, vlevo je Lilinka ❤️

Mějte nádherný den ❤️, Tereza댓글


댓글 작성이 차단되었습니다.
bottom of page