top of page

HROMNICE - IMBOLC

Krásnou sobotu!

Dnešní den Vám přináším článek o velice výjimečném keltském svátku IMBOLC neboli pro nás možná znamější křesťanský svátek HROMNICE. Imbolc se po celém světě slavil včera, 1. února, Hromnice se slaví o den později - dnes 2. února.

IMBOLC je jeden z nejdůležitějších keltských svátků, který je symbolem vítání jara, oslavování toho, že Slunce si pomalu přebírá svou moc a temné síly ustupují. Hlavní patronkou tohoto svátku je bohyně Brigit, která je symbolem čistoty, nevinnosti a panenské krásy (zajímavostí je, že od jejího jména pochází anglický název pro svatební šaty a nevěstu – bride). Její postava vždy byla mezi lidmi velice oblíbená, jelikož je ochránkyní opuštěných, léčitelkou, bohyní inspirace a učení, podle ní je i pojmenénovano mnoho léčivých studní a pramenů. Jelikož byla Brigit i ochránkyní ovcí, symbol, který se s tímto svátkem Imbolc spojuje, je ovčí mléko, které v době našich předků bylo často v zimě jedinou potravou, která lidi držela na živu a pomáhala jim přečkat často kruté zimy. Dalším symbolem Imbolcu je Brigitin kříž, vázaný ze slámy nebo větviček, který se pro ochranu zavěšoval na domovní dveře. Ale jsou známy i případy, kdy byly tyto kříže zapalovány a vyhazovány k nebi, aby posílily a oslavily slunce. Součástí oslav bylo i zapalování malých ohníčků před domy nebo svíček v domech, jako ochranný a očistný prvek.


Imbolc je oslava naděje – příslibu, že život bude pokračovat. Tradičně se v těchto dnech vykonávály rituály očisty – lidé se omývali v ledové vodě nebo si připravovali teplou bylinkovou koupel. Dobré je v těchto dnech očistit dům – udělat důkladný úklid, probrat staré věci a vyhodit (nebo věnovat) to, co už nepoužíváme, otevřít na chvilku všechna okna a dveře, aby vše staré mohlo „odletět“ pryč. Cílem je očistit prostor a vpustit do něj esenci mladé, energické, krásné bohyně Brigit, která probouzí zemi z dlouhého zimního spánku. Rovněž dle staré tradice můžeme příchod jara podpořit malováním, tancováním či zpíváním písní.


Mějte krásný víkend!

Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page