top of page

PŘEDPOVĚĎ PRO VŠECHNA ZNAMENÍ NA ROK 2021
BERAN


STÍNOVÉ TÉMA:


V době, kdy bude stát Černá luna ve znamení zemského Býka (do 18.7.2021), je třeba, aby si dali Berani velký pozor na vše, co bude souviset s majetkem a financemi. Tento temný astrologický bod jim bude procházet tématem hodnoty – tedy jak na sebe Berani nahlíží, jak se dokáží prosadit, jak umí ukázat co v nich je. Bude hodně důležité, aby si drželi svou hodnotu a uvědomovali si, kdo jsou. Zároveň by si však měli dát velký pozor na to, aby si o sobě nemysleli, že jsou pány světa a všichni na ně čekají. Je potřeba zdravá sebedůvěra a také obrovská pokora a skromnost. Pravděpodobně můžete, Berani, v první polovině roku řešit něco s financemi (kam finance dát, jakým způsobem, jak vydělat), ale také s majetkem (přestavby, hypotéky, půjčky, rekonstrukce, změny bydlení, řešení nějakého majetku). Nakládejte s financemi opatrně, vše si dobře promyslete a pokud budete podepisovat nějaké smlouvy, dejte pozor, abyste nenaletěli.


Od 19.7.2021 pak bude až do konce roku stát Černá luna v Blížencích. Obecně toto postavení symbolizuje zhoršení komunikace, častější komunikační šumy, ale také pocit, který bude souviset s dojmem „nevím toho dost, jsem hloupý.“ Vám bude Černá luna ve 2. polovině roku procházet především oblastmi sourozenců a opět tématem majetku. Je třeba být opatrní v komunikaci se svými sourozenci,dobře promýšlet než něco řeknete, jakým způsobem se směrem k nim zachováte, protože hrozí nějaké hádky a nedorozumění. Taktéž u Vás pokračuje téma majetku, které se přesouvá více do oblasti bydlení. Je možné stěhování, rekonstrukce nebo nějaké problémy ohledně bydlení a majetku, který máte se svým sourozencem.ŠTĚSTÍ A HOJNOST:


V roce 2021 bude planeta štěstí a rozmachu Jupiter procházet znamením Vodnáře. Pro Vás jako pro Berany bude štěstěna padat do oblasti kontaktů, přátelství, ale také do oblasti Vašich snů a přání. Již v minulém roce se mohly zaktivovat nějaké pracovní příležitosti a možnosti, nyní se toto téma může ještě více prohloubit. Všeho, čeho jste chtěli vždy dosáhnout, budete mít na dosah ruky, ale pozor! Ke svým přáním se nedostanete sami, ale skrze své známé. Hlavní roli u Vás v roce 2021 budou hrát kontakty s lidmi. Myslete na to, že je dobré v následujících měsících tohoto roku obnovit svá stará přátelství, více se obklopovat lidmi, kteří Vás podpoří ve Vašich záměrech a dostanou Vás tam, kam potřebujete. Pokud pomůžete Vy, oni Vám Vaši štědrost oplatí. Nemyslete pouze na sebe, naopak buďte druhým nápomocní, protože oni Vám to pravděpodobně v roce 2021 vrátí ve chvílích, kdy to nebudete vůbec čekat.VAŠE OSOBNÍ KARTY PRO ROK 2021:

samota, zralost, dospělost, sebekázeň,

přehodnocování svých dosavadních představ o světě


Tento rok se vyplatí před ničím neutíkat, ale naopak vrhnout se do práce. Čeká Vás rok plný sebeobjevování a přenastavování své osoby. Vyhněte se smutku, pokud něco nebude hned vycházet, spíše se nastavte na to, že veškerá kontrola Vám může spíšeublížit. Budete měnit svůj pohled, své postoje a více se otevírat něčemu, čemu jste dříve nevěřili či tím dokonce pohrdali. Když budete vytrvalí, dosáhnete svých cílů. Překážky Vás čekají, ale není to nic co byste nezvládli. Váš rok 2021 bude hodně zaměřen na práci a právě tam i dejte svou energii.


 

BÝK


STÍNOVÉ TÉMA:


V době, kdy bude stát Černá luna ve znamení zemského Býka (do 18.7.2021), tedy ve Vašem znamení, je třeba být velmi opatrní. Budete mít pocit, že nejste dostatečně dobří, Černá luna Vám bude podkopávat Vaše sebevědomí. Budou chvíle, kdy budete velmi nejistí vlastními schopnostmi, budete si připadat málo vzdělaní, nehezcí, nepřitažliví, probudí se ve Vás strachy, které budou souviset s tím, jak se máte rádi. Situace, které se Vám budou následující půlrok dít mohou být nepříjemné, protože budete ztrácet víru v sami sebe. Pravděpodobně Vám neustále poběží hlavou otázka: „co dělám špatně?“, a to ať v pracovní sféře nebo v té vztahové. Nenechte se však zmást, jen půjdou ven Vaši největší strašáci, obavy a nejistota. Vzhledem k tomu, že po 9 letech prochází temný bod Vaším znamení, budete zažívat situace, které velmi dobře znáte ze svých minulých životů. Objeví se osoby, se kterými nemáte vyřešené účty ze svých minulých inkarnací, budou se splácet dluhy a smazávat karmická zatížení. Bude to pro Vás velmi očistý půlrok a je dobré být na tyto situace připraveni. Dále si dávejte velký pozor na to, kam vkládáte své finance. Doporučuji (pokud to jde), nebrat si žádné velké půčky, dobře promýšlet velké investice. Karma se může také odrazit do místa kde bydlíte. Je dobré první půlrok soustředit svou energii na nehmotný svět, protože Vaše zkouška bude také procházet tím, zda na nějakých materiálních věcech příliš nelpíte. Pokud ano, mohou se objevit v těchto záležitostech problémy.


Planeta Uran, která po dobu 7 let prochází taktéž Vaším znamenm,í prozkoumá nyní Vaše vztahy. V minulém roce posvítila na Vaše hodnoty, možná jste si tedy uvědomovali, co je pro Vás opravdu důležité a co důležité až tak není. Tento rok projdou zkouškou Vaše osobní vztahy, proto je možné, že budete něco v tomto směru obměňovat, přeskládávat, ale také možná i ukončovat.ŠTĚSTÍ A HOJNOST:


V roce 2021 bude planeta štěstí a rozmachu Jupiter procházet znamením Vodnáře. Pro Vás jako pro Býky bude štěstěna padat v oblasti práce. Pokud se budete držet svých plánů a budete skutečně vytrvalými a trpělivými, nemůžete minout. Bude se po Vás však chtít, abyste věděli co chcete a nečekali, že úspěch přijde zadarmo. Nepřijde, bude nutné pro to něco udělat. Pokud si na to dáte pozor a včas si určitě svůj cíl, pak můžete čekat štěstí ve svých pracovních záměrech. Takže mějte pracovní cíl, ujasněte si, co v oblasti práce chcete a začněte pro změnu něco dělat. Jupiter Vám pak může s Vašimi záměry pomoci.VAŠE OSOBNÍ KARTY PRO ROK 2021:

lenost, stagnace, nuda, nedostatek podnětů, svoboda, důvěra, otevřenost


V roce 2021 zažijte, Býci, situace, které Vás vyčerpají a unaví. Budete postrádat význam činností, které Vám ještě několik měsíců zpátky přinášely radost a zábavu. Přišel však čas, abyste se lépe naučili pracovat se svou energií, přesněji řečeno je třeba nelpět na něčem, co je mrtvé a posunout se dál. Budete vystaveni událostem, které vynesou na povrch Vaše slabosti. Důležitá bude vytrvalost a cílevědomost, nevzdávat se při prvních překážkách, ale spíše vytrvat a naučit se vložit nové nápady a pozdvihnout originalitu. Zároveň Vám vypadávají zcela opačné karty, které ukazují, že se pravděpodobně nebudete ve svých skličujících pocitech plácat dlouho a naleznete nový náboj. Rada Vašich karet je především v umění naučit se nelpět na některých věcech za každou cenu a více se otevřít všemu, co může zaseklé situace zlepšit. 

BLÍŽENCI


STÍNOVÉ TÉMA:


V době, kdy bude stát Černá luna ve znamení zemského Býka (do 18.7.2021), je třeba, aby si dali Blíženci velký pozor na vše, co bude souviset s pomluvami, intrikami a s pracovním kolektivem. Právě tam může hrozit nějaká přetvářka a Blíženci by si měli dát velký pozor na to, komu důvěřují a s kým se kamarádí. Je možné, že mohou být nemile překvapeni tím, jak někdo dokáže hrát divadlo na obě strany. Doporučuji, abyste se Vy sami těchto přetvářek vyvarovali, taktéž se distancovali od jakýchkoli pomluv a mluvení za zády o někom, kdo u toho není. Mohlo by se to obrátit proti Vám. Taktéž se můžete dostat do konfliktu ohledně nějaké lži, a to ať už Vaší nebo někoho jiného. Černá luna u Vás v prvním půlroce vynáší na povrch tajemství, které je Vámi před druhými skrýváno.


Od 19.7.2021 pak bude až do konce roku stát Černá luna v Blížencích, tedy ve Vašem znamení. Obecně toto postavení symbolizuje zhoršení komunikace, častější komunikační šumy, ale také nějaký pocit, který bude souviset s pocitem „nevím toho dost, jsem hloupý.“ Vám bude Černá luna ve 2. polovině roku procházet Vašimi minulými životy, mohou se proto dít situace, které jste ve svých bývalých inkarnacích nezvládli a které si žádají Vaše vyřešení. Doporučuji více naslouchat než mluvit, taktéž pozor na sklon podléhat vnitřní nejistotě, že se něco neděje tak, jak jste si vysnili. Snáze ve druhé polovině roku budete podléhat vnitřním úzkostem a obavám, čímž si můžete nehezké věci opravdu sami přivolat. Zažijete si pocit nějakého ponížení a také beznaděje. Nepodléhejte tomu a spíše se soustřeďte na rozvíjení toho, co umíte. Do dalších let to bude hodně důležité.ŠTĚSTÍ A HOJNOST:


V roce 2021 bude planeta štěstí a rozmachu Jupiter procházet znamením Vodnáře. Pro Vás jako pro Blížence bude štěstěna padat v oblasti vzdělání. Pravděpodobně budete mít větší chuť se něco nového dozvědět a budou to velmi důležité informace. Je proto dobré se následující měsíce hodně zajímat o věci kolem Vás prostřednictvím knížek, rádia, videí, vzdělávacích kurzů a seminářů. Informace, které se tento rok dozvíte, pro Vás budou zásadní a studium Vám půjde jako od ruky. Pokud jste studenti, bude Vám přáno u zkoušek. Štěstěna také zapůsobí v oblasti úředních záležitostí.VAŠE OSOBNÍ KARTY PRO ROK 2021:

tvůrčí myšlení, mysl, nové začátky, odstranění bloků a zažitých nevyhovujících modelů


Blíženci, u Vás karty jednoznačně ukazují na změnu Vašich myšlenek. Budete se v aktuálním roce hodně zabývat tím, zda jsou Vaše slova v souladu s Vašimi myšlenkami a obráceně. Okolnosti Vás povedou prozkoumat své myšlenkové pochody a tím si i uvědomit, že mysl je velmi mocná zbraň, která ovlivňuje vše ve Vašem životě. Naučíte se, že všechna negativní přesvědčení jsou ve skutečnosti falešná, neboť záleží především na úhlu pohledu. Budete také zkoumat své hranice a posouvat je, především co se týče tvořivých aktivit. Vaše heslo by ale pro tento rok mělo být, že právě myšlenkami si řídíte svůj život. Řiďte se tím po celý rok. 

RAK


STÍNOVÉ TÉMA:


V době, kdy bude stát Černá luna ve znamení zemského Býka (do 18.7.2021), je třeba, aby si dali Raci velký pozor na vše, co bude souviset se vztahy. Vztahová oblast bude tento rok hodně prozkoušena a Raci si budou muset zodpovědět na otázku, koho chtějí mít ve svém životě. Pravděpodobné bude třídění přátel, spolupracovníků, ale také partnerů. Dojde k ukončení přátelských vztahů, kolegiálních, ale možná i partnerství. Vydrží pouze ty vztahy, které jsou pevné a stabilní, ostatní vztahy projdou velkou proměnou. Na první pohled z toho můžete být nejprve špatní, na tu druhou se ale pustí všichni, kdo už s Vámi nemají dál pokračovat na cestě a přijdou vztahy zcela nové, postavené na pevných základech.


Od 19.7.2021 pak bude až do konce roku stát Černá luna v Blížencích, tedy ve znamení Blíženců. Obecně toto postavení symbolizuje zhoršení komunikace, častější komunikační šumy, ale také nějaký pocit, který bude souviset s pocitem „nevím toho dost, jsem hloupý.“ Vám bude Černá luna ve 2. polovině roku procházet tématem tajemství. Pokud nějaké máte, může být prozrazeno. Také se ovšem mohou dostat na povrch tajemství okolo Vás, z čehož můžete být překvapení. Vyjdou na povrch všemožné podvody, lhaní a překrucování pravdy.ŠTĚSTÍ A HOJNOST:


V roce 2021 bude planeta štěstí a rozmachu Jupiter procházet znamením Vodnáře. Pro Vás jako pro Raky bude štěstěna padat v oblasti financí a majetku. Pokud budete chtít do něčeho většího investovat, bude pro to rok 2021 jako dělaný. Pravděpodobné je, že se Vám zvýší příjmy a Vaše finanční situace bude více než uspokojivá. Je také možné, že budete své finance investovat do nějakého prostoru, ať už se to bude týkat bydlení, pracovního místa nebo nějakého jiného majetku. Možné jsou koupě, prodeje či výhodné pronájmy. Také, i přesto, že projde Černá luna vztahy, tedy některé vztahy se ukončí, mohou Raci očekávat osoby nové, které jim přinesou lásku.VAŠE OSOBNÍ KARTY PRO ROK 2021:

jiný úhel pohledu, ukončení přežitého, kapitulace


Neschopnost vzdát se všeho, co Vás táhne k zemi. Tak by se daly shrnout karty, které vypadly jako rady na rok 2021. Je třeba si uvědomit, že vše správně funguje tehdy, když do toho pustíme lehkost. Vždy, když zasahujeme do nějakého vyššího plánu, komplikujeme si cestu, která stejně dříve nebo později přijde, protože jí máme zapsanou ve svém osudovém plánu. Tento rok máte dát věcem více volný průběh a dobře si všímat znamení, které Vás budou upozorňovat na to, kudy se vydat. Položte si proto na následující měsíce otázky: „Na čem lpím?“, „Proti čemu bojuji?“, „Co pořád dokola řeším?“


 

LEV


STÍNOVÉ TÉMA:


V době, kdy bude stát Černá luna ve znamení zemského Býka (do 18.7.2021), je třeba, aby si dali Lvi velký pozor na vše, co bude souviset s prací. Hrozí zde pocit nespokojenosti, bezmoci a beznaděje. Je možné, že do první poloviny roku si pracovně užijete. Je dobré, pokud to půjde, hledat cesty, jak ze své nespokojenosti ven. Je možné, že nakonec uděláte zásadní pracovní rozhodnutí. Někoho čeká nová práce, jiný zcela změní své pracovní aktivity a pracovní směr.


Od 19.7.2021 pak bude až do konce roku stát Černá luna v Blížencích. Obecně toto postavení symbolizuje zhoršení komunikace, častější komunikační šumy, ale také nějaký pocit, který bude souviset s pocitem „nevím toho dost, jsem hloupý.“ Vám bude Černá luna ve 2. polovině roku procházet tématem společenství. Pravděpodobně budete měnit lidi kolem sebe, budete se pohybovat v jiné společnosti a zvykat si na nové podmínky. Chvilkami to může být náročné, možná si i budete stýskat po původním způsobu života, ale jde pouze o zvyk. Budete pravděpodobně měnit práci, kolegy nebo také místo bydlení.ŠTĚSTÍ A HOJNOST:


V roce 2021 bude planeta štěstí a rozmachu Jupiter procházet znamením Vodnáře. Pro Vás jako pro Lvy bude štěstěna padat, podobně jako v Černé luně, v oblasti práce. Budete měnit svou práci nebo se změní Vaše pracovní náplň či pracovní kolegové. Na začátku to můžete vnímat náročně, možná budete i svého rozhodnutí litovat nebo si stýskat po starých časech, Jupiter však ukazuje, že rozhodnutí a změna to bude nakonec dobrá. Seznámíte se s novými lidmi, budete dělat jinou práci, Vaše dny se obmění a do Vašeho života přijde opět pestrost. Štěstí také přijde do partnerských vztahů, především do těch, kde to neklape. Čeká Vás šťastný rok.VAŠE OSOBNÍ KARTY PRO ROK 2021:

čas sklizně, zdraví, praktické dovednosti, plné nasazení


Kdykoli, kdy se nám věci zdají příliš obtížné, neměli bychom se nechat odradit, spíše se soustředit na pozitivní výsledky, které naše snažení přinese. Zažeňte tento rok veškerou nechuť a obavy a pusťte se do práce s chutí a nadšením. Rok 2021 pro Vás může být v mnoha směrech velmi úspěšný, ale lenost se u Vás tolerovat nebude. Karty ukazují na možné pracovní povýšení, nalezení smyslu svého života, je možné, že najdete to, co jste marně hledali několik předchozích let. V plno ohledech pro Vás rok 2021 bude o plnění si snů a přání. Jediné na co dejte pozor je přílišný strach a obavy, které ale ve skutečnosti nejsou reálné.


 

PANNA


STÍNOVÉ TÉMA:


V době, kdy bude stát Černá luna ve znamení zemského Býka (do 18.7.2021), je třeba, aby si daly Panny velký pozor na vše, co bude souviset s cestováním a zahraničím. Hrozí nebezpečí na cestách. Neměly by moc riskovat a na cestách chvátat. Také je třeba při cestování hlídat veškeré doklady a cenné věci. První polovina roku se bude u Pann tak trochu táhnout, druhá polovina se více rozjezde a přinese nové začátky. Pravděpodobný je také návrat nebo posunutí se více k duchovním vědám, což může přinést nové a cenné zážitky. Pokud však nejsou Panny na některé informace připraveny, mohou být nové vědomosti pro ně spíše na škodu. Je třeba, aby byly v těchto směrech opatrné a dobře vážily, čemu se budou věnovat a s jakou intenzitou.


Od 19.7.2021 pak bude až do konce roku stát Černá luna v Blížencích. Obecně toto postavení symbolizuje zhoršení komunikace, častější komunikační šumy, ale také nějaký pocit, který bude souviset s pocitem „nevím toho dost, jsem hloupý.“ Vám bude Černá luna ve 2. polovině roku procházet tématem úřadů. Je třeba být opatrní ve veškerém vyřizování, dobře vážit jakékoli změny, především co se týče majetku a financí. Otevírají se však situace, které velmi dobře znáte z minulých životů a týkají se právě místa, kde se zrovna nacházíte. Dejte pozor, abyste nějakou změnu neuspěchali.ŠTĚSTÍ A HOJNOST:


V roce 2021 bude planeta štěstí a rozmachu Jupiter procházet znamením Vodnáře. Pro Vás jako pro Panny bude štěstěna padat v oblasti psychiky. Rok 2020 Vám dál v této oblasti zabrat, postupně se však veškeré strachy, obavy a těžkosti budou postupně rozpouštět a Vám se velmi uleví. Panny mají celoživotně oslabený nervový systém, jsou náchylnější na stres, a právě minulý rok pro ně byl v této oblasti náročnější. Vše se však začne postupně srovnávat a Pannám se uleví. Tím se tak nastartují změny, které nešly v minulém roce rozjet. Pozitivní změna přijde i na poli zdraví. Veškeré zdravotní problémy, které Panny minulý rok potrápily, se tento rok uklidní.VAŠE OSOBNÍ KARTY PRO ROK 2021:

těžké myšlenky, prázdnota, stagnace, nový začátek, zábava, úleva


Milé Panny, rok 2020 se Vám ukázal v mnoha ohledech z té horší stránky, pravděpodobně jste si zažily nějaké obavy a starosti ohledně svého zdraví nebo zdraví svých blízkých. Tento rok se toto vše bude zlepšovat, spolu s tím i Váš psychický stav, ale první polovina roku může být ještě náročnější. Budete si procházet obdobími, které nebudou jednoduché, když se však nenecháte svými myšlenkami úplně ovinout, druhá polovina roku už bude o mnoho lepší a zářivější. Čekají Vás nové začátky, ale nespěchejte. Nejdříve musíte projít cílovou páskou. Zatněte proto na další měsíce zuby, najděte si koníček, který by Vám pomohl blížící se měsíce překlenout a těšte se na druhou polovinu roku. Nebo ne – těšte se i na tu první. I to je totiž cesta, která Vás dovede k vysněnému cíli.


 

VÁHY


STÍNOVÉ TÉMA:


V době, kdy bude stát Černá luna ve znamení zemského Býka (do 18.7.2021), je třeba, aby si daly Váhy velký pozor na vše, co bude souviset s jejich dětmi, rodiči nebo s mateřstvím. Jsou možné nepříjemné rozhovory, vztahy budou s těmito rodinnými příslušníky více vyostřené. Váhy by měly být opatrné, aby se nedostaly do zbytečného sporu. Také je třeba být více obezřetné ohledně toho, s kým spolupracujete a máte v něm důvěru. Je lepší být v roce 2021 více zaměřené pracovně sami na sebe.


Od 19.7.2021 pak bude až do konce roku stát Černá luna v Blížencích. Obecně toto postavení symbolizuje zhoršení komunikace, častější komunikační šumy, ale také nějaký pocit, který bude souviset s pocitem „nevím toho dost, jsem hloupý.“ Vám bude Černá luna ve 2. polovině roku procházet tématem nemovitostí. Není dobré si od července brát hypotéku a půjčku ohledně nějakého majetku. Pokud máte s někým nevyřešené finance, doporučuji řešit především v 1. polovině roku. Po červenci hrozí riziko, že se záležitost potáhne.ŠTĚSTÍ A HOJNOST:


V roce 2021 bude planeta štěstí a rozmachu Jupiter procházet znamením Vodnáře. Pro Vás jako pro Váhy bude štěstěna padat v oblasti umění a kreativity. Měly byste tento rok rozvíjet především své talenty, zaměřit se na to, v čem jste šikovní, co Vám jde. Planeta Jupiter Vám přinese větší rozmach na poli komunikace, budete debatovat, seznamovat se a toužit po splnění si svých snů. Vaše sebevědomí bude růst, každý měsíc se budete cítit lépe a lépe, Vaše víra v sebe bude silnější a ucítíte potřebu dát ostatním najevo, co všechno jste se již naučili. Půjdete s kůží na trh, ale vyplatí se. I přes veškerý strach sklidíte pracovní, ale i osobnostní úspěchy. Budete si připadat jak znovuzrození. Nezadané čeká vztah, zadané zdárné řešení partnerských problémů. Ke konci roku budete mít energie na rozdávání.VAŠE OSOBNÍ KARTY PRO ROK 2021:

vláda nad sebou samým, průkopnictví, prosazení se, odvaha


Váhy se budou v roce 2021 učit překonávat své strachy. Zažijou události, které je vyzkouší z jejich sebedůvěry a z toho jak se umí prosadit. Chvilkami to nebude jednoduché, a ani zadarmo, na druhou stranu ale výsledek může stát opravdu za to. Důležité bude, abyste nepropadaly panice hned, jak se nebude dít podle plánu. Bude to chtít klid, uklidnit svou chaotickou mysl a spíše se zaměřit na jeden konkrétní cíl. Pokud si ho dobře stanovíte, neminete. Takto budete zvládat celý rok. Krok za krokem překonávat jeden cíl za druhým. Uvědomíte si tím znovu svou sílu a konec roku bude zcela jistě velkolepým finálem za celý rok. Takže rada zní: stanovit si konkrétní cíl, vědět co chcete a důvěřovat své síle a odvaze.


 

ŠTÍR


STÍNOVÉ TÉMA:


V době, kdy bude stát Černá luna ve znamení zemského Býka (do 18.7.2021), je třeba, aby si dali Štíři velký pozor na vše, co bude souviset se smlouvami a dohodami. Je potřeba, aby vše důležité co bude řečeno, bylo i sepsáno, abyste měli, Štíři, hmatatelný důkaz. Myslete na to tento rok. Mohli byste naletět nějaké své naivní představě, která nemá s realitou nic společného. Všechno co bude důležité si dobře zkontrolujte, několikrát pročtěte, nepodepisujte nic bez rozmyslu. Mohli byste někomu naletět. Černá luna u Vás také bude procházet všemi druhy vztahů. Budete měnit pracovní partnerství, vztahová partnerství, možná se u Vás obmění i přátelé. Celý rok budete dělat čistku mezi lidmi, kteří Vás obklopují. Černá luna Vám také posílá nějaké zkoušky v oblasti spolupracovníků, proto dejte pozor na to, komu věříte a s kým spolupracujete. Pro tento rok bude u Vás platit pravidlo: „důvěřuj, ale prověřuj.“


Od 19.7.2021 pak bude až do konce roku stát Černá luna v Blížencích. Obecně toto postavení symbolizuje zhoršení komunikace, častější komunikační šumy, ale také nějaký pocit, který bude souviset s pocitem „nevím toho dost, jsem hloupý.“ Vám bude Černá luna ve 2. polovině roku procházet podobně jako v 1. polovině vztahy. Až do konce roku 2021 se lidé kolem Vás obmění.ŠTĚSTÍ A HOJNOST:


V roce 2021 bude planeta štěstí a rozmachu Jupiter procházet znamením Vodnáře. Pro Vás jako pro Štíry bude štěstěna padat do více oblastí. Můžete se těšit na nová pracovní spojení, která budou velmi zajímavá a především,.. do budoucna velmi výhodná. Také se budete cítit mnohem jistěji a stabilněji než tomu bylo minuý rok. Je u Vás pravděpodobné stěhování, rekonstrukce nebo nějaký prodej či koupě nemovitosti. Přesuny se také mohou otisknout do pracovního místa nebo měnění pracovních aktivit. Vše ale povede dobrým směrem. Pokud si dáte pozor na smlouvy a dohody, nemůžete udělat chybu.VAŠE OSOBNÍ KARTY PRO ROK 2021:

partnerství, hranice ve vztazích, sjednocování protikladů, konfrontace


Štíři budou mít rok 2021 opravdu velkolepý. Čekají je obrovské změny, které ale už započaly minulý rok. Tento rok se po nich ale bude chtít, aby se naučili správně rozeznávat, kdo stojí za to, aby jim věnovali pozornost a kdo ne. Dostanete se do situací, kdy si budete muset včas vymezit hranice, Vaše velké téma bude sahat do vztahů, a to jak pracovních, tak i těch partnerských. Budete narážet na situace, které Vás prozkouší co dovolíte. Minulý rok už Vám ukázal, kde je chyba, nicméně stále to byla ještě přípravná zkouška. Teď pojedete doopravdy a je důležité neudělat chybu. Rok si budete skutečně užívat, přinese Vám nejedno milé překvapení, jen dejte pozor, abyste si zachovávali dobré hranice a nebyli v některých ohledech příliš naivní.


 

STŘELEC


STÍNOVÉ TÉMA:


V době, kdy bude stát Černá luna ve znamení zemského Býka (do 18.7.2021), je třeba, aby si dali Střelci velký pozor na vše, co bude souviset s jejich zdravím, ale i zdravím jejich blízkých. Je možné, že následující měsíce se budou o někoho starat a pečovat o jeho zdravotní stav. Chce se po nich, aby si uvědomili, jak je zdraví opravdu důležité a nepodceňovali žádné signály svého těla a psychiky. Bude důležité, aby se trochu zaměřili na svůj životní styl – začali lépe jíst, více se hýbat, omezili veškeré škodlivé látky jako je alkohol či kouření a zkvalitnili svůj spánek. Stín také projde jejich vztahy, kde si budou muset Střelci nastavit svou hodnotu. Mohou kolem sebe mít lidi, kteří je pouze vysávají a zneužívají jejich dobroty. Střelci by se tento rok měli naučit jakou hodnotu má opravdové přátelství a partnerství.


Od 19.7.2021 pak bude až do konce roku stát Černá luna v Blížencích. Obecně toto postavení symbolizuje zhoršení komunikace, častější komunikační šumy, ale také nějaký pocit, který bude souviset s pocitem „nevím toho dost, jsem hloupý.“ Vám bude Černá luna ve 2. polovině roku procházet Vaší energií. Je třeba se naučit ji dobře používat a dávat ji pouze tam, kde se Vám jakýmkoli způsobem zase vrátí nazpět.ŠTĚSTÍ A HOJNOST:


V roce 2021 bude planeta štěstí a rozmachu Jupiter procházet znamením Vodnáře. Pro Vás jako pro Střelce bude štěstěna padat do oblasti vzdělání, aktivit a komunikace. Celý rok se po Vás bude chtít, abyste si rozšířili své vzdělání, dali průchod svým talentům a využili je na maximum. Máte se více zaměřit na to, co umíte a podpořit to. Dát svým koníčkům více času a pozornosti.VAŠE OSOBNÍ KARTY PRO ROK 2021:

životní radost, energie, svoboda, nadšení, tvořivost


Střelci by se měli celý rok 2021 učit zacházet se svou energií a usměrnit ji dobrým směrem. Planety, ale i karty ukazují, že máte mnoho energie, ale nedáváte ji plně do věcí, do kterých byste měli, spíše jako by Vám energie unikala. Buď ji neustále dáváte těm okolo, nebo do aktivit, které pro Vás nejsou to pravé ořechové. Zamyslete se nad tím, jaké jsou Vaše všední dny, jaké víkendy a něco změňte. Možná by to chtělo se i pohybovat mezi jinačími lidmi. Člověka totiž tvoří zhruba 5 lidí, se kterými se nejvíce setkává. Pokud víte, že se pohybujete mezi lidmi, kteří Vám Vaší energie nevrací nazpět, zamyslete se nad tím, zda si právě toto nežádá nějakou obměnu.


 

KOZOROH


STÍNOVÉ TÉMA:


V době, kdy bude stát Černá luna ve znamení zemského Býka (do 18.7.2021), je třeba, aby si dali Kozorozi velký pozor na vše, co bude souviset s partnerskými vztahy. Kozorozi by se neměli unáhlovat a v první polovině roku své partnerské vztahy spíše pozorovat. U zadaných jedinců může docházet k řešení nevěr, budou řešit lži a podvody, u nezadaných jedinců se budou pohybovat zkouškoví partneři, kteří je mají naučit umění prověřovat a také si vztahově srovnat co ve svých vztazích vůbec chtějí. Kozorozi by měli být partnersky v první polovině roku více trpěliví. To platí i pro těhotenství. Dítě počaté do první poloviny roku by mohlo přinést do budoucna velké emoční zvraty. Je proto lepší, aby toto znamení nechalo veškeré partnerské záležitosti odležet až do 2. poloviny roku. Kozorozi prošli poslední 3 roky obrovskou přeměnou a do července 2021 se po nich chce aby ukázali, co pochopili. Pokud udělají chybu, přinese to velké otřesy.


Od 19.7.2021 pak bude až do konce roku stát Černá luna v Blížencích. Obecně toto postavení symbolizuje zhoršení komunikace, častější komunikační šumy, ale také nějaký pocit, který bude souviset s pocitem „nevím toho dost, jsem hloupý.“ Vám bude Černá luna ve 2. polovině roku procházet smlouvami a dohodami. Je dobré dobře zvažovat s kým spolupracujete, dáváte své slovo, komu věříte. Je potřeba ze svého života vyhodit lidi, kteří to s Vámi nemyslí upřímně. Dobře ve 2. polovině roku zvažujte, kdo si zaslouží Vaši pozoronost a kdo ne.ŠTĚSTÍ A HOJNOST:


V roce 2021 bude planeta štěstí a rozmachu Jupiter procházet znamením Vodnáře. Pro Vás jako pro Kozorohy bude štěstěna padat do oblasti financí. I přes to, že první polovina může být na majetkové a finanční poměry horší, od 2. poloviny roku očekávejte zlepšení finanční situace. Také Vám Jupiter prochází společenským postavením. Možné je povýšení, nalezení práce snů nebo také úspěch ve Vašich pracovních aktivitách. Budete více slyšet, vidět, pracovně očekávejte zlepšení. Otevřou se Vám v pracovní rovině nevídané možnosti.VAŠE OSOBNÍ KARTY PRO ROK 2021:

moudrost, životní zkouška, vyrovnanost citů a rozumu, pochopení karmy, spřízněnost


Kozorozi poslední 3 roky hledali sami sebe. Skrze situace v životě pochopili co je důležité a co není. Až do poslední chvíle se učili najít rovnováhu ve všem co dělají či cítí a rok 2021 jim dá na výběr. Budou stát na životní křižovatce, u které se po nich bude chtít, aby si vybrali svou další životní cestu. Rozhodování to může být na první pohled náročné, ale na druhou stranu odpověď budou dobře znát. Stačí, aby naslouchali svému vnitřní hlasu a nemohou udělat chybu. Osud jim přichystá několik zásadních setkání a situací, ve kterých budou Kozorozi muset ukázat, jak se ze svých minulých chyb poučili. Čeká je spřízněná duše, Kozorohům však bude zamlžen jejich zrak i sluch, protože se musí naučit naslouchat svému srdci. Pokud to zvládnou, čeká je neuvěřitelné vnitřní naplnění a štěstí.


 

VODNÁŘ


STÍNOVÉ TÉMA:


V době, kdy bude stát Černá luna ve znamení zemského Býka (do 18.7.2021), je třeba, aby si dali Vodnáři velký pozor na vše, co bude souviset s bydlením, zázemím a pocitem domova. Vodnáři budou hledat místo k žití, kde se usadit, kde by mohli mít pocit, že jsou jako doma, pravděpodobně však budou lítat od jednoho ke druhému. Je důležité, pokud to jde, nedělat žádné velké změny ohledně bydlení a zůstat tam, kde jste. Pokud je změna nutná, měli byste dobře zvážit všechny okolnosti. Později byste svého rozhodnutí totiž mohli litovat. Celý rok také můžete mít pocit nějakého vyhnání, jako kdybyste si připadali na některé věci sami, pravděpodobně i za svou práci málo ocenění. Dalším tématem, přes který přechází stín celý rok 2021 je ego. Budete od sebe odpoutávat veškeré postoje, kterými se necháváte svazovat. Žárlivost, majetnickost, pocit, že víte všechno nejlépe, ješitnost, pomstychtivost, ale i dětinskost. Planety budou celý rok přetransformovávat Vaši osobnost, dostanete se až do samé hloubky vlastního nitra, abyste vše, co je postaveno špatně, změnili a nahradili novým. Budete pokoušeni jak moc si věříte, jak oceňujete své talenty a schopnosti. Vyplatí se najít rovnováhu mezi vědomím svého potenciálu a povýšeným postojem „na mě jste všichni čekali“. Důležitá bude pokora a skromnost, a to po celý rok 2021. Saturn, který prochází téměř celý rok Vaším znamením, obmění lidi kolem Vás. Ti, co s Vámi mají pokračovat, zůstanou, ti, kteří mají jít svou vlastní cestou, se Vám ztratí ze života. Rok 2021 je pro Vodnáře velmi zásadní a je třeba si uvědomit, že nemá cenu lpět na něčem, co si žádá odejít. Pokud se na to, Vodnáři, nastavíte, uštědříte si mnoho bolestných ran.ŠTĚSTÍ A HOJNOST:


V roce 2021 bude planeta štěstí a rozmachu Jupiter procházet znamením Vodnáře, tedy Vaším znamením. Štěstí Vám bude přát v rozvoji Vaší celé osobnosti. Téměř všechny životní oblasti u Vás projdou obrovskou přeměnou. Vítr prolétne Vašimi vztahy, prací, financemi, bydlením či zdravím. Vše co je u Vás špatně nastaveno se změní a není dobré stát dobrodějné planetě Jupiter v cestě. Všechny změny budou nakonec pozitivní. Celý rok budete zažívat situace, kdy si budete čím dál více jistější v kramflecích, začnete věřit svým schopnostem a talentům, které tento rok ještě více rozvinete. Budete měnit své názory a postoje, které už Vám nic nepřinesou, začnete si více všímat detailů, které jste dříve neviděli. Budou se dít situace, které Vám připomenou kým jste a proč jste sem přišli. Dejte pozor, abyste se nenechali svazovat lidmi, kteří Vás budou chtít jen využít, a to především v pracovní oblasti. Ocitnete se pravděpodobně v situaci naléhání od zaměstnavetele nebo svých spolupracovníků a kolegů, kdy Vám bude zatěžko říct ne, nicméně byste si na tom měli uvědomit co vlastně chcete. Vodnář je velmi srdečné znamení, které se obětovává pro druhé. Právě s tím máte tento rok skoncovat, více si uvědomit svou hodnotu a v některých věcech mít svou hlavu. Vyhněte se hlavně lenosti, ta by Vám nic dobrého nepřinesla. Nyní je třeba pořádně zamakat a jít naproti svým přáním a snům.VAŠE OSOBNÍ KARTY PRO ROK 2021:

osud, průlom, šance, štěstí, iluze


Co je pro Váš štěstí? Co Vám ho přináší? A co Vám brání uchopit život více do svých rukou? To jsou otázky, na které byste si, Vodnáři, měli dobře v roce 2021 zodpovědět. Přichází u Vás zásadní proměna osobnosti a Vašeho života. Budete postaveni do situací, které Vás mají prozkoušet z toho, na kolik si vážíte sami sebe a co děláte pro to, abyste se cítili dobře. Postupně se budou z Vaše života odklánět lidé, kteří v něm být nemají a Vy budete zjišťovat co vlastně chcete. Chvilkami můžete být příliš netrpěliví, na to pozor, vše chce svůj čas, nicméně mnoho věcí bude mít v rukou pro tyto měsíce sám osud a Vy se na to všechno pouze budete učit reagovat. Pravděpodobně na konci roku budete v mnoha ohledech úplně jinde, jen dejte pozor, abyste byli tam, kde opravdu být chcete.


 

RYBY


STÍNOVÉ TÉMA:


V době, kdy bude stát Černá luna ve znamení zemského Býka (do 18.7.2021), je třeba, aby si dali Ryby velký pozor na vše, co bude souviset se sourozenci, příbuznými a smlouvami. Budou se dít situace, které mohou být emočně náročné a je třeba nerozehrávat sami za sebe žádná velká dramata. Pravděpodobně Vás čeká těžší rok i na poli komunikace. Budete vystaveni různým pomluvám a intrikám, objeví se komunikační šumy. Je důležité, abyste se naučili nedělat si žádné domněnky, vyhnuli se lžím a nezapojovali se příliš do žádných rodinných debat. Zbytečně byste si uškodili. Myslete na to, že každý je strůjcem svého štěstí. Nechtějte nikoho zachraňovat, spíše zachraňte sami sebe. Očekávejte i problémy s dopravními prostředky.ŠTĚSTÍ A HOJNOST:


V roce 2021 bude planeta štěstí a rozmachu Jupiter procházet znamením Vodnáře. Pro Vás jako pro Ryby bude štěstěna padat do duchovní oblasti. Podobně jako Vodnáři budete měnit svou osobnost, ale trochu jiným způsobem. Budete celý rok provázeni nějakým duchovním učitelem, který Vám pomůže překonat veškeré nástrahy, otevřte se proto více těmto vědám, mohou Vám přinést velmi užitečné informace. Vaše intuice bude tento rok zesílená, měli byste jí věřit a řídit se podle ní. Také se posvítí na Vaše strachy, na všechny Vaše obavy, které se vynesou na povrch.VAŠE OSOBNÍ KARTA PRO ROK 2021:

učitel, citlivost, intuice, snílkovství, děti, smírnost, domluva


Ryby čeká těžký rok, ve kterém budou muset prokázat svou moudrost a vnímavost. Stane se nejedna situace, která je donutí dívat se na věci jiným způsobem. Pravděpodobné také bude, že se obrátí o pomoc na někoho zásadního, kdo jim v jejich životě velmi pomůže. Bude se jednat pravděpodobně o člověka, který se pohybuje na poli duchovním a který Rybám ukáže ten správný směr. I přes to, že jim to nebude hned jasné, postupně se začnou věci více vyjasňovat a vše dostane mnohem znatelnější obrys. První polovina roku ale může být jako v mlze. Ryby by si měly dobře pamatovat, že v roce 2021 není dobré zasahovat do životů ostatních, ale spíše si hledět toho svého. Také by si měly dát pozor na to, aby příliš nelpěly na svých dětech, pokud nějaké mají, hrozí, že se to nakonec obrátí proti nim. Časté také budou nějaké rozhovory, které nakonec povedou k domluvě a kompromisu, pokud si však Ryby budou stát příliš za svým, mohou se situace ještě více zkomplikovat. Je třeba nechat věci více plynout, ale ozvat se v momentě, kdy si to situace bude vyžadovat. Lekcí v celém roce 2021 je se naučit, kdy začít jednat a kdy nechat být.


 

Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page