top of page

POTŘEBA KONTROLOVAT


Trpíte-li přehnanou potřebou kontroly, pak chcete, aby vše ve Vašem životě bylo předvídatelné. Je to určitý druh zvýšené ostražitosti, při které se snažíte být na vše připraveni a vše zařídit, což je opak přístupu, při kterém necháváte vše volně plynout a důvěřujete procesu života. Tato nadměrná potřeba kontroly mívá často svůj původ v traumatických zkušenostech v minulosti.

Poté, co jste v dětství prožili zkušenosti, při kterých jste se cítili vyděšení, zranitelní nebo napadení a bezmocní, jste přirozeně zaujali zvýšeně obranný a ostražitý postoj k životu a k lidem. V dospělosti proto stále zastáváte tento postoj a jste vždy připraveni použít své obranné strategie v reakci na jakoukoli situaci, u které se vám zdá, že narušuje váš pocit bezpečí (ať již tomu tak opravdu je, či nikoli).

Lidé, kteří prožili vážné trauma, si následně rozvinou vysokou sebekontrolu a současně mívají snahu vše přehnaně kontrolovat anebo mohou zažívat takový stres, že se rozhodnou vše vzdát, propadnou depresi a přestanou usilovat o jakoukoli kontrolu nad svým životem (posledně jmenovaný přístup bývá označován jako "naučená bezmoc"). Překonání této přehnané potřeby kontroly vyžaduje určitý čas a vytrvalost.

4 STRATEGIE - JAK NA TO:

❤ 1. PŘIJETÍ

Přijetí znamená naučit se lépe snášet nepředvídatelnost života - naučit se žít s neočekávanými změnami, které v menší míře nastávají každý den a čas od času nám přicházejí do života i výraznější změny.

Dobrým začátkem je zcela určitě vzdání se PERFEKCIONISMU (1). Ochota vzdát se nerealistických očekávání vám ušetří mnohá zklamání. Důležitým krokem je také RELAXACE (2). Čím budete uvolněnější, tím menší strach a ohrožení budete zažívat, když se okolnosti vašeho života náhle změní a nebudou se vyvíjet podle vašich představ. Velmi užitečný může být také SMYSL PRO HUMOR (3). Humor vám umožňuje získat odstup ve chvílích, kdy vám vše připadá chaotické, a mít nad situací větší nadhled. Pokud dokážete zůstat uvolnění a zasmát se situacím, ve kterých máte pocit, že se vám vše vymklo z rukou, začne se postupně měnit vaše reakce na danou situaci od zoufalého "Ach Bože" k přístupu "Nu dobrá - takhle to tedy je."

Pomoci mohou i AFIRMACE:

"Učím se brát svůj život takový, jaký je." "Je v pořádku nechat vše plynout a důvěřovat tomu, že se má situace vyřeší." "Mohu se uvolnit a tolerovat trochu chaosu a nejednoznačnosti." "Učím se nebrat sám sebe a svůj život tak vážně."

❤ 2. TRPĚLIVOST

Lidé, kteří se snaží mít své životní problémy pod kontrolou, chtějí všechny tyto problémy vyřešit přes noc. Složité situace však bohužel často není možné vyřešit okamžitě. Všechny jednotlivé dílky, které přispívají k řešení jejich problému, je třeba objevovat postupně v průběhu určitého času.

Rozvinutí si trpělivosti znamená, že si dovolíte snášet dočasný zmatek a nejednoznačnost a budete čekat, až odhalíte všechny nezbytné kroky k vyřešení daného problému. Jakmile si rozvinete trpělivost, naučíte se nechat věci plynout a vyčkávat, až se daná situace vyřeší anebo objevíte potřebnou odpověď.

❤ 3. DŮVĚRA

Ruku v ruce s rozvíjením trpělivosti jde i rozvíjení důvěry v život. Možná nevidíte snadné či rychlé řešení svých těžkostí. Pokud vždy potřebujete vědět předem, jak se věci vyvinou, způsobíte si tím nakonec velkou úzkost. Existuje staré rčení: "Život je jako řeka - nemůžete vždy vidět, co se objeví za jejím zákrutem."

Rozvinutí si důvěry znamená věřit, že všechny problémy se nakonec vyřeší. Buď najdete jejich řešení, anebo pokud daný problém nemá vnější řešení, se naučíte změnit svůj přístup k celé situaci, takže pro vás bude snazší ji zvládnout. Když se ohlédnete zpět na problémy, kterým jste čelili v minulosti, zjistíte, že ve většině případů (ne-li ve všech) se dané problémy nakonec vyřešily.

❤ 4. DUCHOVNÍ PŘÍSTUP K ŽIVOTU

"Vše se děje z nějakého důvodu." Často mnoha událostem ve svém životě porozumíme až zpětně, až se na ně podíváme s určitým časovým odstupem. Když se s odstupem času hluboce zamyslíte nad některými nečekanými nešťastnými událostmi ve svém životě, uvědomíte si, že vám vlastně posloužily - buď nějakým zcela očividným způsobem a nebo tím, že napomohly vašemu osobnímu růstu a rozvoji jakožto lidské bytosti.

Autor: Edmund J. Bourne, PhD. - z knihy Jak se zbavit úzkosti a fobií

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page