top of page

RODINNÉ VZTAHY - VZTAHY S RODIČI

Hezký sobotní den Vám všem! Rozhodla jsem se dnes sdílet článek na malé zamyšlení pro Vás všechny, kteří cítíte, že se Vás téma dotýká. Posledních několik dnů jsem hodně se svými klienty probírala RODINNÉ VZTAHY, VZTAHY S RODIČI, domácí prostředí, ve kterém vyrůstali a bylo u mnohých vidět, že stále je toto téma bolavé, nezpracované a nepřijaté.Jenže.. je nutno dodat, že místo, kde jsme strávili docela hodně let, s lidmi, kteří ať chceme nebo ne jsou zde na Zemi našimi rodiči, na nás samozřejmě mají obrovský vliv. Několik let podvědomě utvářeli naši osobnost. Pokud si tedy tuto naší část života, podle mě tu nejdůležitější, nevyřešíme, výrazně se to projeví v našich partnerských vztazích a také přímo v nás samých. Svým způsobem je jedna naše část nás samých potlačena.

Když jsme se hodně na sezeních bavili o tom, jak to udělat, zcela velká většina má představu, že ty vztahy musí srovnat osobně, tváří v tvář. A to je to, co je od vyřešení brzdí. Utkvělá představa, že pokud chtějí mít srovnané vztahy, musí to řešit přímo s oním člověkem. Bylo by to sice hezké, kdyby si ti dva vztah vyříkali, ale asi všichni tušíme, že to ne vždy je reálné. Rodiče nezměníme, ale můžeme změnit SVŮJ POSTOJ k nim. A na to je nepotřebujeme. K této změně potřebujeme jen sami sami a chuť to změnit.

Je důležité si uvědomit, že ten, kdo odmítá své rodiče, potlačuje velkou částí i sám sebe. Je důležité přijmout fakt, že oni dělali to, co nejlépe dokázali, a to jestli to bylo dobré nebo špatné, nám příliš nepřísluší soudit. Nicméně ten, kdo k nim má nenávistný nebo zlý postoj, může sám jen málo předávat. Je potřeba učit se pochopení, přijmutí a odpuštění. Nepřijetím svého rodiče zůstává člověk nedospělým a nezralým.


Od rodičů se tedy můžeme plně odpoutat a stát se dospělými jedině tehdy, když je přijmeme – takové jací jsou, přestaneme od nich žádat, čeho se nám nedostalo a trestat je podvědomě tím, že sami vedeme neuspokojivý život. Je třeba přijmout to, co nám rodiče dali, a smířili se s tím, co nám nedali, přijmout zodpovědnost za sebe sama a naplnění svých potřeb.

A pokud cítíte, že s tím potřebujete pomoct, že potřebujete průvodce, zkuste rodinné konstelace. Nebo zkontaktujte někoho, kdo se rodinnými vazbami zabývá a udělá Vám tímto bolavym tématem průvodce. Je to jen o tom, CHTÍT se cítit líp. Protože to jde. 🙂


Mějte krásný den!

Autor: Tereza

bottom of page