top of page

STŘEDA 24.7.2019

Krásné, středeční ráno. Děti, hravost, radost či kreativita patří k hlavním symbolům znamení, které si pod svá křídla včera ráno vzalo naše Sluníčko. LEV - znamení vznešenosti, hrdosti a tvůrčího potenciálu nám bude až do 23.8. posílat svou ohnivou energii a otevírat výše zmíněná témata.


Začneme tématem dětství. Obdobím, které až do dnešních dnů utvářelo a stále utváří z velké části naše přítomné a budoucí kroky. Ne nadarmo se říká, že zkušenosti, které lidé získali jako děti, je pronásledují po celý život. A proto Vám dnes k zamyšlení sdílím úryvek z knihy O dětech od Osha. Tu Vám nicméně doporučuji k přečtení.▪️ "Lidé chtějí znovu získat nevinnost, údiv a krásu. Všechna náboženská vyznání se zrodila ze stále se vracejících vzpomínek na dětství - z touhy opět zažít údiv, pravdu a krásu a prožívat život v jeho nádherném tanci se vším, co jej obklopuje. Dítě si pořád hluboko ve svém nitru pamatuje, že ztratilo ráj. Hledání ráje je hledáním Vašeho dětství. Vaše tělo již samozřejmě nikdy nebude dětské, ale Vaše vědomí může být čisté jako vědomí dítěte. Tajemství mystické cesty spočívá v tom, že je třeba být znovu jako dítě - nevinný neznečištěný vědomostmi, neznalý a stále si vědom všeho, co nás obklopuje. Cítit hluboký údiv a tušit tajemství, které nemůže být demystifikováno." ▪️


A já tam nahoru každý den děkuji za svého Lva v mém ascendentu. Narozdíl od často sebekritického, vážného, seč hlubokého Kozoroha si i díky své lví energii dokážu užít věci, které mám ráda a ještě je sdílet spolu s ostatními. Lví radost a vidění krásy všude kolem by tento měsíc mělo zaplavit i Vás. A Váš úkol je tuto energii jen přijmout a nechat se unášet. A pokud to nepůjde, přivolejte si do svého života Lva. Dokonale Vás probudí ze spánku. :-))


Mějte krásný, hravý den!

Autor: Tereza


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page