top of page

TÝDEN 29.10. - 5.11.2018 - OTOČENÍ

Hezké pondělní ráno! Vítám Vás opět u týdenního horoskopu!

Vstoupili jsme do 44. týdne roku 2018. 44 – číslo mistrovské, karmické, ukazující na silná pouta, která nás svazují již po několik životů. Tyto pouta si tvoříme sami svými postoji, svým myšlením. Jsou to však postoje, které se v podobných situacích stále opakují a my je nijak neměníme. Buď nás ani nenapadne, že je chyba v tom, jak se k situacím stavíme nebo si to uvědomujeme, ale nijak na tom nepracujeme a pak jen hudrujeme, že se to „ZASE“ děje. Ale proč asi? Proč ZASE máme zažívat ty stejné pocity, stejné situace? No logicky z důvodu toho, abychom svůj postoj změnili. Věřte mi a já Vám to garantuji – zachováte se v té situaci jinak (alespoň 2x – 3x) a nejenom, že změníte v sobě špatně nastavený vzorec, ale změníte i celkovou energii, kterou do okolí vysíláte – tím pádem se již situace nebudou opakovat. Proč myslíte, že někdo neustále naráží na alkoholiky? Nebo někdo na někoho, kdo sráží jeho sebehodnotu či v práci na člověka, který ho pak podrazí? Není to náhoda. Však se zamyslete, co se ve Vašem životě stále opakuje. A položte si otázku – co mají tyto situace společné?.. Tento týden nám světlo posvítí na naše pocity a postoje – tedy nepříjemné situace se opět zopakují a my si u nich máme uvědomit jediné – je potřeba změnit vzorec, který v daných situacích používáme. Dám Vám pro lepší pochopení příklad – naštve Vás již po několikáte kolegyně, která nesplní pracovní úkol, který měl být hotový. Co děláte pokaždé? Bez toho, aniž byste ji něco víc řekla jdete a uděláte úkol za ní. Pak si stěžujete všude možně, že máte neschopnou kolegyni, za kterou MUSÍTE všechno dělat. Co však ale ji příště v této situaci na chybu upozornit a zdůraznit co udělala špatně? Aniž byste šla a dělala práci za ní? Jak si pak ona má uvědomit, že takhle se to nedělá, když se vždy najdete Vy, která to za ní uděláte a ještě nic neřeknete? Tento týden přemýšlejte nad svým jednáním a myšlenkami, které v daných chvílích máte. Nemůžete si kolikrát za situaci sami?

Astrologicky, jak už jsem psala, nás čeká velice zajímavý týden. Nacházíme se pod pouty karmické osmičky, která nám ukáže vše výše popsané, zároveň však tento týden může pozvednout to, na čem jsme již nějakou dobu pracovali. Karma neznamená jen špatné. Ukazuje i na něco, co jsme dobře prováděli a za co budeme i proto dobře odměněni. Opozice Urana, Slunce a Venuše má stále svou působnost a ukazuje na důležité promyšlení před každým naším činem či vyřčeným slovem. Můžeme si svou nepromyšleností pěkně zavařit. Poslední říjnový den, ve středu 31.10, nás čekají dva přesuny. Merkur, planeta komunikace se stěhuje do upovídaného a společenského Střelce a Venuše, planeta lásky, do romantických a vyrovnaných Vah. Den po nám začíná měsíc listopad a v pátek 2.11. svátek Dušičky.

*************************

1. TOTÁLNOST

První karta, která tu již byla před dvěma týdny se jmenuje TOTÁLNOST a její hlavní poselství tkví v tématu kontroly. Jak moc Vám dělá problém se poslední dobou uvolnit a naplno se odevzdat? Jak moc jste posedlí touhou mít vše pod nějakou svou „falešnou“ kontrolou? Význam karty je stejný jako minule, tedy hovoří o tématu našeho kontrolování a chtění do všeho zasáhnout, i tam, kde nám to v žádném případě nenálaží, nicméně s energií současného týdne Vám dává ještě jednu radu – uvědomte si, že nemá cenu chtít vše hned a vše i ovládnout. Ovládnout svůj život, ovládnout život druhých, vehementně se snažit, aby náhodou někde něco neuklouzlo. Aby vše bylo pod kontrolou, která je ale úplně k ničemu. Když to bude mít být jinak, osud to nějak zařídí a Vaše obezřetnost tomu stejně nezabrání. Prostě se to stane. Dávejte si pozor, abyste se tento týden nesnažili někomu „kecat“ do života. Nesnažte se někomu radit, že to má být tak a tak. Nemá to cenu. Buď si někdo pro radu přijde a pak teprve přichází Vaše chvíle, nebo prostě pomoc nechce a Vy ho nezachráníte ani kdybyste se rozkrájeli. Na každého čekají situace, které si musí prožít, protože právě jimi se učí. Tím, že někoho jednou zachráníte, i bez jeho vědomí, je pouze oddalování něčeho, co stejně přijde, ale kvůli Vám v jiný a možná i horší čas. Zamyslete se tento týden, zda nemáte tendenci příliš kotrolovat a příliš radit tam, kde Vás stejně nikdo neposlouchá. Někdy je lepší nedělat vůbec nic. Protože pak se opravdu věci dějí tak, jak mají a vyřeší se mnohem snáze, protože do nich zbytečně nešťouráme.

2. PLYNOUT S PROUDEM

Druhá karta s názvem Plynout s proudem hovoří o podobném tématu jako karta první. KONTROLA, neustálý pocit, že musíte do něčeho zasahovat, šťourat – hlavně aby bylo po Vašem. Kam to ale vede? Není třeba dobré zkusit, aby se věci prostě jen udály? Bez Vašeho přičinění? Bez Vašeho neustálého zasahování? Někdy je potřeba se sám sebe zeptat, zda je opravdu správné, když se snažíte všechno udržet v nějakém balancu a harmonii. Je to ale opravdová harmonie? Té se přece nedocílí tím, že stojíme pod rozviklanými poličkami, celí vystresování a jen čekáme, až začnou padat. To není harmonie. To je ubírání se o čas, který máme zrovna k dispozici. Plynout s proudem je karta, která vždy upozorňuje, že je potřeba přestat zasahovat tam, kde nám to nepřísluší. Navíc mluví o tom, že klid a rovnováhu si nenavodíme tím, že se křečovitě snažíme, aby vše bylo dokonalé. Dokonalé je to právě ve chvílích, kdy to necháváme volně plynout. Kdy jako panáček na obrázku jen ležíme a užíváme si přítomný okamžik. Bez toho, aniž bychom čekali na něco lepšího, bez toho, aniž bychom měli tendenci plavat proti proudu. Plynout s proudem není lhostejnost a stagnace. Plynout s proudem znamená přestání zasahovat do situací, u kterých tušíme, že je neurychlíme ani nezměníme. Plynout s proudem hovoří o vnímání TADY A TEĎ, o uvědomování si PŘÍTOMNOSTI. A ne o honění se za budoucností ani vracení se proti proudu do minulosti.

3. REBEL

Rebel – název třetí karty pro týden 44. Tato karta hovoří o potřebě puštění se pout, přesně o těch poutech, o kterých jsem se zmiňovala výše. Cítíte, že přišel čas některé věci ve svém životě posunout na novou úroveň nebo je úplně opustit. Tato karta ukazuje především na Vaše vlastní nastavení – štve Vás, že se Vám neustále něco opakuje a cítíte, že přišel ten správný čas, kdy je potřeba Váš postoj či vzorec změnit. Rebel ukazuje, že v sobě máte duši temperamentní, svobodomyslnou, která na jednu stranu si k sobě věci a lidi poutá a na druhou od nich ale vyžaduje svobodu. Možná to úplně nefunguje, ale proč? Je potřeba chtít jen jednu věc, ne jednou to a podruhé zase něco jiného. Je to dáno Vašimi postoji a nesebeláskou. Můžete se často bát, že o Vás ostatní nestojí, že nejste dostateční dobří či že z nějakého minulého důvodu cítíte, že potřebujete vedle sebe oporu a podporu. Ale je to opravdu tak? Neovládá Vás pouze strach, který Vám našeptává, že to sami nezvládnete? Zamyslete se tento týden nad tím, jak to máte se svobodou. Cítíte se svobodní? A pokud ne, proč tomu tak je? Neobviňujte však druhé, ale zamyslete se, čím /jakou událostí jste si dali do hlavy, že to sami nezvládnete. Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page