top of page

TÝDEN 4.3. – 10.3.2019 - OTOČENÍ

Vítám Vás u další týdenní předpovědi, krásné pondělí!


Týden, do kterého dnes vstupujeme je již 10. týdnem v roce 2019. Jeho symbolem je tarotová karta s názvem KOLO ŠTĚSTÍ, která hovoří o hojnosti, naplnění, ale také vnitřní radosti. Tyto pocity souvisí s nějakým završením, nalezením jehly v kupce sena. Tento symbol nám připomíná, že tak jako římská bohyně Fortuna, i my můžeme dál svému životu směr, který nám přinese více štěstí. Musíme být objektivní a pružní jako opice a připravení na nové příležitosti i na nové vyjádření své tvořivosti. Vybuchující hvězdy, která jsou často na kartě vyzobrazeny, znázorňují stav probuzení a vnímavosti vůči možnostem, které do našeho života mohou vnést více hojnosti a rozmachu. Tyto stavy jsou často popisovány jako stavy náhlého osvícení, vrcholného zážitku, kdy se nám rozšíří obzory a my cítíme příliv vyšší inspirace. Je to jako žárovkový efekt, kdy se nám najednou rozsvítí. Velký vír na pozadí karty symbolizuje růst a bohatství, které se dostaví, pokud budeme ochotni podstoupit změnu. Je třeba jen pokračoval v pohybu vpřed a být neustále připraveni na nové příležitosti, s odhodláním riskoval bez jediné známky strachu.


Astrologicky nás tento týden čeká změna hned v úterý, a to s planetou Merkur, která je symbolem komunikace, aktivit, ale také často i našeho směru a zaměření. Tato planeta stojí aktuálně ve znamení Ryb, což do našich životů přináší větší zájem o okultní vědy, psychologii, pátrání do hloubky a mluvu zaměřenou taktéž do hlubokých témat. Tato planeta zde ještě zůstane, ale otáčí se v úterý zpět, jde do zpětného chodu. To znamená, že se můžeme vracet ve vlastních stopách zpět, přemýšlet ještě více nad duchovními tématy, přemýšlet nad svými hodnotami, dávat si do pořádku svůj život. Ve středu toto vše ještě více podtrhne Novoluní ve znamení Ryb. Velice duchovní období plné zvláštních „náhodných“ setkání, zážitků a rozhovorů. Vnímejte to vše, co bude kolem Vás. Informace budou chodit ze všech stran. 

1. ZRALOST


První karta se jmenuje Zralost a téma, které se s ní pojí je dovršení, zakončení. Mohla ve Vás zaklíčit myšlenka úplnosti, zralost v některých názorech, které dříve nebyly zcela jasné a přesné nebo uzavření nějakého téma. Tato karta je znamením, že již tento stav ucelení a pochopení přišel nebo teprve v nejbližší době přijde. Pokud si tuto kartu někdo vytáhne při výkladu, znamená to, že má jasno, že všechny informace, které k aktuální řešené situaci potřeboval přišly a teď je na něm jak celou věc pojme a „uzavře“. Devítka, které se ke kartě vztahuje je o posledním kroku, který nám zbývá k vykročení opět k něčemu novému. Jak je na obrázku krásně vidět – ovoce, které celou dobu zrálo nyní dozrálo, neboť přišel jeho čas sběru. Již není potřeba zůstávat v tomto stavu, protože by mohlo ovoce začít hnít a tím by si zbytečně natlouklo, až by padalo z přezrálosti na zem. To je Vaše téma na aktuální týden – vědět, kdy je čas uzavřít.
2. LPĚNÍ NA MINULOSTI


Druhá karta se jmenuje Lpění na minulosti a vytáhli si ji všichni ti, kdo aktuálně řeší téma minulosti, minulých situací, partnerů, prožitků nebo toto téma budou v nadcházející době řešit. Tato karta znamená, že se Vám do přítomnosti, do aktuálních situací promítá minulost. Často je minulost promítáná našimi vzorci a bloky, které se objevují ve chvíli, kdy ani netušíme, že je za tím vším pouze minulé zklamání či pocit zrady. Dám příklad: Váš partner řekl, že přijde do 10 hodin. Domů se ale vrátil po půlnoci. Normálně byste nad tím možná mávli rukou, ale vzhledem ke zkušenosti se svým bývalým partnerem, který Vás podváděl a začalo to právě pozdními příchody domů vyjedete jak čertík z krabičky a strhne se neuvěřitelná hádka. I kdyby se partner 100krát omluvil, ve Vás už je nedůvěra a podezřívavost, která ale úplně netkví v jednom zklamání, ale již z několika předešlých. Tato karta ukazuje přesně na naše nastavení, které pramení z minulých zážitků a prožitků. Zamyslete se tento týden nad tím, jak moc Vás Vaše minulé ovlivňuje. Zamyslete se, až se třeba budete chtít na někoho naštvat, co za tím vlastně je.
3. TADY A TEĎ


Třetí karta se jmenuje Tady a teď a jak možná již tušíte reprezentuje přítomný okamžik. Zamýšleli jste se někdy nad tím, zda žijete TADY A TEĎ? Často toto spojení čteme v časopisech a knihách, setkáváme s ním v naší uspěchané době čím dál tím víc. Ale co to vlastně doopravdy znamená? A proč se na to máte zrovna Vy soustředit tento týden? Ono žít v přítomnosti neznamená ani tak nemít žádné cíle, lehkovážně proplouvat životem a o nic se nestarat.Tady a teď znamená opustit naší neustálou kontrolu. Protože s ní si moc rádi určujeme, jak má náš život "SPRÁVNĚ" běžet a i vypadat. Tuto kartu jste si vytáhli právě proto, abyste se sami sebe zeptali, zda v té přítomnosti žijete? Zda si dovolujete být přítomnými, zda se neustále nezaobíráte schématy své hlavy, zda jste v kontaktu s vlastním dechem? Protože tímhle vším se vlastně stáváte nejvíce aktivními. Začínáte cítit, co se ve Vás doopravdy děje, můžete prožívat emoce, které jsou přítomny, a hlavně – můžete cítit své srdce a slyšet jeho hlas. A skrze něj pak i přichází instrukce, které s Vámi skutečně ladí a které vždy hledáte okolo sebe. Zní to paradoxně, ale být tady a teď, je o hodně efektivnější, než dlouhodobě plánovat a hledat řešení situací. Odpovědi a informace přicházejí bez kontroly spontánně, stačí s důvěrou následovat bezprostřední impuls a ten Vás dovede k dalšímu kroku. Zkuste tento týden opět udělat něco jinak, začněte s novou aktivitou, vyplázněte na sebe jazyk v zrcadle. Cokoliv. Ale zkuste něco. A pak už jen vnímejte naplno danou chvíli. Je potřeba více žít!


Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page