top of page

TÝDEN 5.8. – 11.8.2019 - OTOČENÍ

Zdravím Vás v dalším týdnu, u pravidelného článku s předpovědí dle Vašeho výběru! Dobré ráno.

Nacházíme se již v 32. týdnu roku 2019. Numerologicky je tento týden pod vibrací čísla 5, tedy již zmiňovaným VELEKNĚZEM. Tato karta má mnoho významů, ale typické téma s ní spojené se týká znovunalezení vnitřní pravdy prostřednictvím znovunalezení sám sebe. Tak jako se zmiňuji každý týden, zmíním se i tento. Lidé, kteří mají za své životní číslo 5, se rodí na tento svět do rodiny, kde se neumí bezpodmínečně milovat. Vše je tam s nějakou podmínkou. Osoba neumějící dávat lásku, protože byla ve svém dětství sama "nemilovaná", je často jejich maminka. Nedělá to schválně, v době těhotenství ale zažívala silné nejistoty, nevěděla, jestli pětkové dítě chce, už v ní klíčil pocit, že neví, jestli dokáže dítě přijmout. Samozřejmě to není podmínkou, ale tento problém se zde objevuje z 98% případů, alespoň co vím z mé poradny. Pětkové miminko se narodí již s pocitem nejistoty v sám sebe. Netřeba však vinit maminku, je to jeho téma již z minulých životů a někdo to zde musel zaktivovat. Tento život se dušička narozená do čísla 5 potýká vnitřně s problémem sebevědomí, protože neví kým je. A tento život se má skrze práci se svým tělem a myslí o sobě něco dozvědět. Mnoho lidí s životním číslem 5 jsou nejvíce herci, dále zpěváci, malíři, mají velký tvůrčí talent a nejen to. Jsou to osoby obdařené léčitelstvím. Proto se v tomto životě mohou hojně zajímat o možné druhy léčení, především alternativními metodami a o zdravý životní styl, často stravu. Pětky se budou tento život neustále stýkat s lidmi, s mnoha lidmi - z různých oborů, společenských vrstev, různých věkových kategoriích. Skrze ostatní a skrze své hojné talenty mají objevit, kým vlastně jsou.

Pětková energie tohoto týdne je tedy velmi mocná a skrývá v sobě silné poselství. Abychom mohli rozeznat co chceme, tedy sjednotit svůj rozum a srdce, musíme nejdříve poznat sami sebe. Je to úkol na celý život, říkáte si, a ano, je to tak. Je to úkol pro nás všechny, protože se sebeuvědoměním můžeme pomáhat dál. Tento týden bude ale speciální v tom, že energie budou krásně nakloněny právě poznávání sám sebe, a to ze všech stran. V nových situcích, s novými lidmi, při nových možnostech. Budeme mít mnoho možností se tento týden prozkoumat opravdu z různých úhlů a ujasnit si tak, jací opravdu jsme. Negativní vlastnosti nejlépe zmírnit a pozitivní pozvednout. Držím Vám všem s tímto hledáním a následném poznávání palce! Tento týden bude super! 

1. HVĚZDA

Karta hvězda je hlavním symbolem sebedůvěry a štěstí. Vždy u této karty říkám, že člověk, který ji vytáne má nad sebou silnou Boží ochranu, i třeba přes to, že zažívá nejtěžší situaci v životě. Tato karta je ale vždy znamením, že je člověk chráněn, v některých věcech má takové štěstí v neštěstí, protože kdyby viděl z výšky, proč se to všechno děje, tolik by se nevzpíral a přijal situaci takovou, jaká je. Někdy máme potřebu vinit osud za to, že se neděje podle nás, ale kdybychom viděli do zatáčky, která je před námi, možná bychom se tolik nevzpírali a vše co se děje by nám dávalo větší smysl. Karta Hvězda Vám pro tento týden přináší požehnání. Na co šáhnete, to Vám půjde, pokuď v tom ovšem bude pokora a vděčnost. Potkáte osoby, které Vás nasměrují tam, kde právě máte být. Zažijete situace, u kterých si uvědomíte důležité věci. Uslyšíte nebo uvidíte něco, co Vás dovede ke splnění Vašich snů. Aby se ale mohlo toto vše udát, je potřeba být velmi pozorný a udržet v sobě pozitivní energii i přes to, že se děje i třeba něco nepříjemného. Ti nahoře Vás za to velice bohatě odmění. Karta ukazuje na poznání osobnosti skrze vnější svět. Pozorujte, bavte se, komunikujte i s těmi, které neznáte. Vaše sebedůvěra se zvýší, neboť právě to je Vaše téma pro tento týden.

2. PÁŽE HOLÍ

Páže je vždy počátek, čerstvá, svěží energie pramenící do našeho života. Hole symbolizují myšlenky, smýšlení, mysl. Páže holí je tedy především kartou nápadů, improvizace, nových projektů, nových názorů či nového směřování. Okruh je s touto kartou široký, oheň „novoty“ může zasáhnout jakoukoli oblast, ale spíše se bude jednat o témata související s prací a kariérou. Karta představuje nové nápady, pátrání a vyzdvihování svých talentů, zkoušení všeho nového a neobvyklého. Pokud se nacházíte v situaci, kde jste dosud vyčkávali, tento týden je dost možné, že se celá věc rozjede a nabere tak opět nové směřování a jasnější směr. Takže tento týden očekávejte nové informace, podnětné myšlenky a také větší akčnost. Rada, která s touto kartou přichází tkví v udržení tohoto ohně, který je vyzobrazen na kartě, v udržení radosti a odhození vážnosti. Beran, který je astrologicky s touto kartou spjat, je symbolem optimismu a naděje. Proto i Vy se tento týden soustřeďte na svou víru a radost. Jde to s ní všechno hned líp.

3. DVA POHÁRY

Třetí karta Dvojka pohárů symbolizuje téma vztahů a vše co s tím souvisí. Vaše pocity, emoce, lásku, vztah. To bude totiž ústředním tématem Vašeho týdne. Obecně karta mluví o dvou zamilovaných lidech, kteří jsou na počátku své lásky. Hlubší význam je zde ale v samotné hloubce lásky. Láska není jen zamilovanost, láska je tolerance, snažení se druhého pochopit, tolerovat jeho odlišnosti a specifika, láska je milovat druhého se vším, co k němu patří. V dnešní době to zní tak trochu pohádkově, že? Z lásky se stala především doba zamilovanosti a hezkých chvil, jakmile přijdou hádky a nesnáze, přichází neporozumění, ale především přichází nechtění druhého pochopit a na vztahu pracovat. Práci na vztahu vyměníme za svobodu a víru, že jinde bude líp. Že jinde budeme určitě spokojení a pochopení. Tento týden přemýšlejte nad tím, jaký máte postoj k lásce, k partnerům, co od nich vlastně očekáváte, po čem toužíte a čemu se Vám třeba i v lásce nedostává a proč, čím je to způsobeno. Karta obecně mluví o potřebě větší spolupráce, směruje Vás, abyste se tento týden obrátili ke svému partnerovi a pracovali na Vašem vztahu. Také je s touto kartou spojeno odpuštění. Pokud jste sami, hovoří karty o potřebě s někým být, karty v tomto případě radí někam vyrazit. No a pokud jste ve vztahu, kde aktuálně nevíte co dělat, radí karty snažit se o smír, snažit se o upevnění či si vzpomenout, proč jste si tenkrát tohoto partnera vlastně vybrali, kvůli jakým kvalitám. Chce se po Vás, abyste se tento týden otevřeli lásce, ke které patří laskavost a pochopení.

Autor: Tereza

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page