top of page

TÝDEN 8.4. – 14.4.2019 - OTOČENÍ

Krásný pondělní podvečer!


Mnoho situací, které se dějí aktuálně v našich životech, hýbou celou naší osobností. Vše, jak už jsem psala několikrát, směřuje k velké roční transformaci. Každý měsíc, týden po týdnu nás směřuje někam výš, a proto jsme i týden po týdnu zkoušeni z jednotlivých témat a záleží opět pouze jen a jen na nás, jak se k nim postavíme a jak moc si budeme všímat toho, co prožíváme. Už jste si určitě všimli, že do popředí se derou hlavně naše emoce a pocity. Minulý týden byl i dle Vašich odezev velice těžký a emočně náročný, nicméně pokračujeme ve výzvách od osudu dál. Od dnešního dne se nacházíme v 15. týdnu roku 2019.


Numerologicky je číslo 15 spojováno s odvahou a vnitřní sílou, číslo 6 s potřebou rovnováhy, harmonie a klidu. Tarotová karta, která souvisí s tímto týdnem se jmenuje ĎÁBEL o které už jsem se zmiňovala jako o kartě, která souvisí ne s ostatními, ale s námi samými. A o to je to pak těžší. Ďábel totiž představuje všechny naše nepřijaté postoje, všechno to, co si nalháváme, abychom si dokázali, že jsme lepší, úžasnější, přesvědčujeme možná i sami sebe, že to máme na háku, i kolikrát ve chvíli, kdy bychom měli pokorně sklopit hlavu a omluvit se. Ďábel je naše ego, které se mnohdy dere ven, když se cítíme nejistí a nevíme co sami se sebou. Ďábel z nás dělá člověka, kterým nejsme, ďábel je totiž naše velká obrana před sebou samými a před tím, co ještě nemáme zmáklé. Cesta ven je vždy nalézt opět svůj střed a spojit se svou pravou podstatou. Nehrát si na někoho kým nejsme, jen abychom dokázali, že jsme dobří. Ve skutečnosti to nepotřebujeme dokazovat – ani jiným, ani sobě, protože dokonalí již jsme.


Astrologicky planety ukazují, že si tento týden vyzkoušíme svou nejistotu, setkáme se svými nezpracovanými bloky a tvářemi, které nahazujeme ve chvílích, když se necítíme komfortně. Nejvíce nás zasáhne středeční zpětný chod v planetě Jupiter, která souvisí se štěstím a hojností. Střelci si dost možná postěžují, neboť až do srpna je opustí jejich velká ochrana a budou se muset pořádně snažit, aby dosáhli svých cílů. Pro ostatní znamení přináší tato konstelace informaci, že i my se musíme snažit a spoléhat ne náhodu, ale pouze sami na sebe.



 

1. SDÍLENÍ


Karta první se nazývá Sdílení a její hlavní téma je zde pro tento týden láska. Vaše vztahy a principy, které s nimi souvisí budou ústředním tématem týdne. Vše se bude týkat Vašich postojů, které můžete již zcela automaticky zastávat právě ve vztahu s druhými. Protože právě automatické postoje jsou něco, co Vás paradoxně brzdí a odpojuje od srdce, od toho, co skutečně cítíte. Automatické postoje jsou i očekávání, že něco nějak dopadne, že někdo řekne něco přesně tak, jak jste si již zvykli. Představím toto téma na konkrétní situaci: Plánovala jste, že si uděláte hezký večer s partnerem. Aniž byste své plány s ním konzultovala, nakoupila jste, uvařila, uklidila, pečlivě jste si vybrala oblečení, upravila se, abyste se líbila. S očekáváním jste partnerovi oznámila, že dnes večer společně povečeříte a užijete si hezké chvilky. Partner měl ale jiný plán a nastává konflikt. Vy jste již celý den žila s očekáváním společně stráveného večera, partner si zase představil, že si pustí v televizi fotbal a pozve kamarády na jedno. V tomto okmžiku může přijít emoce vzteku, lítosti nebo třeba pocit nedostatečnosti - že i kdybyste se rozkrájela, nebude to dost dobré. Tato extrémní situace ukazuje nám všem známou situaci, kdy něco není podle nás. Přitom jde pouze o sdílení, komunikovat o svých pocitech a plánech, které souvisí s našimi blízkými. Tento týden mluvte o tom, co cítíte, nebojte se sdělit své strachy a nejasnosti. Přemýšlet, kdo je hoden a kdo je pro Vás nebezpečný zní sice logicky, ale je to jen trik Vaší mysli. Nikdo nemůže zranit naše srdce, pokud už předtím nebylo zraněno. A každá bolest, která se Vás v oblasti srdeční dotýká, Vám jen připomíná, že Vy sami jste o svou vlastní ránu přestali pečovat. Nebojte se tento týden ukázat své pravé pocity. Jedině tak se tyto pocity mohou také řešit a taktéž i vyléčit.



2. DOBRODRUŽSTVÍ


Prožívání emocí, touha chtít víc, potřeba se bavit je téma pro všechny, kteří si vytáhli kartu číslo 2. Zrovna u Vás se něco ve Vašich životech rozjíždí. Může to být myšlenka, nápad, cokoli. Jedno je však jisté - na této cestě existuje už pouze směr VPŘED. Karta dobrodružství symbolizuje obrovskou touhu po tom, co nás čeká, ale zároveň i velký strach z tohoto dosud nepoznaného. Na začátku jakékoli cesty se většinou ptáme - "co bude dál?, "jak jí zvládneme?" nebo "jdeme tudy opravdu správně?" A je to lidské. Ptát se, mít strach a obávat se kroku dál. Ježe jedině pohybem vpřed můžeme nalézt otázky na tyto odpovědi. O tom dobrodružství je. Hledat, poznávat a bavit se u toho. Jedině hledání nám totiž pomůže v růstu. Setkáme se s nebezpečím, budeme muset mnohé obětovat. Každým dnem tohoto týdne půjdeme do neznáma, někam, kam jsme třeba ještě ani nevkročili, bez mapy či průvodce, kterého bychom následovali. Ano, na té cestě jsou miliony nástrah můžeme sejít z cesty a zabloudit, ale je to jediný způsob, jak růst. Jediná cesta k růstu je nejistota. Jediná cesta k růstu je postavit se tváří v tvář nebezpečí. Jediná cesta k růstu je přijmout výzvu neznáma a jít dál. Proto i Vy tento týden jděte dál, ať už to skončí jakkoli. Můžete něco ztratit, ale také jedině tak získat. Riskujte, bavte se a nebojte se – jak se říká – i zakopnutí je cesta vpřed a Vy potřebujete jít ještě dál. Potřebujete touhu a dobrodružství.



3. VEDENÍ


V tomto týdnu budete mít vedle sebe moudrého učitele, který Vás provede Vaší další cestou. Tento učitel může mít různé podoby, „pozitivní i negativní“. Jde na něj pohlížet různě. Buď jako na někoho, kdo Vám předává rady a zkušenosti prostřednictvím kterých můžete jít v poklidu dál a u koho máte pocit, že Vám „správně“ pomáhá, nebo je to i někdo, koho můžete na první pohled vnímat negativně, někdo, kdo Vám svým jednáním ubližuje a od koho se Vám nedostává pochopení. Jak jistě víte, nikdo se ve Vašem životě neobjevuje náhodou, ale i na první pohled skrze nepříjemné, se Vám díky němu může podařit dostat se tam, kam máte. A opět, záleží na Vašem postoji. Učitel je člověk, který Vám pomáhá pochopit své „nedostatky“, něco, s čím bojujete a kolikrát úplně zbytečně. Může to být partner, který je na Vás nepříjemný, tváří se na Vás kysele a Vy ani nevíte proč. Většinou naše reakce bývá, že jsme pak kyselí taktéž. Ale je to správně nechat se takto rozhodit? Máme na výběr jak se zachovat? Jistě, to, jak celou situaci přijmete závisí opět pouze na Vašem postoji. Protože i my svým postojem můžeme ovlivnit právě toho vedle nás. Důležité je si uvědomit, že všichni jsme si navzájem učitelé, ale vítězí ten, kdo si to včas uvědomí a tak se k tomu celému i postaví.


Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page