top of page

TÝDENNÍ PŘEDPOVĚĎ (16.8. – 22.8.2021) - otočeníPěkné pondělí! Vítám Vás u pravidelné týdenní předpovědi!


Týden, který právě začínáme si pro nás opět přichystal zvláštní situace a události. Vibrace čísla 33 dává tomuto týdnu nádech magična, duchovna a neopakovatelnosti. Blížíme se pomalinku ke konci srpna, kdy se již naplno přesuneme na novou životní cestu spojenou s novým systémem, pravidly a hodnotami.


Tento týden pro nás bude ve znamení zkoušek týkající se propojení života našeho a druhých. Tento týden si budeme muset hodněkrát položit otázku, zda to, co děláme, děláme opravdu kvůli sobě a proto, že to tak chceme my. Také pro nás bude stěžejní přiznat si, že někdy ty své ručičky až moc strkáme tam, kde to není správné a potřeba. Každý je zodpovědný sám za sebe, za své činy a rozhodnutí. My můžeme natrknout, pošťouchnout, ale pamatujte – nikdy nezasahovat tak moc, aby to otřáslo naší cestou. Jakmile se do pomoci druhým vložíme příliš, zamotáme se do koloběhu nekončícího pomáhání a hle .. kde je čas na nás samotné? Samozřejmě tím teď nemyslím to, když přispíváte na charitu, pomůžete někomu v situaci nouze, babičce do schodů nebo jako dobrovolník pro charitu – chval Bohu za tyto činy! Mluvím spíše o pravidelné a příliš zainteresované pomoci (která navíc nemá dlouhodobější smysl) kdy najednou po nějaké době zjišťujeme, že pomalu ani nevíme, co je „JÁ“, „MŮJ ŽIVOT“, „MÉ ZÁJMY“, „MÉ HODNOTY“. I pomoc pro charitu musí mít svá pravidla, je pomoc a pomoc. Nejlepší je ta, která pomůže dotyčnému si něco uvědomit, aby si příště mohl pomoci sám. Jak myslíte, že vypadá správná pomoc například sociální pracovnice? Neměla by zalepovat a hasit klientovo problémy, ale naučit ho, jak si pomoci sám, ukázat, doprovodit, jinak je pomoc naprosto zbytečná.


Když za někoho uhasíme jeden problém, budeme po chvíli hasit další. Někdy se příliš angažujeme někde, kde bychom neměli a pak se trápíme, že ten druhý nic nechápe, že dostatečně neoceňuje naši pomoc, že nám není vděčný. Kdo je však ten, kdo se do toho příliš zaangažoval? Nikdo jiný než pouze a jen my.. Proto dejte na toto pozor a tento týden si hlídejte své pomáhání, které neznamená nic jiného než hru našeho ega, které touží po přijetí od druhých. Samotná, opravdová pomoc se děje pouze do doby, dokud neškodíme poznání druhého. Když budeme přehnaně zachraňovat, nepomůžeme, spíše naopak. Ještě více učíme druhé být na pomoci druhých závislí.


 

1. NÁVRAT ZTRACENÝCH ČÁSTÍ DUŠE


V minulých časech jsi ztratil sám sebe a nyní přišel čas se opět k sobě vrátit. Tvá energie, nadšení a chuť je třeba obnovit a připomenout Ti kým jsi a jaká je Tvá cesta. Zapomněl jsi na to. Byl jsi možná tak moc přehlcen životy druhých, že jsi úplně zapomněl na to, co jsi Ty. Zapomněl jsi odlišovat cestu svou a cestu druhých. Když tato karta vypadne a její název je už dost příznačným – návrat ztracených částí duše – chce se po Tobě, abys začal pracovat na návratu k sobě. Ohlédni se zpátky a zamysli se nad tím, kdy se to stalo. Kdy jsi se od sebe oddálil? Kdy jsi dovolil ztratit sám sebe? Kdy jsi odešel od svých snů, představ, přání, od svých bývalých hodnot? Kde je Tvé opravdové já, které uvízlo kdesi v minulosti? Jak to, že ses od svého vnitřního já odpojil? Dej si vnitřní slib, že už nikdy sám sebe nezradíš. Že už nikdy nepůjdeš proti svým přesvědčením, proti sobě. Ve jménu lásky si přísahej, že od teď budeš sám sebou. Že budeš dělat to co cítíš a nepůjdeš proti svým pocitům. Že se budeš snažit naslouchat svému tělu, své intuici, svému já. Že se budeš milovat a už se nenecháš vměstnat do ničeho, co s Tebou nesouzní. Tento týden se po Tobě chce uvědomit si dobu, kdy jsi se od sebe oddálil a zároveň je Tvým úkolem začít žít tak, abys to byl opravdu Ty. Aby Tvůj život byl o tom, že jsi sám sebou a ne nikým vedle Tebe.2. SVĚTELNÝ BOJOVNÍK


Když jednáme ve stavu zlosti, odpojujeme se od sebe a přispíváme ke zlu, které tvoří jen další zlo. Když se necháváme ovládat nižšími pudy, ztrácíme svou moudrost. Když jednáme pod emocemi, děláme věci, které mohou ublížit. Když se necháváme vyprovokovat, říkáme věci, které už nejdou vzít zpátky. Když bojujeme s druhými, nemůžeme očekávat, že budeme v harmonii. Tato karta – Světelný bojovník – je o tom, abychom se nenechali strhnout svým egem a snažili se o řešení v klidu a vyrovnanosti. Tento týden se po nás chce, abychom se naučili své emoce vybíjet správným směrem, abychom si jich byli vědomí a uměli je používat tak, aby byly k užitku. Emoce jsou skvělé nástroje, které poukazují na to, co se nám líbí či nelíbí. Emoce nám říkají, když je nám něco nepříjemné, když jsou překračovány hranice, ale zároveň i ukazují na to, co je pro nás žádoucí. Světelný bojovník je karta, která nám připomíná, že je důležité soustředit se na svou moudrost, lásku a sílu. Nejednejte ve stavu zlosti, které zničí Vaše vztahy a ublíží těm, kterým na Vás záleží. Když se Vám něco nelíbí nebo s něčím nesouhlasíte, jsou vždy dvě možnosti, jak se vymezit. Se vztekem, nebo s klidem. Není potřeba boje, ten vyvolává jen další boj. „NE“ se dá říci mnoha způsoby.3. VRÁNA


Karta Vrána, která vypadla ze všech tří karet jako ta poslední, je symbolem nastolení pravdy. Když vypadne Vrána při výkladu, nedokážeme si nalhávat, ale přiznáváme si sice surovou, ale čistou pravdu. Žádné kudrlinky, žádná omáčka ani růžové brýle. Proč si malovat, že je obloha modrá když jsou na ní šedé mraky, které spustí velký déšť? Proč si nalhávat, že se nic neděje a že jsme úplně v klidu, když to v nás ve skutečnosti bouchá jako v sopce a za chvíli se spustí lavina? Proč tvrdit druhým, že se nic neděje, když se toho děje hodně? Vrána neznamená jít a všem vysvětlovat jak se cítíme, co prožíváme, co nám došlo nebo co všechno jsme si uvědomili. Ani to není pesimistický pohled jak by se mohlo na první pohled zdát. Vrána je pouze symbolem čisté pravdy především sami k sobě, bez lží. Většinou když karta vypadne u výkladu, znamená to, že už jsme připraveni čelit pravdě a že už se možná přestáváme držet v sebeklamných iluzích. A to je zároveň i hlavním úkolem pro tento týden – nesklouzávat ke klamům, ale spíše si nalít čistého vína . Pravda nejsou pouta, naopak. Pravda nás osvobozuje. A Vy se máte osvobodit. Položte si tedy i otázku: Co Vás opravdu svazuje?


 

Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page