top of page

TÝDENNÍ PŘEDPOVĚĎ (17.5. – 23.5.2021) - OTOČENÍ


Pěkné pondělí! Vítám Vás u pravidelné týdenní předpovědi!


Aktuálně se nacházíme ve 20. týdnu, kterému je dle tarotových karet přisouzena karta s názvem Soud. O čem tato karta hovoří? Jakou energii nám přináší? Je o našich hodnoceních, soudech, o tom, jak umíme rozklíčovat své myšlenky, ale také o možnostech, které se nám nabízí. Aktuálně probíhá kolektivně období přeměny, o které jsem se již zmiňovala. Podle numerologie, ale i astrologie se nacházíme v klíčovém období, kdy máme možnost mnoho věcí vidět jinak než dříve. Již nikdy nebudeme stejní, protože změny, kterými jsme si nejen jako jednotlivci, ale i jako lidstvo prošli, jsou poměrně zásadní a mění se naše fungování. Soud se často při výkladech objevuje v momentě, kdy si člověk prochází nějakým zásadním uvědoměním, které bude pravděpodobně korunováno rozhodnutím se, jak dál.


Soud se často zobrazuje jako postava probouzející mrtvé. Odráží fakt, že všichni se budeme nakonec zodpovídat za své činy a předstoupíme před Poslední soud. Karta znamená dokončení kosmického cyklu a naznačuje, že všechny naše skutky mají pozitivní i negativní důsledky. Podle rozhodnutí, které jsme v životě učinili, můžeme buď sklízet plody minulých snah a těšit se zaslouženému úspěchu nebo si připravit pár tvrdých lekcí. Tento týden se po nás chce, abychom upřímně zhodnotili sebe sama i své skutky. Když dojdeme na konec jedné kapitoly, automaticky začneme další, ale než tak učiníme, musíme čelit důsledkům našich minulých činů a vyrovnat se s postavením, ve kterém se právě nalézáme. Nejsme vždy pány svého osudu, ale život si utváříme podle rozhodnutí, která činíme. Poslední soud nám sděluje, že nastal čas, abychom pohlédli na svůj život (či celou situaci na kterou se ptáme) a ujasnili si kam, až jsme dospěli a čeho jsme dosáhli. Máte nyní příležitost začít znovu, pokud se ovšem vyrovnáte s minulostí. Vše špatné si musíme přiznat a uvědomit, uzavřít tak se sebou mír anebo se odměnit za dobré skutky. Tento týden se dá nazvat jako týden shrnutí, jako týden uzavření, jako týden završení. Měli bychom se se zcela vědomým pohledem podívat na to vše, co máme v dané situaci, kterou řešíme, za sebou a tím si tak ujasnit nás další směr.


Planetárně se nám děje několik větších přesunů. Ve čtvrtek končí vláda zemských Býků a začíná měsíční jízda Blíženců. Blížence čeká zásadní období, kdy mohou zastat neuvěřitelné množství práce, spoustu toho si uvědomit a zapracovat na všem, co je aktuálně tíží. V neděli pak planeta Saturn stojící za našimi zkouškami a životními prověrkami a testíky jde do retrográdu, což nám přináší až do října možnost pohlédnout na svůj život více z výšky a srovnat vše, co nás brzdí. Budeme se vracet do minulosti, vyndávat vše zasuté a zapomenuté. Více ale v článku, který Vám tento týden zveřejním.


Mějte krásný týden!


 

 

1. ZNOVUZROZENÍ


První karta tohoto týdne se jmenuje Znovuzrození a její téma nesymbolizuje nic jiného než změnu Vaší osoby - ke které se ale budete chtít odhodlat nebo kterou budete tentokrát velmi šikovně ignorovat. Tento týden máte na výběr čemu dáte přednost. Buď zůstanete na úrovni, ve které již jste, tím pádem ale energie ve Vás může nepříjemně tlačit, nebo se posunete dál, aby se energie rozproudila. Karta mluví o třech stupních našeho vývoje: o velbloudu, lvu a dítěti. Velbloud je ospalý, spokojený sám se sebou. Žije v sebeklamu, že je vrcholkem hory, ale ve skutečnosti je natolik v zajetí názorů jiných, že má jen stěží nějakou vlastní energii. Z velblouda se vnořuje lev. Když si uvědomíme, jak nás život míjel, začneme se požadavkům druhých bránit. Vystupujeme z davu, sami a hrdí a vykřikujeme svou pravdu. Tím to ale nekončí. Nakonec povstane dítě, jež není ani svolné, ani vzdorovité, ale nevinné a spontánní a věrné svému bytí. Ať jste nyní v jakémkoli z těchto rozměrů - ospalí, deprimovaní nebo řvoucí a vzpurní - vězte, že se to vyvine v něco nového, když to dovolíte. Je čas pro růst a změnu.2. LAKOMEC


Karta Lakomec, kterou jste si vytáhli, ukazuje na člověka, Vás, který si vystavěl zdi před okolním světem a teď sedí a probírá se svými poklady. Euforie, jak nad všemi vyzrál pomalu mizí a střídá ji pocit osamělosti a marnosti. Vyhrál jen na oko, sice mu jeho poklady nikdo nevezme a může si oddechnout, že není komu sednout na lep, ale zároveň se odstřihl od jakéhokoliv léčivého kontaktu s ostatními. Čtyřka odráží téma jistoty, ale také zvláštní uzavřenosti a neochoty zkusit věci jinak. Nejde zde tedy o lakomství finanční nebo hmotné, ale zejména o naši neochotu otevřít se a sdílet své emoce a kus sebe s ostatníma. A to nemluvím o rozdávání se. Mám na mysli stav, kdy se člověk tak moc v minulosti spálil, že už nechce jít „s kůží na trh“. Raději se zavře a bude si dělat věci dál tak, jak je zvyklý. Pohodlně, v bezpečí a jistotě. Přišel ale čas uvědomit si, že tato „jistota“ existuje pouze na oko a v naší hlavě a jistotou rozhodně jinak není. Protože co je vlastně jistota? V čem si ji představujete? Ve finančním zajištění? V partnerovi? V tom, že máte práci? Nebo v tom, že vše se děje, tak jak má, ale pak jste rozhození, když se něco semele? Jistota je důvěra se naplno odevzdat a lakomec vždy představuje někoho, kdo se bojí, aby o něco nepřišel, aby náhodou nebyl v nějaké nejistotě, která mu je nepříjemná. Je čas se přestat bát a naučit se důvěřovat. Zbořit zdi, vykročit a nebát se mluvit o svých pocitech se svým okolím a celkově více důvěřovat přirozenému koloběhu života a nic v životě se nám neděje náhodou. Neřešte, neanalyzujte, neschovávejte se do sebe, ale uvolněte se. Vše bude tak jak má být a věci se odehrají i bz toho, aniž byste se křečovitě schovávali do sebe a do svých analýz strachu.3. MYSL


Třetí karta se jmenuje Mysl a je symbolem Vaší mysli, myšlenek a uvažování. Jak už lze z obrázku vyčíst, není to úplně pěkná karta, neboť hovoří o naší hlavě, která si nemůže kvůli tolika myšlenkám, které se jí tam 24 hodin denně honí, odpočinout. Aktuálně můžete řešit více věcí najednou nebo máte ve své hlavě zmatek, který je způsoben nějakou neustále řešenou situací, která není vyřešená a to Vám nedá spát. Mysl je karta ukazující, že jsme poslední dobou zahlceni starostmi a neustálým analyzováním svého života nebo něčeho, co se nám nelíbí. Co Vám vytažení karty ale radí? Abyste se více uvolnili a přestali své myšlenky neustále dokolečka rozebírat. Tento týden se máte soustředit na umění kontrolovat své myšlenky a udělat vše pro to, abyste se uvolnili. Mysl jede na plné obrátky a nutí Vás být neustále ve střehu, nedovolí Vám vypnout a odpočinout si. Úkol je tedy prostý - naučit se následující dny své myšlenky zkorigovat a mít nad svou myslí kontrolu. Nic také přehnaně nerozpitvávat, do ničeho moc nešťourat a nechat věcem volný průběh.


 

Autor: Tereza


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page