top of page

TÝDENNÍ PŘEDPOVĚĎ (29.11. – 5.12.2021) - otočení


Krásné pondělní ráno! Vítám Vás u pravidelné týdenní předpovědi dle Vašeho výběru!


Vstupujeme do již 48. týdne roku 2021. Za sebou máme několik zásadních aspektů. Sluníčko se nám přesunulo do Střelce, stejně tak planeta komunikace a aktivit Merkur. Ve čtvrtek jsme oslavovali svátek svaté Kateřiny, který v minulých dobách znamenal pro lidi významnou událost. Byl to poslední den oslav úrody, potom se lidé utišili, neboť je čekal advent. Na Svatou Kateřinu se hodovalo, tancovalo, pekly se koláče, dělaly se jitrnice, na ničem se nešetřilo. 30.11., které nás čeká v úterý, kdy slaví svatý Ondřej, zase probíhalo věštění budoucnosti. Den na to, ve středu 1.prosince, se stěhuje planeta idealizace Neptun do přímého směru, tedy již 5.planeta v řadě se rozjíždí ze svého retrográdního směru. Během její retrográdní poutě vylezly naplno všechny naše idealizace, závislosti, věci, u kterých jsme si nalhávali. Nestačili jsme dost možná koukat, co všechno bylo v našem životě vylhané a falešné, na čem stály naše nohy a myslely si, že je to to jediné, na čem se dá stavět. Od přímého směru této planety se dá očekávat podle mě mnoho. Já osobně se však velmi těším na sobotní Novoluní, které se tentokrát odehraje v ohnivém Střelci, mém lunární znamení. Nic co se zdálo být černé, zase tak černé být nemusí. Střelec nás nabádá k víře a neochvějnému optimismu, ukazuje různé směry, přináší pozitivní zprávy, háže světlo tam, kde byla tma. V napěťových aspektech na Slunce jsou aktuálně Černá luna v Blížencích a jižní uzel v Blížencích. Kvadratura s těmito dvěma body vytváří ve vzduchu napětí a boje, což pociťujeme aktuálně vzhledem k situaci ve společnosti asi všichni. Bohužel nedá se to obejít, spíše tento tlak může ještě zesilovat. Zastánci starého systému fungování, které zastupuje Saturn proti těm, kteří se přiklonili na stranu Urana představující změnu, reformaci a nové fungování. Do toho již zmíněná Černá luna a Jižní uzel, které působí nejen společensky, ale působí i na náš vnitřní svět. Diskutujeme sami se sebou a hledáme řešení u všeho, u čeho máme pocit, že jsme uvízli. V neděli oslavíme 2. advent, ale také příchod Mikuláše, který tento den již několik let obchází dle tradice naše domovy.


Pěkný týden! 

1. VEDENÍ


První karta, která představuje nadcházející týden a která se skrývala pod číslem 1 se jmenuje Vedení. V tomto týdnu budete mít vedle sebe moudrého učitele, který Vás provede Vaší další cestou. Tento učitel může mít různé podoby, „pozitivní i negativní“. Jde na něj pohlížet různě. Buď jako na někoho, kdo Vám předává rady a zkušenosti prostřednictvím kterých můžete jít v poklidu dál a u koho máte pocit, že Vám „správně“ pomáhá, nebo je to i někdo, koho můžete na první pohled vnímat negativně, někdo, kdo Vám svým jednáním ubližuje a od koho se Vám nedostává pochopení. Jak jistě víte, nikdo se ve Vašem životě neobjevuje náhodou, ale i na první pohled skrze nepříjemné, se Vám díky němu může podařit dostat se tam, kam máte. A opět, záleží na Vašem postoji. Učitel je člověk, který Vám pomáhá pochopit své „nedostatky“, něco, s čím bojujete a kolikrát úplně zbytečně. Může to být partner, který je na Vás nepříjemný, tváří se na Vás kysele a Vy ani nevíte proč. Většinou naše reakce bývá, že jsme pak kyselí taktéž. Ale je to správně nechat se takto rozhodit? Máme na výběr jak se zachovat? Jistě, to, jak celou situaci přijmete závisí opět pouze na Vašem postoji. Protože i my svým postojem můžeme ovlivnit právě toho vedle nás. Důležité je si uvědomit, že všichni jsme si navzájem učitelé, ale vítězí ten, kdo si to včas uvědomí a tak se k tomu celému i postaví. Tato karta ve výkladu symbolizuje někdy i ochranu, je možné, že tento týden ucítíte, že na všechny své životní zkoušky nejste sami. Je Vám aktuálně pomáháno z nejvyšších sfér.2. HOJNOST


Karta číslo dvě se jmenuje Hojnost a vytáhli si jí všichni ti, co si mají připomenout otázku - co je to být vděčný? Vděčný za to co mám, čeho se mi dostává, za co mohu ve svém životě děkovat a radovat se. Je totiž s vybráním karty dost možné, že na všechny ty dary, které jsou kolem Vás, aktuálně zapomínáte. Poděkovat, že jsem se ráno vůbec vzbudil a mohu vstát z postele. Poděkovat za slunce, které mi osvětluje tvář, být vděčný za svůj domov, který mě chrání před mrazem, deštěm a bouřkou. Být vděčný za rodinu, za přátele, za celou rodinu duše, které si velmi vážím.. Hojnost je karta, která Vám má jen připomenout, že hojnosti je všude nepočítaně. Že roste tráva, slunko svítí, že máme k dispozici vodu, vzduch, teplo, ale i stín, ve kterém se zchladíme, že všechny ty pozemské statky, které považujeme za dary jsou pouze našimi bonusy v tomto životě, které nám mohou mávnutím proutku být zase odebrány. Lidé totiž velmi často zapomínají na to, že mají opravdu všeho dostatek. Že peníze, majetek, oblečení, jídlo či místo v práci jsou pouze hmotné věci, které se jednou promění v prach. Ale naše vděčnost, informace, duchovní rozvoj se přesunou do dalších životů, tyto dary, nám nikdo nevezme. Zamyslete se tento týden nad tím, kolik dáváte energie, času a pozornosti hmotným věcem a těm nehmotným. Zamyslete se nad tím, zda v sobě pociťujete vděčnost, i v období zkoušek, nebo zahořklost a kritiku.3. POTLAČENÍ


Potlačení. Název třetí karty pro tento týden. Co ve Vás obrázek na kartě a její název vyvolává? Začneme rovnou otázkami, které se ke kartě vztahují. Kde si nalháváte? Copak v sobě potlačujete? Co je to? Tuto kartu si vytahujeme v momentě, kdy jsme vnitřně v něčem nespokojení. Něco nás trápí, ale nechceme si to připustit, něco s tím udělat, nebo situace ani nejde vyřešit tak, jak bychom si přáli. Nicméně.. není potřeba tuto kartu vnímat pouze negativně, její poselství přináší i pozitivum. A sice, že každá nespokojenost, třeba nyní ta Vaše vnitřní, emocionální, má své dno, ve kterém se můžete na skok zastavit a pak se od něj i dobře odrazit. Energie tohoto týdne Vám může umožnit uvědomit si, jak se sebou vlastně zacházíte, jak hodnotíte a následujete své potřeby a zda umíte pracovat s pocity vnitřního tlaku, který teď můžete pociťovat. Avšak, pokud odhalíte tento týden, kde si nedopřáváte, kde si uvědomujete, jak se sebou negativně zacházíte, nebo si i pojmenujete svou aktuální nespokojenost, nemá cenu se za postoj vinit, to byste se zas a znovu dostali do pocitů potlačení. Je důležité si pouze prostřednictvím tohoto pochopení uvědomit, podívat se na to, kde si zakazujete a co na sobě kritizujete, a soustřeďte se na to, kolik času a energie tomuto mechanismu věnujete. Důležité je pro Vás tento týden přijmutí toho, že se možná vnitřně necítíte dobře, že možná tyto pocity nejsou fajn, ale .. dají se změnit. A to tím, že začneme své postoje sami k sobě měnit. Že se pochválíte, že si dopřejete čas k odpočinku, že si vezmete knížku a uděláte si dobrou kávu nebo čaj a budete se věnovat pouze sami sobě. Jednoduše, kde se dáte do klidu a tím Vám to i pomůže změnit svůj postoj. Jedině tak se se sebou a svým nitrem znovu spojíte a odstraníte tyto negativní pocity, které ve Vás jsou vlivem Vašich špatně nastavených mechanismů hluboce zakořeněny.Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page