top of page

TÝDENNÍ PŘEDPOVĚĎ (8.11. – 14.11.2021) - otočení


Pěkné pondělí! Vítám Vás u pravidelné týdenní předpovědi!


Vstoupili jsme do 45. týdne roku 2021. Každý týden je pod určitými astrologickými konstelacemi, taktéž numerologicky se můžeme podívat na to, co nám týden obecně přinese. 45. týden stojí pod číslem 9, které je symbolem duchovna, uzavírání a dokončení. Tarotová symbolika symbolizuje moudrého starce, POUSTEVNÍKA, který je na konci své cesty (i numerologie ukazuje na čísla od 1 do 9). Po cestě, po které celou dobu šel, se setkával s různými situacemi, kterými se učil a tím i duchovně rostl. Najednou je u cíle a jeho úkol je zhodnotit, co mu uplynulých 8 týdnů přineslo. Tento týden proto bude hodně o přemýšlení a zrekapitulování našich uplynulých dvou měsíců, tedy od počátku září 2021. A určitě sami víte, že tyto dva měsíce nebyli jen tak ledajaké. Tento rok je sám o sobě plný změn a zjištění, a právě tyto dva týdny přinesly každému z nás do života prozření. Někdo objevil duchovní smysl života, jiný zjistil tajemství, po kterém celou dobu pátral, někdo si zase uvědomil na čem celý jeho život stojí, a tak dále,.. Tento týden je týdnem „otočení se zpět“ a zhodnocení toho, co jsme se naučili (a tuším, že toho málo úplně nebylo). Dostávali jsme informace ze všech stran, ale vzali jsme si je opravdu k srdci? Zamysleli jsme se nad nimi nebo jsme šli ihned do boje, když nám někdo řekl něco, co nám nebylo po chuti? Na tohle si každý odpovězte sám, jisté však je, že to, že tyto řádky nečtete nyní náhodou.


Astrologicky za sebou máme velmi důležité novoluní tohoto roku, které působilo a ještě stále jeho vliv doznívá, ve znamení vodního, mystického Štíra. Emoce nás nasměrovaly, teď už se jen vydat na cestu. Víme co je správně, neměli bychom proto pochybovat. Všechny odpovědi na své otázky víme. U někoho jsou odpovědi hlouběji, u někoho jsou téměř na povrchu, ale všichni do jednoho víme, co máme dělat. Zkuste na to tento týden jít otázkami. Ptejte se chytře sami sebe a zkoumejte jak Vám u otázek je, otevírejte své nitro. Energie tohoto týdne je zkoumající, hledající, využijte tohoto vlivu. Pozor však, abyste touto energií nemířili na druhé. Zkoumat máme tento týden především sebe, proto se zaměřte spíše tímto směrem.


Hezký týden! 

1. RODINA


První karta tohoto týdne se jmenuje Rodina a tahá nás do témat 1.čakry. Barva, která s touto čakrou souvisí je červená a představuje jistotu, bezpečí a stabilitu. Pokud máme tuto čakru zablokovanou, máme pocit, že nejsme ve svém životě ukotvení, že nám chybí pevná půda pod nohama. Někdy se to nemusí vyjevit hned a nám na první pohled nemusí dojít, že je funkce této čakry nedostatečná. Poznáme to však, pokud pociťujeme ve svém životě chaos, zmatek a i přes vybudované jistoty jako je zázemí či finanční stabilita, máme pořád strach a obavy, že o tyto „jistoty“ přijdeme. První čakra souvisí úzce s prostředím, kde jsme vyrůstali, stejně tak jako čakra druhá a třetí. Vede nás to do období, kdy jsme byli v bříšku, do porodu, tedy okamžiku, kdy jsme přicházeli na svět a do prvních roků našeho života. Tento týden se máte zaměřit na prostředí ze kterého pocházíte. Kde jste bydleli, jak to u Vás doma vypadalo, jaká tam byla atmosféra, jak spolu rodiče mluvili, co jste tam všechno pozorovali. Pravděpodobně je tam něco, co máte vytáhnout ven a spojit si s tím, co Vás ovlivňuje právě nyní – jak to pozitivní, tak to negativní. Vraťte se tedy zpátky do své rodiny, do místa, kam pocházíte a ze svých vzpomínek vydolujte to, co potřebujete. Vaše vlastní otázky Vám mohou pomoci.2. HOJNOST


Druhá karta se nazývá Hojnost a souvisí s 1.čakrou. Oblast, kde tato čakra sídlí, souvisí s pocitem bezpečí, jistoty a stability. Pokud není správně vyvinutá nebo se zasekla, máme pocit, že nám něco utíká mezi prsty. Cítíme se nestabilně, neukotveně, často se se špatnou funkcí této čakry oplýváme strachy, že věci nedopadnou tak, jak si přejeme. Že finančně neutáhneme své měsíční náklady, že nikdy nebudeme mít harmonický vztah, perou se v nás pocity víry a zároveň nevíry v život a naše šťastné fungování v něm. To, že jste si tuto kartu vytáhli, Vám má připomenout, že je třeba se ukotvit a naladit se více na energii klidu a celistvosti. Možná máte v něčem zrovna myšlenkový chaos a nevíte co dělat, možná si připadáte v některých ohledech nehezky, ne úplně v rovnováze se svým tělem a myslí. Pokud je tomu tak a pociťujete v sobě nějaké vnitřní tlaky, napnutí nebo strachy, je třeba udělat všechno pro to, abyste pod sebou vytvořili opět pevnější půdu pod nohama. V něčem se totiž propadáte a tomu je třeba zamezit. Stavu zklidnění a srovnání můžete dosáhnout meditací, jógou nebo třeba jen procházkou v lese. Zároveň je třeba si uvědomit, že ať se děje cokoli, ať řešíte cokoli či se cítíte jakkoli, vše je v naprostém pořádku. Má to tak být, nicméně jestli Vám tento stav nevyhovuje, už jen na Vás je, zda situaci pozměníte. Karta Hojnost nás nabádá vidět krásu ve všem kolem Vás. V tom co vidíte, co děláte, co slyšíte. Být vděční a užívat si blaho, které se nám dostává každou sekundu.3. SMYSLOVÝ ROZVOJ


Třetí karta se nazývá Smyslový rozvoj a symbolizuje, jak už název napovídá, našich 6 smyslů – hmat, chuť, zrak, čich, sluch a také naši intuici. Smysly jsou velmi podstatné pro naši představivost. Jejich prostřednictvím poznáváme svět kolem nás. Když smysly vnímáme, chápeme postupně fungování ve světě a následně si na něj tvoříme vlastní názor. Zkoumat vnímání a rozvíjet své smysly se učíme už jako děti. Bylo pro nás přirozené dotýkat se předmětů kolem nás a vnímat jejich délku, šířku, tvar a materiál. Vše jsme dávali do pusy, abychom zjistili jak co chutná. Měli jsme potřebu si ke všemu přivonět a zjistit co má jakou vůni. Bouchali jsme věcmi, abychom naslouchali zvuku s jakým dětské kostky letěly k zemi a radovali jsme se, když jsme ten zvuk slyšeli znovu a znovu. Pozorovali jsme všechno kolem nás se zaujetím, vše bylo nové a neokoukané. Díky tomuto zkoumání jsme se učili vše kolem nás srovnat, třídit či pojmenovávat. Smyslová výchova nám pomáhala rozvíjet a prohlubovat naše smyslové vnímání a tím tak i rozeznat, co je pro nás příjemné a co nepříjemné. Postupně jak jsme rostli nám chuti, zvuky a věci kolem nás připadali stejné a my už necítili potřebu je prozkoumávat. Už dávno byli naším mozkem zařazeny – buď jako žádoucí nebo nežádoucí. Tento týden se ale máte zastavit a zkoumat vše kolem jako malé děti. Máte si vychutnávat čokoládu, jako kdybyste ji jedli poprvé, dívat se na mraky se zaujetím malého dítěte, stejně tak se znovu radovat ze zvuků, které kolem sebe slyšíte. Vnímat své smysly je vnímání přítomného okamžiku. To nám pak pomáhá i s tím naučit se rozlišit co je pro nás žádoucí a co není. Je to intuice, která nám radí, kdy jdeme přímo a kdy to zbytečně obcházíme. Zaměřte se tento týden na své smysly a rozvíjejte svou intuici.
Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page