top of page

ASTROPSYCHOLOGIE

Astropsychologie, též psychologická astrologie, je disciplína užité astrologie, která využívá z horoskopů získané poznatky v psychologii a psychoanalýze.

Tento směr astrologie se pokouší pomocí kombinace tradičních astrologických symbolů a poznatků hlubinné psychologie proniknout do motivace a chování člověka a najít odpověď na otázku, proč žije tak, jak žije, a jak by mohl uskutečnit své vrozené osobnostní vlohy mnohem tvořivějším způsobem.

Podobně jako např. antická řecká filosofie nebo hermetické nauky vychází z předpokladu, že to, co se nám děje ve vnějším životě, odráží dispozice našeho vnitřního života, tj. že vnější život člověka je pouze manifestací toho, co se právě odehrává v nitru jeho duše (a to zpravidla nevědomě) a že tudíž i vztahy k ostatním lidem nám mohou sloužit jako nejlepší zrcadlo, v němž můžeme spatřit sebe sama a dozvědět se co nejvíce o tom, jaká je naše vlastní duše.

[Zdroj: wikipedie.com]

Ve své praxi využívám především znalosti tradiční astrologie, karmické astrologie, numerologie, psychologie či čínské medicíny.

bottom of page