top of page

Obchodní podmínky

GDPR

I. Udělujete tímto souhlas OÚ fyzické osobě: Mgr. Tereza Bísková, se sídlem v Českých Budějovicích, IČO: 07184484, zapsané u Magistrátu města České Budějovice (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR") zpracovávala tyto osobní údaje:

a) Jméno a příjmení;

b) e-mailová adresa;

c) telefonní číslo;

d) datum narození;

e) čas narození;

f) město narození.

 

II. Osobní údaje v bodech a) až c) je nutné zpracovat za účelem fakturace poskytovaných služeb a komunikaci s Vámi. Osobní údaje v bodech d) až f) je nutné zpracovat za účelem vytvoření astrologického rozboru. Veškeré tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

III. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu tb.astroporadna@email.cz, v takovém případě budou veškeré Vaše osobní údaje vymazány.

IV. Zpracování osobních údajů je prováděno výlučně Správcem.

V. Dle GDPR máte právo:

a) vzít souhlas kdykoliv zpět;

b) požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje Správce zpracovává;

c) vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;

d) požadovat po Správci výmaz osobních údajů; a

e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

bottom of page