top of page

ČERNÁ LUNA V BLÍŽENCÍCH 18.7.2021 - 14.4.2022


Černá luna poukazující na naši karmu, téma, které je nezpracováno z minulých životů nám kolektivně od neděle stojí ve vzdušných Blížencích. Posledních 9 měsíců stál tento tzv. bod smrti v Býku. Všichni Býci a ti, co mají ve svých horoskopech Černou lunu v Býku prožívali velmi náročné období. Učili se od října pracovat s financemi, místem, kde bydlí, jejich hlavními tématy byl majetek, ale také hodnoty a vztah k sobě samému. Možná se jim vlivem některých situací snížilo sebevědomí a nejednou převládl pocit, že jsou k ničemu, že za nic nestojí či že snad nikdy nebudou šťastní. Tento vliv mohl zapůsobit však i na nás ostatní.Úkolem od října 2020 do poloviny července 2021 bylo:


• Mít správný postoj k financím, nezabržďovat si svůj finanční tok. • Dát si do pořádku finanční záležitosti – především pokud máte nějaké velké půjčky a dluhy. • Starat se o své tělo, věnovat pozornost sami sobě, pečovat o sebe. • Vyřešit si téma bydlení, zázemí, místa, kde pobýváme. • Více se zaměřit duchovním směrem, který dá v době nejistoty hmotného světa stabilitu a klid v duši. • Meditovat, propojovat se se svou myslí. • Nejíst rychle, pořádně rozžvýkávat, nehltat, vychutnávat si jídlo. • Vyházet všechny věci, které nechcete, nehromadit. • Být často v přírodě. • Utřídit si své hodnoty. • Zbavit se strachu z nedostatku. • Zbavit se nejistoty v sám sebe, věřit si, milovat se, oceňovat se.


Černá luna nevíce ovládla téma bydlení, financí a naší sebehodnoty.Co po nás chce Černá luna stojící v Blížencích?


Blíženci jsou obecně znamením, které souvisí s komunikací, názory, nasloucháním, informacemi, vzděláváním, inteligencí a vyjadřováním pocitů.


  • Pokud na tomto znamení stojí Černá luna, budeme se obecně řečeno učit v následujících 9 měsících vážit svá slova a přemýšlet nad tím, co vypouštíme z úst. Nejednou se může stát situace, kdy dojedeme na to, co říkáme, kdy se spustí hádka „jen“ kvůli tomu, že řekneme něco, co nebylo úplně promyšlené. Měli bychom si dávat pozor na to, abychom nepomlouvali, nelhali, neklamali slovem, protože právě teď by se to proti nám mohlo silně obrátit.


  • Také bychom se měli vyvarovat hodnocení a posuzování druhých, spíše si hledět svého. Naší velkou lekcí také bude naučit se přehodnocovat své zatvrzelé názory a postoje, budeme se učit být více otevření.


  • Dalším tématem bude mluvit o svých pocitech. Nechtít je bagatelizovat ani rozumově pochopit, ale více se naučit mluvit o tom, co cítíte a prožíváte. Své pocity nemáme chtít rozumově analyzovat a rozebrat. Jde o to prožít intenzitu svých emocí a jen tuto intenzitu popsat. Mohlo by to pomoci pochopit se navzájem s tím druhým. Úkolem je nemlčet, nezatlačovat to co cítíme, ale mluvit o tom. Také mluvit o svém životě, o lekcích, které nás potkali, máme sdílet s druhými své myšlenky, ať už písemnou či ústní formou.


  • Dalším tématem bude do března příštího roku naučit se mluvit jasně a srozumitelně. Budeme postaveni do situací, kde bude důležité vyjádřit dobře své myšlenky. Tak, aby nám okolí rozumělo, aby chápalo, co se snažíme říct.


  • Přijdou situace, kdy nabydeme dojmu, že toho nevíme dost. Objeví se v nás pocit, že jsme hloupí, nevzdělaní, že neznáme tak, jak bychom chtěli. S touto Černou lunou je typická potřeba znát a vědět, mít informace. Může nás to proto táhnout do kurzů, seminářů, přijde tendence zdokonalovat se, dodělat školu, vrhnout se do četby, do studia. Na tom by nebylo nic špatného, avšak Černá luna zastiňuje a vytváří v nás pocit, že toho nevíme dost. Můžeme propadat stavům zoufalství, že se nikdy nemůžeme stát tím, kým si přejeme. Že je nemožné se to všechno naučit, posbírat veškeré informace, abychom byli konečně "znalí".


  • Zdravotně jsme minulý rok mohli řešit především svou váhu, nyní s Blíženci se mohou více řešit naše hlasivky, které souvisí se slovy, které vypouští, průdušky, ale také jsou častější bolesti hlavy od plné hlavy myšlenek.Nejvíce tento vliv pocítí všichni Blíženci, ale i ti, co mají ve svém horoskopu Černou lunu v Blížencích.


OBDOBÍ ČERNÉ LUNY V BLÍŽENCÍCH: 8.10.1950 - 3.7.1951 4.8.1959 - 8.5.1960 18.6.1968 - 13.3.1969 24.4.1977 - 17.1.1978 27.2.1986 - 23.11.1986 2.1.1995 - 29.9.1995 12.9.2012 - 9.6.2013 18.7.2021 - 14.4.2022Vzhledem k tomu, že Černá luna je už několik let mým velkým předmětem zkoumání, o této karmě se ještě v následujících článcích více rozepíšu.


Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page