top of page

IMBOLC (1.2.)


Imbolc, předskokan křesťanských Hromnic, je jeden z nejdůležitějších keltských svátků, který je symbolem vítání jara, oslavování toho, že Slunce si pomalu přebírá svou moc a temné síly ustupují.


PATRONKA BRIGIT


Hlavní patronkou tohoto svátku je bohyně Brigit, která je symbolem čistoty, nevinnosti a panenské krásy (od jejího jména pochází anglický název pro svatební šaty a nevěstu – bride). Její postava vždy byla mezi lidmi velice oblíbená, jelikož je ochránkyní opuštěných, léčitelkou, bohyní inspirace a učení, podle ní je i pojmenováno mnoho léčivých studní a pramenů.


SYMBOLY SPOJENÉ S IMBOLCEM


Jelikož byla Brigit i ochránkyní ovcí, symbol, který se s tímto svátkem Imbolc spojuje, je ovčí mléko, které v době našich předků bylo často v zimě jedinou potravou, která lidi držela na živu a pomáhala jim přečkat často kruté zimy. Dalším symbolem Imbolcu je Brigitin kříž, vázaný ze slámy nebo větviček, který se pro ochranu zavěšoval na domovní dveře. Ale jsou známy i případy, kdy byly tyto kříže zapalovány a vyhazovány k nebi, aby posílily a oslavily slunce. Součástí oslav bylo i zapalování malých ohníčků před domy nebo svíček v domech, jako ochranný a očistný prvek.


 

RITUÁLY SPOJENÉ S IMBOLCEM


Imbolc je oslava naděje – příslibu, že život bude pokračovat. Tradičně se v těchto dnech vykonávaly rituály očisty – lidé se omývali v ledové vodě nebo si připravovali teplou bylinkovou koupel.TIP:

Dobré je v těchto dnech očistit dům – udělat důkladný úklid, probrat staré věci a vyhodit (nebo věnovat) to, co už nepoužíváme, otevřít na chvilku všechna okna a dveře, aby vše staré mohlo „odletět“ pryč. Cílem je očistit prostor a vpustit do něj esenci mladé, energické, krásné bohyně Brigit, která probouzí zemi z dlouhého zimního spánku. Rovněž dle staré tradice můžeme příchod jara podpořit malováním, tancováním či zpíváním písní.


 

Imbolc je jednoduše oslava naděje, návrat světla a příslib nových začátků. Proto pusťte vše, co již k Vám nepatří. Rozlučte se s tím, co je třeba nechat jít. Někdy to prostě nevyjde. Někdy, i když se tak moc snažíme a dáme do toho vše, je třeba to opustit. Je pro nás připraveno něco jiného. Něco, co k nám opravdu patří.

 

Krásný Imbolc a hodně štěstí do Vašich nových začátků!


Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page