top of page

LEGENDA O ČERNÉ LUNĚ


Černá luna nebo také jinak zvaná Lilith (v textu budu používat oba dva výrazy) se ve starší astrologické literatuře objevuje také jako tzv. bod smrti. Již staří babylonští astrologové s Černou lunou pracovali. Poprvé, co je nám známo, se Černá luna objevila v summerské mytologii, tedy přibližně 3000 př. n. l. Ve středověku však Lilith z astrologie téměř vymizela a astrologové se tímto temným bodem našich horoskopů přestali zabývat. Proč? Ve středověku měla hlavní slovo především církev a udávala směr ve všech oblastech. Lilith ale představovala něco, čeho se církevní papalášové báli a nechtěli o ní nic slyšet. Mezi lidmi se povídala legenda, o které už jste možná slyšeli. Abychom více pochopili vliv Lilith na naše životy, napíšeme si o ní níže více.

LEGENDA O ČERNÉ LUNĚ

Eva nebyla první ženou Adama v Ráji, tak jak Bible předkládá, ale byla jí právě Lilith. To ona byla první po jeho boku v zahradě v Edenu, ale nechovala se tak, jak se předpokládalo. Byla stejně jako Adam vytvořena z prachu a odmítala se Adamovi podřizovat. Byla svobodomyslná, nespoutaná a nezkrotná. Nechtěla se podřizovat muži, nevěděla proč, když byla vytvořena stejně tak jako on. Odešla proto z Ráje s vidinou svobody a nepodřizování se. Adam byl ale do Lilith zamilovaný, líbila se mu její nespoutanost, líbilo se mu, že se nechce podřizovat. Šílel touhou mít jí a zároveň ho svým chováním, ve kterých bourala řád a konvence štvala. Jeho touha ale byla příliš silná a tak vyslal tři posli, aby ji přiměli vrátit se zpět. Lilith odmítla, nechtěla žít „spořádaně“ a „normálně“. Bůh ji však za její nemístné chování potrestal a to tím, že zařídil, aby nikdy nebyla s žádným mužem šťastná a aby všechny její děti, které se narodí, umřely. Dokud se nevrátí zpátky. Lilith se kvůli své svobodomyslnosti nikdy nevrátila, ale z její bolesti, nepochopení a žalu začala nenávidět muže, ženy a pak i děti. Muže připravovala o rozum a majetek, ženy a děti o zdraví a život. Bůh, aby se vyvaroval další chybě, stvořil Evu, ale tentokrát z Adamova žebra, aby byla přizpůsobivá a poddajná. Lilith se ale od té doby dle pověsti objevuje v nevědomí každého z nás a háže stín na oblast, kterou neumíme uchytit a pracovat s ní. Je něco jako plíživý, černý stín, který hodí na vše, čím si nejsme jistí.

... POKRAČOVÁNÍ HISTORIE ČERNÉ LUNY...

Nicméně, abychom se vrátili zpět, ve středověku se Černá luna v horoskopech příliš neřešila. Zlom přišel až v roce 1933, kdy Černou lunu znovuobjevil francouzský astrolog Don Neroman a od této doby se na důležitost Černé luny opět posvítilo. I přesto, že od 70. let 20. století se v moderní astrologii tato Černá luna dnes a denně probírá, někteří astrologové s Černou lunou i přesto nepracují a neuznávají jí. Černá luna není totiž z hlediska astrologie žádná planeta, ani planetka, není to dokonce ani žádné dvojče Měsíce, proto se může zdát na první pohled jako zcela nedůležitá. Nicméně i přes to, že to není žádná planeta, jedná se o citlivý bod, který ovlivňuje náš celý život.


CO PŘEDSTAVUJE ČERNÁ LUNA V NAŠICH HOROSKOPECH?

Když bychom se podívali více do toho, co Černá luna znamená a laicky vysvětlili jakým způsobem na nás má vliv, jde vždy o naše slabé místo, o oblast, ve které máme karmický dluh. Je to téma, které ukazuje na to, v čem jsme ve svých minulých žvotech selhali, co nám nešlo, co jsme nezvládli, co jsme nezpracovali a co přinášíme opět do dalšího života ke zpracování. Černá luna je zahalena stínem, který, pokud je silný, může házet toto temno téměř do všech našich životních oblastí. Osobně s Černou lunou pracuji již několik let a v mnoha směrech mi umožňuje pochopit klienta přede mnou. Rozumím jeho chování, jeho mluvě, chápu, proč jedná tak jak jedná, protože se často v celém jeho projevu tato Černá luna ukazuje. Pokládám proto za velmi důležité svou Černou lunu znát a vědět, co to pro Vás a Váš život znamená. Jako každé těleso ve Vesmíru, i Černá luna se pohybuje a přechází ze znamení do znamení. V jednom znamení se zdrží cca 9 měsíců a odkrývá v daném období to, jaké duše se rodí aktuálně na Zem, co bude jejich citlivým tématem, ale také to, s čím my všichni budeme po dobu 9 měsíců karmicky vystaveni.
Autor: Tereza

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page