top of page

ČERNÁ LUNA V BERANU - projev



Zdravím Vás u dnešního povídání. Dnes se podíváme na zoubek něčemu, s čím klasická astrologie příliš nepracuje. Jedná se temný bod v našem horoskopu, kterým se zabývá především astrologie psychologická, jejímž nejznámějším propagatelem a můžeme říci i zakladatelem je C.G.Jung. Tím temným bodem je ČERNÁ LUNA, která vždy po 9 měsících přesouvá ze znamení do znamení.



CO JE ČERNÁ LUNA?


Černá Luna je tzv. bod smrti. Tajemný, záhadný a fascinující astrologický bod v našich horoskopech, který poukazuje na naši stinnou stránku povahy, kterou skrýváme před druhými, ale často i sami před sebou. Svojí stinnou stránku si nemusíme kolikrát ani uvědomovat, nicméně je to něco, co nás z hloubi naší podstaty velmi silně ovlivňuje. Žádný člověk není dokonalý, každý z nás má v sobě temnotu, téma, které z minulých životů nezvládl.


Znáte rčení, že každý v sobě máme dva vlky? Jeden je dobrý, druhý zlý, ale na nás vždy záleží, kterého z nich necháme vyhrát. Tak právě Černá luna je ten druhý, „zlý“ vlk, kterého jsme nechali v minulých životech vyhrát. Kterého jsme neuměli ovládnout. Pokušení bylo příliš silné. A proto v tomto životě se opět ocitáme na scéně, abychom se pokusili s tím, co nám dříve nešlo, něco udělat.


Černá luna je tedy symbol naší karmy. Je to místo, které jsme v minulých životech nezvládli a nyní budeme ve svém životě konfrontováni se situacemi, které nás povedou k obrácení. Je proto dobré zjistit, v jakém znamení nám v nativním horoskopu Černá luna stojí a toto téma si uvědomovat a pracovat na něm.


 

ČERNÁ LUNA V BERANU


Beran z celého zvěrokruhu 12ti znamení je ohnivý Beran tím prvním, který celý cyklus otevírá.


Je to tedy přesně to znamení, které vstupuje do dveří jako první. K tomu, aby udělal první krok, potřebuje dostatek odvahy, síly, ctižádosti a někdy také asertivity a důvtipu. Beran je znamení, které má v sobě vášnivost, sobeckost, jeho ohnivý temperament mu dává do vínku rychlost, životní energii, bezstarostnost, hrdost a vztek, díky kterému se dokáže vyburcovat k činům.


Když nám stojí Černá luna v některém ze znamení, hází na charakterové vlastnosti daného znamení stín. Tyto vlastnosti se nemusí u jedince projevovat vůbec nebo v nesprávné míře.



ZÁKLADNÍ TÉMATA



1) VZTEK

Strach ze své vlastní energie, strach z toho, co mají v sobě. Silná sexualita, silná agresivita, které se ukrývá hluboko pod povrchem.


Tito lidé se bojí použít svou sílu, ale ona se jim objevuje jinými způsoby – návaly vzteku, netrpělivost, bouření se proti autoritám, normám, zákonům. Zároveň však z této energie mají tito jedinci strach. Snaží se svou agresivitu potlačit, ale nejde to, je jí příliš mnoho.


"v hlavní roli AGRESE"

Setkávám se proto s klienty, kteří s touto Černou lunou vybíjí svůj vztek různým způsobem. Jsou nepříjemní na děti, zvířata i dospělí, jsou netrpěliví v situacích, kdy nejsou věci hned, ale neuvědomují si, že právě touto energií si vytváří sami situace, které je ženou do toho, aby se naučili se svou agresivitou pracovat. Agrese se někdy objevuje i jen na mentální úrovní. Člověk s Černou lunou v Beranu nemusí dát najevo nespokojenost vnějším způsobem, ale v hlavě se mu mohou točit sprostá slova, agresivní myšlenky (třeba to, že by někoho nejraději zabili). K vybití energie zde pomáhá sport, ale je třeba, aby byl sport pravidelný a pokud možno více akčnější.


Pokud se lidé s Černou lunou v Beranu cítí ohroženi, jsou tlačeni do něčeho, co jim není příjemné, pokud je jím říkáno, co by měli dělat, mohou reagovat agresivně a útočně. V komunikaci pak jdou do opozice a obrany. Jakoukoli výtku a kritiku k jejich osobě vnímají přehnaně vztahovačně a neumí brát slova druhých jako rady.



2) ZBRKLOST x VÁHÁNÍ


Zbrklost je dalším tématem této Černé luny. Nepřemýšlení a skákání do něčeho, pro co se zrovna nadchli, a pak na druhou stranu váhání ve věcech, kdy už by mělo dojít k rozhodnutí. Je důležité ještě zmínit, že se u tohoto projevu Černé luny objevuje někdy chuť riskovat a vyžívání se v riskantních situacích a adrenalinových zážitcích, zároveň u někoho zase úplný odpor k adrenalinu.



3) VZTAHOVAČNOST


Protože mám sama pár známých, kteří Černou lunu v Beranu mají, pozoruji jejich chování velmi zblízka. Někdy je vtipné, jakým způsobem reagují na sebemenší radu – velmi vztahovačně – někdy je naopak lituji, jak si sami způsobují problémy svou netrpělivostí a potřebou stavět se do pozice „vím to nejlépe.“ Sami si tím velmi ubližují. Jsou to lidé, kteří chtějí mít poslední slovo (ne všichni samozřejmě) a soutěží o to, aby byli nejlepší (v diskuzi, v práci, ale ve vztazích).




JAK PŘISTUPOVAT KE SVÝM DĚTEM,

KTERÉ MAJÍ ČERNOU LUNU V BERANU



Co jsem si u svých klientů, kteří mají tuto Černou lunu, všimla, bylo, že často vyrůstali v prostředí, kde byla nějaká agrese – ať už potlačená nebo ventilovaná. Spousta mých klientů hovoří o rodiči, který byl v rodině agresivní, dominantní a oni byli přítomni hádkám a vzteklým výlevům. Nebo také opačně se objevuje, že jeden z rodičů svůj vztek a naštvání potlačoval. Již odmalička tedy viděli špatně uchopenou emoci vzteku a agresi. V budoucnu si proto tito lidé častokrát přitahují partnery, kteří v sobě mají agresi nebo naopak někoho, kdo svůj vztek neprojevuje vůbec.




Rodičům doporučuji,...


...aby vedli své děti od malička ke sportu a správnému vybití svých emocí. Dítě s Černou lunou v Beranu by mělo v rodině vidět, že energie vzteku je v pořádku, tedy nedělat, že žádné hádky neexistují, klidně si výměnu názorů před dítětem dát, ale zároveň mu ukázat, že neshody se nemusí nutně řešit v boji, nadávkách či házením talířů.


Jelikož je Beran prvním znamením zvěrokruhu, zastupuje symbol „JÁ“. Od nás vše začíná. Pozoruji, že některé děti s Černou lunou v Beranu častokrát neví, co sami se sebou. Chybí jim potřebný zápal, chuť a cílevědomost. Přeskakují od jedné činnosti ke druhé nebo je pořádně žádná aktivita nenaplňuje. Někdy se objevují tendence k bojům s rodiči či autoritami, často i bezdůvodně. Pohrdání a opovrhování. Úkolem rodičů je od malička toto dítě vést ke SPOLUPRÁCI a pochopení druhých.




MINULÉ ŽIVOTY



Nalezneme zde často duše, které si prošly v minulých inkarnacích válkami, ve kterých stály na obou stranách – jako oběti, ale i jako násilníci. Často tyto duše v minulých životech zažívaly násilí a viděly umírat své blízké. Z tohoto důvodu mohou mít v tomto životě strach ze ztráty, z nečekaných změn, ze smrti, ale také zvláštní vztah k násilí a ke všemu, co souvisí s válkami. Někdo s tímto postavením tíhne k informacím ohledně válek (sleduje válečné dokumenty, čte krimi literaturu, zajímá se o zbraně), někdo zase naopak se vyloženě vyhýbá všemu co nějakým způsobem připomíná násilí a boj.


Jsou to také duše, které byly dotlačeny k tomu, aby mlčely a bojovaly za nějakou stranu, ne však vždy z vlastní vůle a přesvědčení. Lidé s Černou lunou v Beranu proto někdy zažívají pocit, že se ztrácejí sami v sobě, neví, kdo jsou a co v životě chtějí. Častokrát se zde objevuje pocit ztracenosti a vyčlenění, že nikam nepatří.


Je důležité napsat, že si tito lidé zažívali v minulých životech neustálý pocit ohrožení. Necítili bezpečí, nemohli se uvolnit, proto se zde někdy objevuje strach o svůj život, strach o to, že přijdou o jistoty. Někteří mí klienti se bojí udělat ve svém životě změny, protože se bojí stavu, který důvěrně z minulých inkarnací znají – strach, že přijdou o stabilitu, kterou si křečovitě drží.


Častá smrt zde bylo popravení, proto se fyzicky v tomto životě mohou objevovat bolesti hlavy, bolestivá krční páteř, která se u některých táhne až k bederní páteři.



 

PŘÍKLADY Z PORADNY:


Klient (62 let) pracuje jako myslivec. Od dětství byly jeho zálibou zbraně, válečné předměty, miloval válečné dokumenty, četl historické knihy související s vraždami, válkami, především ho bavila literatura související s 2.světovou válkou.


Klient (28 let). Pochází z rodiny, kde byl agresivní otec. Jako dítě pozoroval zlost svého otce, který si jí vybíjel na své manželce – klientovo matce. Byl častokrát svědkem nepříjemných hádek, výbušných scén a fyzického násilí, které probíhalo od jeho otce na matce a něm samotném. V dospělosti klient potlačuje svou energii prostřednictvím návykových látek, aby utlumil svůj naakumulovaný vztek.


Klientka (45 let) neustále mění práce, neboť má pocit, že ji v pracovním prostředí nikdo nerozumí a dostatečně neocení. Na první pohled není z horoskopu vidět důvod opakujících se neocenění, až však do doby, kdy začneme zkoumat její Černou lunu. Zde je vidět útočnost a potřeba opravovat své nadřízené. Klientka si myslí, že je lepší než oni (což může pracovně opravdu být, ale vzhledem k tomu, že k nim toto vysílá a chybí z její strany nějaký respekt k jejich osobě, její nadřízení to cítí a spíše než chválí, tak ji též kritizují).


Klientka (30 let) pociťovala již odmalička negativní vztah ke zbraním a k válkám. Při sledování filmu, kde se objevuje násilí, pociťuje obrovskou úzkost. Nemůže vidět krev. Její manžel pracuje jako chirurg, který miluje válečné filmy. Její pradědeček byl válečným pilotem.


Klientka (49 let) pochází z rodiny, ve které byl dominantní otec. Spousta věcí se řídila podle něj, celá rodina ho včetně manželky musela poslouchat, otec jasná hlava rodiny. Klientka si našla v životě partnera, který je též velmi dominantní, vše se podřizuje jeho osobě.


Klientka (42 let) pochází též z rodiny, kde byl otec hlavou rodiny. V rodině probíhaly časté hádky, kterých byla klientka často jako dítě přítomna. Pozorovala tedy, že vše se řeší pouze hádkami, je třeba si vynutit agresí a vztekem. Ke svým dětem se dnes ona sama chová jako její otec tenkrát k ní. Jejich neposlušnost řeší fyzickými tresty, dnes po několika letech se to obrací – děti nemají problém poslat ji do patřičných mezi a ona jejich chování směrem k ní nechápe.


Klientka (31 let) v poradně sdílí své zkušenosti s neustále agresivními lidmi ve svém životě – v rodině, v práci, mezi kamarádkami, se svými dětmi. Když je s ní veden rozhovor a říká se kritika, je velmi neklidná a jde ihned do opozice, má pocit, že se musí za každou cenu bránit.


Klient (45 let) bubnuje prsty neustále do stolu nebo si podupává nohou. Je na něm vidět, že nedokáže být chvíli v klidu. Někdy skáče do řeči, těká očima po místnosti, zatíná pěsti, staví se v rozhovoru často do opozice. Jeho netrpělivost a potlačená agresivita z něj přímo tříští.


Klientka (43 let) působí velmi klidně, nedá na sobě znát žádné negativní emoce. Mile se usmívá, v jejích očích je ale patrný nesouhlas, který nedá najevo. Její energie není klidná, je cítit ve vzduchu tlak, ale nedá to znát za žádnou cenu. Po několika sezeních, kdy cítí možnost se v poradně otevřít a být sama sebou, přiznává, že řve doma do polštáře a je sprostá na děti.


Klientka (56 let) má za sebou několik vztahů s násilnými partnery. Neumí se v hádkách za sebe postavit, svůj potlačený vztek si vybíjí na svém psovi. Už několikrát přiznala, že do něj ve slabé chvíli kopla.


Klient (60 let) byl v dětství často vystaven hádkám rodičů, přiznává, že maminka ho bila vařečkou a otec páskem. Klient má pocit, že ho tento styl výchovy a zážitky z dětství neovlivnily. Jeho dva synové s ním přerušily kontakt, klient se utápí v alkoholu a kouří cca 60 cigaret denně.


Klienti přicházejí na rozbor své dcery (7 let) se kterou si neví rady. Holčička si podle nich vše vydupává, dělá scény v obchodě, neumí ovládnout svůj vztek. Panenkám trhá hlavy, plyšáky jako malá rozcupává. Klienti jsou velmi klidní rodiče, snaží se dceři vše vysvětlovat, na její vztek reagují s úsměvem a klidem.


Klientka (38 let) má ve svém životě strach dělat změny. Bojí se odejít z nevyhovujícího manželství, z práce, kde je ponižována svým zaměstnavatelem, její děti jí začínají sprostě nadávat, klientka neumí dávat hranice a postavit se sama za sebe.


 


K ZAPAMATOVÁNÍ!


  • Učit se spolupracovat a ne se neustále za každou cenu prosazovat.

  • Úkolem je trpělivost a správné nákladní s emocí vzteku.

  • Umění pracovat se svou agresivitou.

  • Je třeba se učit naslouchat.

  • Dalším úkolem je nebýt vztahovačný, ale brát kritiku jako možnost se posunout.

  • Učit se, kdy je dobré nechat pouze plynout, a kdy si dovolit být netrpělivý a zatlačit tak trochu na pilu.

  • Učit se, kdy je potřeba se ozvat a kdy je dobré raději mlčet.

  • Trénovat kdy využít svůj vztek k rozhodnutí se a rozhoupání se k nějaké změně, a kdy se mu vyvarovat a naučit se ho usměrnit a ovládat.

  • Úkolem je také odhalit, kdy už jsme příliš sebestřední a nebereme ohledy na druhé a konáme jen podle sebe. Úkolem je spolupracovat s lidmi kolem nás.

Krásný zbytek dnešního dne!


Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page