top of page

ČERNÁ LUNA V BLÍŽENCÍCH - projev


Dnešní článek bude asi nejvíce zajímat toho, jehož Černá luna se nachází v nativním horoskopu v Blížencích.


Jak zjistit, kde svou Černou lunu máte?


Pro zjištění postačí jen Váš datum narození. Můžete využít stránku najdise.cz, zadat svůj datum narození a najít symbol níže - měsíc s otočeným křížem. Pokud víte město narození a čas narození tím lépe, ale není to pro tento údaj potřeba, stačí při nevědění času zadat 12:00.


Pokud hledat nechcete a zajímá Vás pouze, zda máte tuto níže popsanou Černou lunu v Blížencích, přikládám období, kdy se Černá luna v tomto znamení pohybovala:8.10.1950 - 3.7.1951

4.8.1959 - 8.5.1960

18.6.1968 - 13.3.1969

24.4.1977 - 17.1.1978

27.2.1986 - 23.11.1986

2.1.1995 - 29.9.1995

12.9.2012 - 9.6.2013

18.7.2021 - 14.4.2022Tak a teď k tomu, jak se Černá luna v Blížencích v reálném životě projevuje.
PROJEV ČERNÉ LUNY V BLÍŽENCÍCHČerná luna v tomto znamení svítí nejvíce na téma KOMUNIKACE - SLOVA. Nedá se jasně říci, jakým způsobem se bude projevovat, u každého je to individuální, ale může tímto způsobem:1) Klamání slovem

Člověk s touto černou lunou může mít problém říkat to, co si opravdu myslí. Může lhát, překrucovat informace, neříkat úplnou pravdu. Časté je pak ale i o obelhávání sebe samého. Mám klientku, která popisuje s úsměvem na tváři, jak je šťastná, ale její gesta, tělo, mimika hovoří o úplném opaku. Je to jako kdyby chtěla přesvědčit ostatní, ale zároveň i sama sebe o něčem, co není pravda. U jiného klienta je s touto konstelací velmi jasně vidět, že žije v něčem, o čem si nalhává, jak je to prima. Realita je ale úplně jiná. Dalo by se tedy říci, že je to jakýsi sebeklam a strach postavit se věcem čelem.2) Pomluvy

Mluvení o druhých za zády, velmi nehezká slova, která o druhých můžeme pronášet. Vždy si vybavím jednu svou klientku, se kterou když mluvíte, máte pocit, že jakmile zmizíte, nenechá na Vás nit suchou. Slova, které o druhých dokáže říct, kolem ní vytváří velmi nepříjemnou atmosféru. To si však ona bohužel neuvědomuje.3) Neumění opravdu naslouchat

Černá luna v Blížencích nám znemožňuje slyšet, co říká ten druhý. Buď neslyšíme, protože jsme zahlceni vlastními problémy a myšlenkami a neumíme vnímat slova druhých nebo záměrně nechceme poslouchat starosti druhých.4) Vzdělání

Ti, kdo mají Černou lunu v Blížencích, mají pocit, že nejsou dostatečně chytří. Jsou to moji klienti, kteří mají několik vysokých škol a stejně si připadají nevzdělaní. Jsou to ale i ti klienti, kteří neustále čtou, vzdělávají se, používají v komunikaci odborná slovíčka nebo chtějí dát v povídání jakýmkoli způsobem najevo, že oni jsou ti, kteří ví. Pocit, že nemají dostatek informací, vzdělání, zkušeností je celkem častý.5) Ticho

U těchto lidí nastupuje panika, když druzí nereagují na jejich slova. Když neodepíší, neodpovídají, když jsou vystaveni tichu. Je pro ně důležitá reakce druhého.6) Sarkasmus, ironie

Ten, kdo má Černou lunu v Blížencích častěji ve své mluvě používá ironii, sarkasmus nebo černý humor. Především ve chvílích, kdy cítí, že se musí slovně bránit. V hádkách tedy může být tento člověk celkem dost silný protivník, bohužel však pokud se nenaučí jak správně řešit konflikt, nedojde k jeho vyřešení.
Další způsoby projevu:


Další způsob jak se tato Černá luna může projevovat jsou různé dyslexie, zadrhávání se, koktání či dokonce oněmění. U některých pak neumění vyjádřit slovy to, co cítíme, motání se ve svých slovech či vytváření slovní omáčky a problém jít k věci. Další, co jsem vypozorovala, je u některých tendence stavět se do postoje: "vím všechno nejlíp, nic mě nepřekvapí, jsem nejchytřejší na světě". Někteří s touto černou lunou neustále povídají a neumí přestat, jiní zase mlčí a nevypáčíte z nich jediné slovo. Také se zde projevuje pocit nízkého sebevědomí, „nejsem dost dobrý“. Zajímavý je také aspekt, že u těchto lidí kolikrát vyhrává logika a rozum než jejich city. Jako kdyby jejich pocity byly někde v dáli, hluboko a jelo se v životě spíše na povrchu.
Z jakého důvodů má člověk tuto karmu?


V minulých inkarnacích tento člověk donášel, lhal, pomlouval, zradil své blízké tím, co o nich pronášel nebo že o nich donášel. Je to také karma všech, kteří se živili slovy – obchodníci, šenkýři, poradci, léčitelé, mistři v duchovních praktikách, spisovatelé, ale své vědění zneužili. Je to karma těch, kteří neuměli v minulých životech nakládat se svými slovy. Těch, kteří neuměli vyjadřovat své opravdové pocity. V tomto životě proto budou přicházet do situací, kde je někdo bude pomlouvat, bude jim lhát, nebude s nimi jednat poctivě či je ti nejbližší mohou slovem zraňovat. Budou se také dostávat do situací, kdy budou mít problém při rozhovorech s druhými - druzí jim nebudou rozumět, nedojde k nalezení řešení, bude problematické si ve vztazích naslouchat. Velmi časté je nedorozumění ve vztazích, protože tento člověk neumí komunikovat, naslouchat, vyjadřovat co chce. Buď se uzavírá do sebe a mlčí, nebo povídá, povídá, povídá a opravdu nenaslouchá, uniká mu podstata toho, co mu druhý říká.Zdravotně je potřeba hlídat celoživotně oblast plic, průdušek, někdy jsou zde alergie, problémy s dýcháním, astma, ale také oslabené nervy, neumění zvládat stres. Zároveň je také důležité hlídat si spánek, objevuje se zde i problémové spaní.Pokud na této Černé luně pracujeme, nemáme pocit, že jsme nedostateční a hloupí. Umíme dobře vyjadřovat své pocity, názory a postoje. Nedochází v našem životě ke vztahovým situacím, kdy si dlouhodobě s druhými komunikačně nerozumíme. Pokud tuto Černou lunu máme zmáklou, stáváme se mistry slova.


 

NA ZÁVĚR:


Ráda bych k tomuto tématu napsala, že o každém postavení Černé luny by se dalo debatovat hodiny. Když chceme jít opravdu do hloubky, nemůže nám stačit krátký článek, ve kterém se většinou vypíchávají ty nejdůležitější body. Na rozvětvení a rozebrání tématu podrobně pak většinou doporučuji osobní povídání.


Zároveň upozorňuji, že Černá luna je bod, který ukazuje na naše NEVĚDOMÉ programy. Černá luna je to, co si neuvědomujeme, pokud na sobě opravdu nepracujeme. Proto pokud někdo máte Černou lunu v tomto postavení a máte pocit, že k Vám nic z toho, co bylo výše napsáno, nesedí, je důležité se opravdu zamyslet, zda se přece jen někde popsané možné situace ve Vašem životě neobjevují. Někde se totiž pravděpodobně ukazovat budou, ale nemusíte si jich úplně všímat. Důležitá je v tomto případě sebereflexe.


Také upozorňuji, že jsem popsala vše velmi okrajově, na detailnější rozebrání doporučuji vždy osobní popovídání.


Na Černé luně je podle mého důležité celoživotně pracovat. Vědět o ní a měnit své reakce, postoje a způsoby, na které nám právě na základě Černé luny padá stín. 

Více o KOLEKTIVNÍM PROJEVU Černé luny v Blížencích: ZDEAutor: Tereza

bottom of page