top of page

30.4. - ČARODĚJNICE


Máme pár hodin před vyvrcholením starého, pohanského svátku, který se nám všem zapsal do paměti pod názvem Pálení Čarodějnic.


Jedná se o poslední dubnovou noc, která byla už odnepaměti slavena téměř po celém světě v různých kmenech. Můžeme ji proto najít pod názvy jako Filipojakubská noc, Valpuržina noc či Beltain. Tento svátek v první řadě ohlašoval přicházející jaro a světlo, až později se z něj stal den, který nám připomíná inkviziční procesy, které se prováděly od 15. do 17.století. I dříve byl tento svátek spojován s čarodějnictvím, avšak úplně jiným způsobem, než mu nakonec přisoudila církev.

V minulých dobách si lidé mezi sebou povídali, že tato noc oplývá silnou, čarovnou mocí. Věřilo se, že sny, které se zdají, plní se, že bylinky natrhané při měsíci na správných místech, mají magické účinky, také, že zapálený oheň očistí naši mysl od zlých myšlenek a duchové bloudící tento den na Zemi nás nenavštěvují v tento čas jen tak. Zapalovaly se velké ohně, prováděly se rituály na ochranu, štěstí, ale především na lásku, protože další den, na svátek Beltain 1. května, vyvrcholovaly oslavy vítající teplo, světlo a blížící se hranici mezi zimní a letní polovinou roku.


V mnoha článcích se dočtete o plánovaných sabatech čarodějnic, které se slétávaly, aby uctily zlé síly. Připravily si nad ohni kotle s vařícími se ropuchami a hady a spřádaly své plány komu uškodit. Ale upřímně.. bylo tomu opravdu tak? Ze zdrojů, které se nám zachovaly, se tento svátek slavil tak, jak jsme u Keltů a Germánů klasicky zvyklí - tancem, zpěvem, dobrým jídlem, pitím a samozřejmě zapáleným ohněm. Lidé v té době ale věřili, že magickou moc tato noc přece jen má, takže bylinkářky a ženy obdařené "viděním" prováděly v tuto noc rituály, očišťovaly příbytky a chlívy se zvířectvem, a věštily budoucnost. Co však nejspíše církev popudilo bylo skákání mladých dívek přes oheň, aby zůstaly podle tradic mladé a krásné. Když k tomu přidáme temperament, který se v žilách tanečnic pořádně tuto noc rozproudil, máme pro některé rýpaly té doby čarodějky jak vyšité.


Pokud si budete chtít o svátku přečíst více, koukněte na článek na webu z minulých let, zde jsem psala více informací.


Užijte si dnešní magický čas a v sobotu krásný Beltain!


Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page