top of page

LEDEN 2018

Aktualizováno: 31. 10. 2018

SEDMIČKA HOLÍ - LEDEN Hole představují živel Ohně a ukazují na božskou podstatu člověka. Jsou symbolem vůle, odhodlání, životní energie a naznačují kroky, které je potřeba vykonat, abychom něčeho dosáhli.

Na obrázku můžeme vidět bojovníka, ohroženého šesti holemi, které na něj útočí. Sedmou drží on sám. Jeho výraz je zmatený, ale zároveň odhodlaný vyhrát. Když se podíváme na předešlé měsíční výklady, karty ukazovaly pomalu se rýsující možnosti a cesty, po kterých jsme měli možnost se vydat. Lednová karta, spojená s novým rokem, tedy novým cyklem, symbolizuje akci neboli boj. Ukazuje, že jsme se v nedávné době zastavili a uvědomili si nutnost změny. V plno věcech jsme se již překonali, protože jsme začali plánovat, jak nefungující věc/vztah/práci změnit, uvědomili jsme si, že něco je špatně a nefunguje to tak, jak má. Dávali jsme si v hlavě dohromady možné cesty, kudy bychom mohli dál pokračovat.

Nyní se po nás chce, abychom ve svých rozhodnutích stáli na pevných základech a trvali na svých potřebách a právech. V tomto případě nejde o pasivní kartu, nýbrž o takovou, jež hlásá nutnost akce.

Karta se dá vyložit dvěma různými způsoby. První způsob ukazuje na situaci, kdy hole představují osoby v našem životě, které nás ohrožují a brání nám jít v cestě dál. My čelíme jejich kritice a bráníme se proti různým podobám opozice. V tomto případě nastal správný čas říct konečně NE a nepřistupovat na kompromis jako jsme to dělávali dříve. Karta symbolizuje odhodlání a odvahu. V druhém případě jde opět o překážku, ale tentokrát hole nepředstavují osoby, ale naše vlastní svědomí. Vyobrazují neznámé síly v našem nitru, naše vnitřní démony, kteří nám brání následovat svoji skutečnou víru a přesvědčení. Tito vnitřní démoni jsou ve skutečnosti v podvědomí uložené vzorce chování, jež se probouzejí ve chvílích, kdy se cítíme ohroženi změnou nebo přijetím životně důležitého rozhodnutí. Jsou to naše nejhlubší obavy a strachy, které nás ovládají a jejichž vinou jsme slabí a zranitelní. Tyto dva způsoby výkladu karty ukazují na dvě odlišné, přesto stejné situace, které spolu souvisí a navzájem se protínají.

Karta představuje odvážného člověka, Vás, který však velmi málo věří své intuici. Postavte se za své a zůstaňte bezpodmínečně věrní svým energiím. Na změnu už máte všechny nástroje, které potřebujete. Tak na co ještě čekáte? :)

Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page