top of page

LISTOPAD 2018


LISTOPAD je 11. měsíc roku 2018.

Jeho název je odvozen od pádání listí, které je v tuto roční dobu typické. Slunce se v tomto měsíci nachází každý rok ve znamení Štíra, na konci se pak přesouvá dál do ohnivého znamení Střelce. Štírovi jako 8. znamení zvěrokruhu vládne planeta Pluto, která představuje manipulaci, transformaci, vnitřní přeměny, avšak od jiných znamení provádí změny velice nanápadně. Nemálo z Vás už určitě slyšelo, že právě Štíři jsou znamením mystickým a tajemným. Může za to právě ona planetka. Obecně tedy můžeme říci, že právě v listopadu se dějí věci, které většinou pohnou naším nevědomím. Utajené přestává být skryto a vše zastrčené vylézá pomalu na povrch. Jelikož je to ale měsíc již zmiňované tajnosti, vše se objeví nepatrně a já to prozradím – prostřednictvím našich emocí a pocitů, které jsou tento měsíc vždy velmi vychýlené.


Jako každý měsíc, jsem i tento vytáhla tarotovou kartu, která nám prozradí o našem řešení v měsíci listopadu více. Karta se jmenuje ESO HOLÍ a překvapivě je to karta, která souvisí s přebráním zodpovědnosti za své činy a uvědomění si toho, kým jsme. Je to karta představující naší vnitřní pulzující energii, která si žádá správný směr a jak vždy ráda uvádím – je to karta probuzení. Osobně si myslím, že je to právě tím, že tento rok je značně karmický, očišťující a tato transformace probíhá každý měsíc již od ledna. Žádný měsíc není bohužel :) a bohudík o tuto očistu ochuzen a my proto dostáváme pořádně zabrat, zároveň jak se blížíme ke konci, naše duchovní očista pomalu finišuje a dostává jasný směr.

Vedle numerologického a karetního rozboru musím samozřejmě napsat i rozbor astrologický, který měsíc a jeho působící vlivy krásně dokresluje.


Jak jsem psala na začátku, nejvíce témata měsíce odhaluje postavení Slunce, které v listopadu stojí ve vodním znamení Štíra. To je předpokladem pro řešení a bohužel snad všeho, na co si vzpomeneme – vztahů, financí, práce, vnitřního já. Nejvíce jsou do tohoto řešení všeobecně zapleteny emoce, které kolikrát celou věc rozpytvají více než je nutné, nicméně i to nám přináší pohled na to, na čem bychom mohli zapracovat.


DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ:

Další planetou je Mars, ukazuje na dosahování cílů, na to, jak dokončujeme svá předsevzetí a plány. Půlku měsíce postává ve znamení Vodnáře, dá se předpokládat velké pracovní nasazení, které se bude každou chvíli bít s leností a pohodlností. 15.11. pak planeta putuje dál a to do znamení Ryb, které jsou v této planetě vyhlášeným lenivcem. Veškeré úkoly bychom proto měli stihnout do tohoto data a vypracovat toho tolik, kolik zvládneme, pak totiž není možné zaručit, že se nám něco bude chtít.


VZTAHY:

To, jak budou vypadat naše vztahy ukáže planeta Venuše, která je v měsíci listopadu do 16.11. v retrográdním neboli zpětném chodu. Naše vztahy tak již od října dostávají pěkně zabrat. Jsme pod nadvládou svých emocí a pocitů, které pramení z minulosti. V listopadu není vyloučen vnitřní chaos a zmatek, který poukazuje na naše vnitřní hledání a poznávání sebe samých. Po polovině listopadu přechází planeta do přímého směru a zůstává ještě do konce měsíce ve znamení Váhy. Až po tomto datu se opravdu snažíme o zharmonizování vztahů nebo spíše jsme schopni je konečně dostat do rovnováhy. Přestávají nás ovládat emoce a nezpracované bloky.


AKTIVITY:

Další planeta, která se objeví v retrográdním směru se nazývá Merkur a vládne komunikaci, aktivitám, zájmům, koníčkům. Do 17.11. se nachází ve znamení Střelce, což ukazuje na zvýšenou chuť chodit do společnosti, navazovat nové kontakty a bavit se. Naše komunikace bude zrychlená a někdy příliš upřímná. Od poloviny listopadu se mění směr na zpětný, ale planeta zůstává nadále v ohnivém znamení. Tento čas se popereme se svou skrytou vznětlivostí, komunikace bude velice útočná a náš postoj kolikrát dost nepromyšlený. Až do 1.12. můžeme opravdu hodně ranit svým slovem, je potřeba cvičit takt a diplomacii.


HOJNOST:

Jaká změna bude ovšem velice přínosná je postavení planety JUPITER, stěhující se po roce do dalšího znamení, tentokrát do svého domovského Střelce (8.11). Slunce osvětlí především ohnivá znamení, pro nás všechny to ale bude taktéž přínosná konstelace.


Nesmím ani tentokrát vynechat naše dvě velké, pravidelné, měsíční, astrologické události, a to NOVOLUNÍ A ÚPLNĚK. Novoluní proběhne 7.11. v silném znamení Štíra, Úplněk pak na konci měsíce 23.11. ve znamení Blíženců.


__________________________________________________________________________________


BERAN

Berani, pro Vás bude listopad měsícem cílevědomosti, pracovního nasazení a sebeprosazení. 7.11., kdy proběhne listopadové Novoluní se u Vás otevře téma financí. Měli byste si v tomto měsíci finančně přiepšit a zvednout tak i svou životní úroveň. Také na na Vás bude tlačeno v oblasti společnosti – budete se muset rozhodnout, s kým chcete dál sdílet svůj život. Úplněk na konci měsíce pak vnese jasno do řešení dopravního prostředku a cestování.


Co Vás tento měsíc hodně ovlivní bude planeta Mars, která zapůsobí v oblasti pomluv a nepřátel. Můžete odhadlit, kdo k Vám není úplně dvakrát upřímný a taktéž i objevit skryté nepřátele, kteří si hrají na přátele. Nicméně tak jako tak bude listopad poměrně klidným měsícem, ve kterém si potvrdíte věci, které už nějakou dobu tušíte. Hodně se také bude točit Vaše pozornost okolo vlastního sebehodnocení a sebevědomí. Uvědomte si, že to jste Vy, kdo máte vše ve svých rukou a nemá cenu něco odkládat nebo se bát udělat první krok. Tento měsíc byste měli cítit jistotu a stabilitu jako už dlouho ne, ale věřte, že té jste dosáhli hlavně svým vlastním přičiněním – pílí, pracovitostí a odhodlaností.


RADA – ZNOVUZROZENÍ:

Cítíte, že vše do sebe zapadá, že nic není náhoda a duchovně se posouváte. Obě dvě karty, tarotová i osho zen, ale ukazují na někdy zbytečně převládající ego, kterým můžete často narazit. Dělejte vše s pokorou, buďte vděční a netlačte na nic, kde ještě nepřišel ten pravý čas.


__________________________________________________________________________________


BÝK

Býci, na měsíc listopad Vám padla karta smutku, depresí a sebetrýznění. V tomto měsíci se budete často potýkat s negativními myšlenkami, především ke své vlastní osobě. Devět mečů je karta ukazující na období, kdy si dáváte něco za vinu, karty ukazují na pocit selhání či kladení si viny za špatné rozhodnutí. Bohužel se karty týkají všech oblastí – vztahy budou spojeny s nespokojeností, práce s pocitem nejistoty a pochybností. Tyto pocity bude mít za následek nějaká změna, která k Vám v listopadu přijde a vykolejí Vás. Důležité je uvědomit si, že i tyto situace Vám přináší informace kvůli kterým si máte něco uvědomit. U Vás, je to především i naučení se přijímání změn. Vaše znamení se vyznačuje touhou po stabilitě, jistotě a komfortu. Jakmile se necítí stabilně, snaží se honem rychle „nepříjemné“ vyřešit, hlavně aby už mělo svoje pohodlí zpátky. Je ale potřeba položit si otázku – je to takto dobře? Nemělo by to být tak, že se naučíte změny přijímat a zaujmete k nim jiný postoj? Změny jsou součástí života a a chtě nechtě se budou objevovat. Pocity úzkosti, ztráty, viny, obviňování ale u toho vůbec být nemusí.


Co je důležité dodat, Jupiter, který se 8.11. stěhuje do znamení Střelce u Vás velice pozitivně zapůsobí na oblast financí a majetku. Celý rok bude u Vás příznivý právě na oblast financí, především na štěstí investovat.


RADA – MOŽNOSTI:

Obrázek na kartě krásně zobrazuje potřebu podívat se na vše z výšky. Přestat se hrabat v maličkostech a detailech, ale vyletět si jako orel na kartě nahoru a pak teprve zvážit co je vlastně důležité.


__________________________________________________________________________________


BLÍŽENCI

Blíženci, pro Vás bude listopad měsícem ve znamení přátelství, věrnosti a oddanosti. Budete mít touhu chodit do společnosti, trávit čas s přáteli a poznávat, kdo vlastně přátele jsou. Kdo jsou ti lidé, se kterými trávíte svůj volný čas a sdílíte s nimi svůj život. Velice důležité pro Vás bude listopadový úplněk 23.11. kdy u Vás mohou vygradovat emoce. Tímto úplňkem si ještě více připomenete, co Vám v životě chybí, čeho jste nedosáhli, čeho se Vám ještě nepoštěstilo. Bude to takové období několika dnů, kdy se vrátíte zpět v čase a zauvažujete si, jaký byl skoro uplynulý rok 2018. K těmto dnům mi zde padá tarotová karta Měsíc, která mluví v extrémních případech o depresích a stavech bezmoci.


Skvělé postavení, které začne působit pomalinku až od příštího měsíce, kdy už budete vyčištění od všech emocí, bude přesun planety Jupiter do znamení Střelce. U Vás padá tato planeta do partnerských vztahů, ale i vztahů obecně. V následujícím roce se vztahy zklidní, vylepší, nezadaní mohou vstoupit do nového vztahu. Taktéž i pracovní vztahy projdou velice pozitivní proměnou. Čekají Vás nové dohody a smlouvy. Mars, planeta akce u Vás v listopadu zapůsobí v oblasti práce a přinese uznání a ocenění.


RADA – PŘIJÍMÁNÍ:

Sebeláska, sebehodnocení, respekt k sobě samému. Začínáte si čím dál tím více vážit sami sebe, máte za sebou také velice dlouhou a náročnou cestu. Blýská se však na lepší časy a je to hlavně tím, že si uvědomujete svou hodnotu.


__________________________________________________________________________________


RAK

Raci, karta Viselec, která mi pro Vás padla na měsíc listopad, hovoří o nepříjemnostech, náhlostech a radikálních rozhodnutích. Tato karta nevypadá příliš lichotivě, je na ní muž, který je zavěšen za nohu hlavou dolů. Je to jeho minulým neuváženým činem, kdy udělal něco, za co teď musí pykat a převzít za své činy plnou zodpovědnost. Bude opět potřeba zatnout zuby a nalézt v sobě ztracenou sílu. Objevila se totiž situace, která ho šokovala, ale vnitřně ji tak nějak čekal, protože se k tomu v minulých měsících dopracoval a odhalil onu pravdu.


Novoluní 7.11. otevírá téma řešení partnerských vztahů, ale také vztahů v rodině. Zde právě mohlo vyvrcholit něco, co už dříve Raci tušili. Náročnější pro ně ale bude Úplněk 23.11., kdy se zcela uzavřou sami do sebe a budou rekapitulovat, hodnotit a vracet se zpět do minulosti. Může je přepadnout tíseň a úzkost, neboť si budou muset naplno přiznat, že prostě ti, které má okolo sebe nejsou zrovna takoví, za jaké si je přál mít. S tímto pocitem zklamání bude bojovat tak dlouho, dokud to prostě nezačne brát takové, jaké to je.


Skvěle zde ale zapůsobí, jako u většiny znamení, planeta Jupiter, která po celý rok zapůsobí v oblasti zdraví. To se může buď o hodně zlepšit nebo mohou Raci přijít na důvod, odkud se nemoc či nějaká fyzická nepříjemnost bere. Taktéž tato planeta zapůsobí v oblasti spolupracovníků. I zde přijde nějaká změna.


RADA – OUTSIDER:

Ne příliš lichotivě působící karta ukazuje na Váš pocit bezmoci a stáhnutí se do sebe. Rada pro Vás je taková, že je potřeba si uvědomit, že jedině Vy máte klíč k tomu, aby bylo zase líp.


__________________________________________________________________________________


LEV

Karta Mág, která pro Lvy na měsíc listopad padla je o duchovním rozvoji, pochopení, ale také obrovské síle a energii, kterou aktuálně máte. Opustili jste něco, kde Vám nebylo dobře, ať už ve vnějším světě nebo ve světě myšlenek. Mohli jste dojít k názoru, že si nechcete od nikoho brát svobodu, že chcete být opět sami sebou. A o tom bude celý listopad. Poznávání sami sebe, svých schopností a darů. Čekají Vás zvláštní setkání s lidmi, kteří Vám jdou osudově do cesty. Také se dá předpokládat zlepšení pracovních podmínek, posunutí se o level výše.


Novoluní 7.11. u Vás může otevřít téma nového bydlení nebo nového pracovního zázemí. Úplněk 23.11. pak splnění snů a vrácení se nějakých lidí z minulosti zpět do života. Taktéž se Vaše pozornost opět obrátí k někomu vedle Vás, na kom Vám záleží – na potomka, partnera, rodiče. Úplněk vnese jasno do vztahu právě s některou z těchto osob. Spadne Vám kámen ze srdce.


I u Vás se musím zmínit o planetě rozmachu Jupitera, který Vás na celý rok silně zasáhne, neboť patříte vedle Střelce a Berana taktéž k ohnivému znamení. Štěstí u Vás zapůsobí v oblasti vztahů. Ty se mohou následující měsíce uklidnit, vyřešit či odkrýt, kdo ve Vašem životě opravu má být a kdo ne. Není vyloučena také nová láska, větší umělecká tvorba a nová zajímavá spolupráce.


RADA – ÚČAST:

Karta Vám přináší jednu radu – dávejte si pozor, abyste si nebrali situaci či emoce druhých za svoje vlastní. Každý je zodpovědný sám za svůj život a pokud osud nebude chtít, nepomůžete, ani kdybyste se rozkrájeli.


__________________________________________________________________________________


PANNA

Komunikace, komunikace, komunikace. Panny, tento měsíc Vás čeká především vyřizování, komunikování, nastavení si pravidel a podmínek. Nezastavíte se. Listopad bude velice činným a energickým měsícem, který Vám pak na konci může už dát pěkně zabrat. To, v čem jste byli pohodlní budete muset řešit, cítím, že se bude jednat především o práci. Nicméně karty ukazují na velice dobrou zprávu – prostřednictvím práce samotné či kolegů v ní si uvědomíte, že se vlastně až tak špatně nemáte. Jen je toho moc, ale to je zase jen období. V listopadu budete trochu i donuceni udělat velký kus práce, ale ono to bude pro další měsíce vlastně dobře. Hodně toho zvládnete.


Novoluní 7.11. pak otevře témata učení, vzdělání a dopravního prostředku, Úplněk 23.11. pak dokončení nějakého pracovního úkolu nebo toho, co jste pracovně slíbili.


Co Vám tady tak trochu brání ve štěstí bude řešení partnerských vztahů, které zapříčiní planeta Mars pohybující se v citových Rybách. Je dost možné, že bude váznout komunikace nebo přijdou neshody, které se objevily již někdy dříve. V nějakých chvílích budete mít pocit, že se snad rozkrájíte, protože bude milion aktivit, ale pomoc od druhých žádná. Jsou to však potlačené pocity, které se derou tento měsíc na povrch. Myslete na to, že je potřeba si vše s partnerem vyříkat – v klidu a s trpělivostí.

Jupiter pak zasáhne do oblasti bydlení. Budete se stěhovat, zvelebovat nebo rekontruovat.


RADA – IZOLACE:

Komunikujte o svých pocitech. Řekněte, co Vám vadí, když Vám to vadí a neodkládejte problémy stranou. Potřebují se vyřešit nebo v dalších měsících bouchnou.


__________________________________________________________________________________


VÁHY

Váhy, pro Vás na měsíc listopad padla krásná karta Kolo štěstí. Ta se dá chápat jak negativně, tak pozitivně, protože záleží na tom, co zrovna padne. Jenže.. ono co je potřeba dodat – hodně záleží na tom, jak budete reagovat na to, co k nám bude přicházet. Dá se předpokládat hodně šancí – nové šance ohledně práce, nové příležitosti ve vztazích, také nový pohled na svět obecně. Nicméně cítím, že se věci začínají obracet k lepšímu. Vidíte směr, jste rozhodlí, jak dál a také co vlastně chcete. Teď jak jen toho využít a jaký bude Váš přístup. Co se týká práce – neberte si toho na sebe moc. S Kolem štěstí je spojen i hazard, což může znamenat riskování svých možností – časových či dovednostních. Němeli byste se přeceňovat, ani podceňovat. Bude důležité tento měsíc dobře zvažovat, čemu dáte v oblasti práce přednost. Co se týká lásky, i zde to bude protkané možnostmi a risky. Může jít o úplně novou známost nebo ve vztazích o velkou proměnu. Nicméně, pořád cítím, že je u Vás otevřena minulost. Nějaký bývalý partner Vám stále zasahuje do života. A nemusíte to být fyzicky, ale v myšlenkách je dost možné, že se právě minulými vztahy zabýváte.


Novoluní 7.11. přijde nějaké finanční přilepšení, budete se učit oceňovat, co je vlastně hodnotné. Úplněk vnese jasno do oblasti vzdělání a zahraničí.


Co však ještě stojí u Vás za zmínku je planeta Mars, která u Vás otevírá téma zdraví. Je zde možné zhoršení zdravotního stavu – horečka, infekce, nějaká nákaza, důležitá je prevence. Planeta Venuše v retrográdu vrací bývalé partnery a planeta Jupiter zlepší sourozenecké vztahy.


RADA – DO NITRA:

Ať se tento měsíc nebo ty nadcházející bude dít cokoli, svým způsobem jste se vydali na cestu sebepoznání a ta stále pokračuje. Myslete tento měsíc na to, že vše se opravdu děje z nějakého důvodu a osud Vás tak nějak zkouší, jak k tomu všemu, co se bude dít, budete přistupovat. Využijte toho všeho, co jste se v uplynulích měsících naučili a o sobě dozvěděli.


__________________________________________________________________________________


ŠTÍR

Štíři. Váš nejdůležitější měsíc v roce je tady. Listopad, kdy vládnou Vaše, Štíří, energie, bude měsícem zvláštních okamžiků, situací a uvědomění. Záleží na tom, jak se ke všemu budete po celý měsíc stavět, nicméně máte mnoho energie na rozdávání, planety Vám přejí a je dobré tohoto měsíce využít ku svému prospěchu. Tedy neplýtvejte tento měsíc časem a mějte stále na paměti, že je potřeba rozmyslet se, kam bude Vaše energie dávána. Co je pro Vás vlastně důležité. Taktéž karta ukazuje na trpělivost. Je potřeba nechtít všechno hned a uvědomit si, že vše má svůj čas. Jak jsem ale napsala výše, bude hodně záležet na tom, jak aktuálních energií využijete, neboť jsou planety opravdu na Vaší straně. Můžete hodně získat, ale také hodně ztratit.


Novoluní 7.11. ve Vašem znamení je pro Vás nejdůležitějším momentem v roce. Můžete už několik dní pociťovat vychýlené emoce, nervozitu, napětí, stres či časté měnění nálad. Toto Novoluní pro Vás znamená nutnou rekapitulaci a položení si otázky: „Co jste od minulého listopadu všechno dokázali? Jaký to byl rok? Co všechno se změnilo?“ Celý rok jste byli donuceni očistit svůj život od negativity, nepřejícnosti a závisti druhých. Teď jste nasměrováni na novou životní cestu. Úplněk 23.11. pak vnese jasno do oblasti majetku, ale také sexu či sexuálních vztahů.


Mars, planeta boje, na Vás taktéž zapůsobí, protože se zrovna pohybuje vodním znamením, kterým jste i Vy. Nutí Vás si uvědomit, kým jste, jakou máte hodnotu, a duchovně – proč jste vlastně tady, co je Vaším posláním. Energie jsou u Vašeho znamení opravdu silně zesílené, mohou se objevit vzpomínky na minulé životy či typy myšlenek, které Vám budou napovídat kudy dál. S Jupiterem se lepší na celý rok finanční situace.


RADA – TRPĚLIVOST:

I když Vás Vaše energie bude hnát pořád vpřed, nezapomínejte na to, co jsem psala výše. Vše chce svůj čas. Pokud něco nepůjde a Vy ucítíte, že máte odstoupit, odstupte a nechte uložit. Později přijde zase čas, kdy se k řešení opět vrátit.


__________________________________________________________________________________


STŘELEC

Střelci, Vy jste nyní nuceni ještě více objevit svou mužskou energii (jak žena, tak muž) a začít ji více využívat. Mužská energie přináší nejenom vůdčí schopnosti, ale hlavně aktivnost. Král mečů, který mi u Vás vyšel na měsíc listopad hovoří o větším otevření se světu – chození do společnosti, chtění být aktivní, cílevědomí, dělat opravdu to, co Vás baví. V oblasti práce Vás musím varovat. Karty ukazují na pomluvy, faleš, skryté nepřátele a konflikty. Je dost pravděpodobné, že na Vás v tomto měsíci zkusí někdo zaútočit a nějak Vás pošpinit. Bude potřeba vytasit, jako Král mečů, zbraň a nenechat si nic líbit.


To samé ukazuje i planetární konstelace, například Novoluní ve znamení Štíra zapůsobí silně i na Vaše znamení a otevře téma pomluv, skrytých nepřátel, ale také rekapitulace a ujištění se v tom, co již nechcete mít ve svém životě. Úplněk 23.11. zapůsobí ve vztahových oblastech a pracovních. U Střelců je možné podepisování nějakých smluv a také dokončení nějaké partnerské záležitosti.


Důležitá u Vás bude ještě působnost planety Mars, která otevře témata spojená s bydlením. Je dost možná přestavba, zabydlování, zvelebování, řešení nájmu, ale také spory o nějaký majetek, domácí hádky a řešení s nějakou ženou v rodině ohledně majetkové oblasti. Co naopak bude velice pozitivní, je přesun planety štěstí Jupiter právě do Vašeho znamení. Toto štěstí se Vás bude držet až do konce roku 2019 a zapůsobí především ve financích, ale i majetku, dále pak v rozvíjení vlastní osobnosti. Dají se předpokládat nové zájmy a aktivity, taktéž pocit vnitřního klidu a naplnění.


RADA – ROZKVĚT:

I přes veškeré těžkosti bude listopad celkem fajn měsícem. Z kraje měsíce to nebude úplně jednoduché, některé věci Vás hodně zamrzí, ale brzo se vše odplaví, hlavně tím, že veškeré těžkosti přestanete řešit a odvrátíte svou pozornost jinam, více pozitivním směrem.


__________________________________________________________________________________


KOZOROH

Kozorozi, tohle mě mrzí.. Za Vás i za sebe, protože i já jsem Kozoroh :D. Pro měsíc listopad zde máme vypadlou kartu Pět pohárů. Je to karta zklamání, v tomto měsíci si zažijete nebo již nějakou dobu zažíváte pocit vnitřní pustiny, prázdnoty. Vše, co bylo do té doby jasné a dané, na co jste mohli spoléhat, najednou zmizelo či pomalu mizí. Bez varování nastal náhlý zvrat. Hodně často jsou tyto pocity spojené s očekáváním, které nevychází a s důvěrou, kterou jste do něčeho či někoho vkládali. Vaše touhy a ambice jsou v momentě pošlapány a Vy jste zaskočeni, protože stojíte před situací, u které tušíte, že nejde krok vzad. Nicméně, abych nebyla tak negativní.. bohužel i bohudík je toto nutný proces, který ukazuje, že Vaše osobnost roste. Uvědomujete si najednou, čemu jste tak bláhově věřili a zaříkáváte se, že už to nikdy nenecháte zajít tak daleko. Ano, i toto jsou nutné zkoušky vedoucí cestou sebepoznání.


Astrologicky jako všechny Vás zasáhne Novoluní 7.11., které otevírá cestu do nové společnosti osob či ukazuje na setkání se zajímavou osobou, která Vám dá svými slovy brouka do hlavy. Úplněk konaný 23.11. vnese jasno do oblasti práce, dá se předpokládat ukončení nějaké spolupráce či pracovní aktivity.


Planeta Mars varuje před hájením vlastních názorů tam, kde to není příliš vhodné, taktéž tato konstelace působí v oblasti učení, cestování a komunikace. Kde zase zasáhne na celý rok planeta Jupiter je oblast životní proměny. Budete ukončovat vše, kde nemáte být a realizovat doopravdy to, kde být máte. Věřte, že jak tyto měsíce budou těžké, o to větší bude Vaše přeměna.


RADA – NIC:

Věřte tomu, že vše se děje z nějakého důvodu a tuto formulku si neustále tento měsíc opakujte. Hodně Vám to pomůže. Taky věřte božímu načasování. Karta „Nic“ říká, že vše je v naprostém pořádku a Vy nemusíte dělat vůbec nic. Věci se odehrají tak, jak je potřeba, Vy situace jen následujte a s důvěrou se jim oddejte.


__________________________________________________________________________________


VODNÁŘ

Vodnáři, podobně jako u znamení Lva Vám vyšla karta s názvem Mág. Přichází Váš čas. Cítíte energii, cítíte, že to, co děláte, děláte správně a taktéž jste přesvědčeni, že to co je právě teď, je naprosto správné. Mág je kartou duchovní ukazující na moc, sílu a energii, kterou máte aktuálně k dispozici. Taktéž je to karta potvrzující to, že, kde teď právě jste je to kde opravdu být máte.


Novoluní 7.11. ukazuje na posun v kariéře, na nějaký úspěch, který je spojen s oblastí práce. Bohužel zde okolo těchto dnů působí i Černá luna, které je ve Vašem znamení a tak trochu rozdmýchává Vaše emoce a ne vždy příliš dobré reagování na situace a lidi kolem Vás. Avšak díky tomuto postavení se můžete zaměřit na to, jaká emoce Vás vlastně nejvíce ovládá a na kterou je potřeba se zaměřit. Úplněk na konci měsíce, 23.11., vnese jasno do oblasti vztahů a dětí.


Mars, planeta boje, u Vás načne téma peněz. Do konce roku se dá předpokládat velké utrácení, ale také vydělávání peněz. Planeta Jupiter, která se pak přesouvá do znamení Střelce zapůsobí v tématech přání a snů. Tato planeta se zdrží ve Střelci do roku 2019, čeká Vás velice příznivé období, kdy si uvědomíte co vlastně v životě chcete a dá se předpokládat, že za tím tentokrát i půjdete.


RADA – SDÍLENÍ:

Čekají Vás dobré spolupráce, návštěva společnosti, hojnost a pocit naplnění. Cítíte, že se blýská na dobré časy. Rada zní: nebraňte se poznávání nových lidí a taktéž i v měsíci myslete na to, jak moc je pro Vaše znamení důležitá spolupráce s druhými.


__________________________________________________________________________________


RYBY

Ryby, karty ukazují, že nastal čas začít jednat prakticky a uvědomit si, kam Vaše jednání směřuje. Je potřeba se zapojit do něčeho nového, je potřeba trošku pomyslet na budoucnost a tím se i řídit. Položte si v měsíci listopadu otázku: „Kde chci být za rok, dva, pět let?“ Chcete být tam, kde jste nyní? Pokud ne, tak na co čekáte? Páže pentaklů, karta, která mi u Vás padla představuje jakési okno, které nabízí nové možnosti, ale je potřeba nejdříve z něho vyhlédnout ven.


Novoluní, které bude aktivní 7.11. působí tento měsíc ve znamení vodního Štíra. I Vy patříte k vodním znamením, energie tedy celkem silně padají i na Vás. Okolo tohoto dne se dají předpokládat zvýšené emoce, pocity úzkosti, zármutku, ale takové ty podzimní deprese. Nedejte se a jednejte. Neseďte doma a jděte ven, do společnosti. Dělejte něco, co Vás baví a co Vás i z těchto stavů vytáhne. Zvláštní také je, že právě u Vás se velice blízko pohybuje Černá luna, které je symbolem stínu. A tento stín padá právě na Vaše pocity. Na jednu stranu máte zájem, aby se něco změnilo, aby vše bylo jinak, na tu druhou Vás ale brzí onen zmíněný stín a ne ne se Vás pustit. Věřte však, že to kdo je strůjcem Vašeho života jste především Vy sami a nikdo jiný. Ani osud, ani lidé. Když nebudete něco dělat, osud Vás z této situace prostě nevytáhne. Úplněk 23.11. vnese jasno do oblasti spolupracovníků – dá se očekávat nějaká nepříjemná situace řešená s nějakou ženou ve Vašem okolí, taktéž se ukončí nějaká rodinná situace.


Planeta Mars, která se skoro do konce roku pohybuje Vaším znamením je velkým štěstím. Je to období, která se objevuje pouze jednou za rok a přináší vždy znamení, ve kterém působí mnoho šancí a příležitostí. Je to od dostatku energie vyřešit problémy, které Vás dlouhou dobu tráví, také možnost se s někým novým seznámit a uzavřít tím tak nějakou nepříjemnou vztahovou kapitolu ve Vašem životě (nemusí být nutně v oblasti partnerství). Kde však ale bude velký úspěch je v pracovní oblasti, neboť do konce roku stojí planeta Jupiter, která je označována jako planeta štěstí a hojnosti. Dá se do konce roku 2019 očekávat povýšení, přilepšení si finančně nebo vyřešení nějaké Vám nepříjemného pracovního problému.


RADA – SAMOTA:

Máte chuť být sami, nikam nechodit, nikde se neukazovat. I v samotě se dá najít mnoho, ale je potřeba vědět jak na to. Nepromeškejte energie, která aktuálně působí. Tato karta hovoří o tom, že opravdu nemáte chuť někam vyrazit, využijte ale toho, že jste doma a máte čas rozmyslet si, co dál.Autor: TerezaComments


Commenting has been turned off.
bottom of page