top of page

ROK 2020

Milí příznivci stránky, klienti, přátelé,


vítám Vás u prvního článku roku 2020 a zároveň Vás zdravím u předpovědi na rok 2020! O planetárním či numerologickém postavení planet a čísel nového roku toho už bylo hodně napsáno a jak by také ne. Rok 2020 bude výjimečný v mnoha směrech. Na co se můžeme těšit? A na co je dobré se připravit? Více se dočtete v článku níže.


Když si rok 2020 obecně shrneme, natrefíme na kartu zodpovědného CÍSAŘE a kartu SOUDU, které v sobě skrývají symboly toho, jaký rok 2020 bude. V planetárním světě budou ve hlavních rolích obsazeny planety morouse SATURNA a tajemného PLUTA a ohledně čísel se budeme pohybovat pod spolupracující 2, vnímavou 0 a energií tvrdé 4.

Co to pro nás ale znamená?


 

NUMEROLOGICKY


Když začneme od konce, numerologickou vědou, nemusíme být numerologové, abychom si všimli, že rok 2020 má zvláštní uspořádání čísel. Dvě 2 a dvě 0, které jsou v aktuálním roce obsaženy hovoří opravdu o roce nových příležitostí a nového uvědomění, avšak úplně v jiném kontextu než v roce předešlém.


Minulý rok 2019 byl pod energií čísla 3, které přálo novým kontaktům, zážitkům a plnění snů. V mnoha ohledech jsme se stali svědky krásných setkání, byly jsme mnohem blíže barvám, kreativitě, přírodě, světu fantazie a umění. Rok přál cestování, ale také uzavírání věcí, které nemají již žádný smysl. Mohl přijít rychlý sek, ale také rychlé vystřízlivění, že tak je to vlastně správně.


Do roku 2020 (když sečteme dvě dvojky) vstupujeme pod energieii 4, která nás chce naučit lepšímu zacházení s časem, vážení si svého času a tím tak jeho dobrému naplnění. Budeme tak trošku nuceni natrénovat plánování, lepší organizaci a mít ve věcech systém a pořádek. 4 je číslo základní, souvisí s rovnováhou a jistotou, a proto i my budeme v roce 2020 vnitřně toužit po co největší harmonii a klidu. Z toho důvodu pak ale můžeme zbytečně lpět na věcech či lidech jen proto, že nás ochromí strach z nového a nejistého. A bude důležité položit si otázku, zda není naše lpění v nezdravé míře, která nás tahá zpátky. Do popředí, jak už bylo zmíněno půjdou naše strachy, naše skryté obavy a bude důležité využít odvahy a síly, která 4 přináší. Bude důležité v dalších dnech a měsících své strachy objevit a umět je pro sebe pojmenovat. Strach se může týkat zaměstnání, peněz, zdraví nebo třeba partnerství. Ve všech těchto oblastech můžete pociťovat zvláštní pnutí a tlak, nějaké obavy, které se těchto směrů týkají. Jak já vždycky říkám, 4 je jako žedlička na jedné noze, na které sedíme a bojíme se, že spadneme. Houpeme se s námi, zleva doprava a my se snažíme co nejvíce udržet.

V roce 2020 bude také potřeba trénovat zodpovědnost. Vnímat, že to, co se v mém životě odehrává je ve velké části pouze v mé režii a že právě já jsem ta osoba, která má na výběr. Buď zůstat tam kde je, nebo se jednoduše vlastní pílí a odvahou posunout dál. Zodpovědnost také souvisí s tím, abychom se v tomto roce vyvarovali obviňování druhých a házení viny na druhé. V roce 2020 nás čeká jistý nátlak na naší osobu a to jak směrem od druhých, kteří po nás bude chtít více něž kdy jindy, tak i nátlak od sebe samých. Snažte se vyvarovat očekávání od druhých a uvědomte si, že za vše, co se odehrává jste zodpovědní pouze a jen Vy, i když pravý důvod svých lekcí neznáte. Nobviňujte druhé z toho, že se nechovají a nejednají podle toho jak byste chtěli Vy. Možná, že nemohou. Dívejte se spíše na to, jak žijete Vy a nebojte se udělat kroky k tomu, abyste se cítili sami jistě a stabilně. Nezávisle na tom, co Ti druzí vedle Vás. Velkým tématem čísla 4 je respekt. Pokud od druhých vyžadujete, podívejte se také na to, zda Vy v následujících měsících respektujete ty druhé a zajímají Vás i potřeby druhých. Bude potřeba se více naučit porozumění a soucitu, což symbolizuje číslo 2, které je také znakem spolupráce. A věřte mi, že ta bude v tomto roce sakra důležitá. Ještě stále běží mnoho karmických témat a pout, která se budou v tomto roce dořešovat a ukončovat a jedním z důležitých aspektů, které dopomůže k jejich uzavření bude spolupráce s tím, kdo je s námi v karmickém postavení. Sejít se, popovídat si o věcech, co se staly, vypsat se na papír, pokousit se jednoduše řečeno o jiný pohled na celou situaci/daného člověka se kterým jsou věci nevyřešené. Aby se bolestivá pouta zpřetrhla, je nutné začít soucitem k druhému člověku, a k tomu nám pomůže nejen 2, která symbolizuje spolupráci a soucit, ale také 0, která je branou mezi světy a proto naše intuice, pokud budeme chtít, bude v tomto roce zesílená.


 

PLANETÁRNÍ KONSTELACE


Planetárně můžeme rok 2020 shrnout takto: plány, vytrvalost, zodpovědnost, práce, řád, pořádek, mnoho energie, ale také pocity nejistoty, strach, bezohlednost, boj a útočnost.


Celý rok se odehrává pod vibracemi dvou silných planet, starého a přísného mudrce Saturna a tajemného vládce podvědomí a tajemství Pluta, které nás budou nutit říct nevyřčené, dokončit nedokončené a začít vše, co cítíme jako nevyhnutelné. Tyto dvě planety budou nejvíce působit v první polovině roku, a proto se může hodně věcí v tomto období vléct, avšak pár výbuchů nám přijde do cesty už na začátku roku. V lednu se tyto dvě planety dostanou do vzájemné konjuknce i s planetou Merkur. Do toho se začne 11.1. otáčet do přímého směru Uran, planeta změn. To ukazuje, že se věci začnou hýbat, vše co bylo zaseklé se bude pomalu rozpohybovávat a začne se nám postupně odkrývat potřeba najít si novou cestu a nový směr. Zažijeme dost možná pár nepříjemných rozhovorů, které ukážou pravdu, tak jak je to doopravdy. Tato očista nás ale může hezky zavést do toho, co nás vlastně baví, jaké máme koníčky a zájmy a co chce více rozjet a do svého života začlenit, něco příjemného, pozitivního, co nám ukáže světlo. Mnoho lidí po tomto roce přemění svůj koníček v povolání, protože planetární energie bude přát pomalému, ale trvalému rozjezdu, který se může stát pevnou a trvalou jistotou. Pouze však, pokud budeme vědět, kam míříme. Když se kriticky sami sebe zeptáme, co chce vylepšit, posunout či zmenit. Do popředí půjde práce, neboť Saturn, který bude v roce 2020 v Kozorohu, pak vstoupí do Vodnáře, aby se znovu mohl vrátit do Kozoroha nás bude ponoukat k pracovní píli a plánům. Tomu všemu dopomůže Jupiter, taktéž stojící v Kozorohu, který tímto zemským znamením bude putovat až do 19.12.2020. Naše pomalu nabýjející se praktické a obchodní jednání nám pomůže věci realizovat a hlavně dokončit. Jupiter bude v souběžné konjuknci s Plutem, stojící taktéž v Kozorohu, od března až do prosince, a to podpoří naši cílevědomost a také kariérní ambice. Proto je důležité se hned na začátku roku zamyslet a stanovit si své cíle, a to ideálně ve všech oblastech. Jakého cíle chci dosáhnout v partnerské oblasti, pracovní, finanční, zdravotní, ale i osobnostní. V dubnu a květnu a svým způsobem až do začátku srpna se nám velmi pěkně postaví Venuše, planeta lásky a umění, a to do trigonu s Marsem. Budeme více komunikovat, lépe se seznamovat, postavení Venuše nás povede ke spolupráci, jak v osobní rovině tak pracovní, ale také bude přáno v jakémkoli typu studia a zájmech a koníčcích.


Jupiter a Pluto pak začne nejvíce působit v druhé polovině roku, kdy začne jistý tlak na naši osobu, ale také jakási vnitřní potřeba věci urychlit, což se nám může stát osudným. Mars v Beranu rozčeří zkalené vody natolik, že začneme jednat dosti zbrkle až bojovně. Budeme mít pocit, že jsme čekali až moc dlouho a musíme se konečně pohnout novým směrem. Změna může být velmi pozitivní, ale bude potřeba některé věci neuspěchat a být při změnách stále ohleduplní vůči druhým. Celý rok se bude odehrávat také pod Černou lunou v Beranu, která se nás bude snažit natlačit do rozjezdu a změn, ale jak jsem psala už výše, v některých věcech se nám nebude vůbec chtít. První polovina roku se spíše potáhne a ve druhé polovině roku se od června vše rozjede, a to tak rychle, že se nestačíme ani divit. Černá luna nám navíc zaktivuje emoci vzteku, který byl celou dobu potlačen a my se můžeme snížit k obrovské agresi, boji a neohleduplnosti. Nicméně konečně začneme být více sami sebou, protože pocítíme nutnost v sobě některé věci nepotlačovat a projevit se. A to může týkat jak pracovního prostředí, tak i toho vztahového.


Zesílená témata budou tento rok v oblasti obchodu, podnikání, stavebnictví, vše, co souvisí s bydlením, a obecně vše co souvisí s prací.


Během roku 2020 bude možné, pokud budeme sami chtít, odvést neskutečné množství práce, pozvednout všechno na úplně novou úroveň, a to především v pracovní rovině. Konec roku 2020 už bude mírnější, klidnější, protože už půjdeme po cestě, která bude o mnohem jistější a stabilnější.TAROT


No a podle karet?

Rok 2020 se nachází pod kartou CÍSAŘE a SOUDU. Císař, muž sedící na svém trůně, vládne všem lidem kolem. Jak by taky ne, cesta na trůn byla těžká, ale dosáhl svého cíle, věděl, kam míří a díky jeho cílevědomosti a píli se mu to také podařilo. Musí si však dát pozor, aby svou roli nebral příliš vážně a nad druhé se nevyvyšoval, aby tak, jak chce od druhých respekt, respektoval i on sám. Tento rok podle karty Císaře bude hodně o práci a o naší píli, neboť Císař ukazuje na potřebu se někam dostat, vysoko, na trůn, dokázat si, že na to mám. Cesta bude krkolomná, proto se dají přepokládat v tomto roce překážky, ale na trůn dojde jen ten, kdo vydrží a trpělivě snese veškerou nejistotu a nestabilitu, která ho na cestě čeká. Císař nemá rád, když neví co ho čeká, proto budeme mnohem více v tomto roce náchylní k jakékoli nevyrovnanosti a neharmonii a bude důležité umět se ukotvit a najít pevnou půdu pod nohama. Císař je archetyp průkopníka a stavitele, je to mužská energie, kterou budeme tento rok potřebovat k naplnění svých cílů.


Karta Soudu je spojená s tématem posledního soudu a je pro nás připomínkou nutnosti posuzovat své skutky. Zamyslet se, zda naše skutky jsou v souladu také s naším přesvědčením, s ostatními, ale také s vesmírem. V životě jde totiž o více než jen o individuální zájmy, jde o mnohem více. Dobra a zlo má mnoho podob. Naprostým základem je však úplně obyčejná lidská poctivost a slušnost.


 

Všem nám přeji úspěšný rok 2020, mnoho zdraví, štěstí a lásky.

Ať stále myslíme na to, že svými myšlenkami si vybíráme svou životní cestu!Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page