top of page

SAMHAIN (31.10.2021)


Keltský svátek Samhain patří bezesporu mezi nejsilnější keltské svátky v celém roce. Začátek se datuje na poslední říjnovou noc - 31.10., nebo přesněji - svátek začíná být naplno slaven od západu Slunce této noci a končí pak v ranních hodinách prvního dne měsíce Listopad.


Tak jako Beltain (dnešní slavení Čarodějnic) na jaře otevíral u Keltů Nový rok, Samhain tento rok ukončuje. Je to svátek, který ohlašuje přestup do temné části roku, do období, kdy přestávají platit veškeré zákony času a prostoru a otevírají se brány. Keltové věřili, že právě tímto dnem dostávají duchové a veškeré bytosti z druhé strany povoleno navštívit pozemský svět a prozkoumat, zda jejich blízcí dobře žijí. Mnozí Keltové se tohoto období báli, neboť věřili, že právě v tento čas mohou duchové na sebe vzít jakoukoli lidskou podobu a prověřit, zda jsou jeho pozůstalí k němu v úctě a respektu, i přes to, že již mezi nimi není.

Říjnová noc byla slavena jako jakási hranice mezi dvěma ročními periodami, které v sobě nesly mnoho symbolů. Přechod z léta do zimy, zamyšlení se nad životem a smrtí, vděčností za dary od matky přírody, ale také příchod zimy, která byla pro tehdejší kmeny dobou nejistoty. Zda vyzbyde obilí, zda úroda, kterou sklidili vydrží až do příštího roku, zda chladnou část roku dobře přečkají nejen oni, ale i jejich zvířata, zda bude dost dříví na zahřátí. Dnes už si ani nedokážeme tyto strachy a obavy našich předků představit, v naší době hojnosti a veškerých vymožeností to pro nás může být naprosto nepředstavitelné.


Nicméně jak všichni víte, toto slavení se i přes dlouhou dobu zachovalo, avšak v jiných názvech. Všichni známe anglosaský Halloween, jehož význam je hodně podobný. Přichází temná část roku, ale také duchové našich zemřelých příbuzných. Musíme je uctít sladkostmi (Trick or Treat), přinést jim dary v podobě všemožných cukrátek, ale také se vydlabávají dýně , které byly hlavní surovinou i u Keltů a Samhainu, i když úplně v jiném významu. Co se také zachovalo, ale přeneslo se do svátku Halloween bylo převlékání se do masek. I Keltové se maskovali za strašidelné bytosti, pomalovali si tvář, převlékli se, aby je žádní zlí duchové nepoznali a oni se tak před nimi mohli ukrýt.


Římskokatolická církev pak slaví 1.11. svátek Všech svatých a hned po něm následuje Památka všech věrně zesnulých nebo také jinak zvané Dušičky.


Samhain je časem, který bychom měli věnovat nejen svým zemřelým a k oslavě příchodu temné části roku, ale také ke zklidnění a odpuštění. Právě teď je ten pravý čas odpustit všem - živým, mrtvým, smířit se a stát se laskavým.


Asi také nemusím psát, že právě Samhain je ideálním časem k uskutečnění všemožných rituálů. Energie jsou tak silné, že rituály o Samhainské noci provedeny mohou vydržet dlouho a hlavně - mohou být skutečně naplněny. Ať už se bude jednat o očistu prostorů, nás samých nebo o přípravu zázračných lektvarů. Slavíte tento svátek? A jakým způsobem? Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page