top of page

Astropsychologická

poradna

Situace, jejichž lekci jsi pochopil a zvládl, se Ti už neopakují.  

Opakují se Ti pouze situace, které obsahují lekci, kterou jsi stále nepochopil.

Není tedy řešením vyhýbat se těmto situacím, nýbrž porozumět tomu,

co se Tě snaží naučit.  

 

Jakmile se Ti to podaří, přestanou se Ti dít. 

[Zdroj: Jan Menděl] 

tbastroporadna.png
bottom of page