top of page

ÚPLNĚK V RAKU (18.1.2022, 00:48 hodin)


První Úplněk roku 2022 se nachází ve vodním znamení Raka a představuje zásah do našich partnerských a rodinných vztahů, do tématu bydlení, zázemí a místa domova, ale také si tyto dny hraje luna silněji s našimi emocemi a pocity. Ovládat nás může vnitřní zmatek a chaos. S Rakem se cítíme neukotveně a lítáme kdesi ve vzduchu. Spousta věcí teď může pozbývat smysl. Proč to tak je?


Rak je znamení našeho dětství, toho období, kdy se formovalo naše já, ale zároveň i toho času, kdy bylo naše vnitřní já přirozeně zakryto vzorci výchovy a nároky společnosti. Naše podstata se vlivem všech těchto okolních vlivů, které nás formovaly do podoby, ve které jsme teď, dostala do pozadí. Tedy naše „čisté, nevinné já“ je někde vzadu a my teď můžeme pociťovat ve svém životě, ale především v rámci našich několik „já“ nesoulad a nerovnováhu.

Jedno já je spojeno s požadavky okolí – tedy co je podle společenských pravidel a norem správné a co se od nás očekává. Také s vlivy z rodiny a z toho, co jsme okoukali. Pak je druhé já, které se chce co nejvíce přiblížit své dokonalé verzi, což je často nereálné. No a v neposlední řadě je tu naše opravdové vnitřní já, které astrologicky přiřazuji k luně v našem horoskopu. Psychologicky je to trochu něco jako složky naší osobnosti od Sigmunda Freuda – ego, superego a id.


Planetární postavení nás tyto dny táhne do uspořádání všech těchto složek naší osobnosti. Učíme se tyto dny rozlišovat, kdy jednáme a mluvíme na základě našich pudů a nejniternějších potřeb, kdy na základě okoukaných vzorců a kdy zápasíme sami se sebou, protože se ne a ne přiblížit k dokonalé verzi sám sebe. Ale právě teď je důležité si uvědomit, že každá složka naší osobnosti je dokonalá už taková jaká je. Přijetí sám sebe je klíčem k tomu, abych se opravdu posunuli.


Za úplňku v Raku můžeme být přehnaně sentimentální a zaobíráme se dávnými křivdami nebo bolístkami. Vyplouvají na povrch stará zranění, které nás nutí zpracovat si je. Protože naše city a emoce jsou v tomto období velmi silné, můžeme se více než obvykle ocitnout blízko extrémům a jednat nebo reagovat přecitlivěle a příliš subjektivně. Rakovi totiž vládne Luna, která je symbolem citů a emocí, a my máme teď ideální možnost je plně vyjádřit tam, kde jsme dříve z nějakého důvodu byli spíše zdrženliví. Právě za úplňku v Raku můžeme navázat hlubší kontakt se sebou a svými nitrem. S tím, které není zatěžkáno vzorci společnosti a rodiny, ze které pocházíme, ale které je čisté a nevinné. Úplněk nám dává tyto dny jedinečnou příležitost očistit se, a vykročit tak do nového roku lehčeji a citově vyrovnanější. Setkání na ose Kozoroh (vnitřní otec) a Rak (vnitřní matka) nás vrací tam, odkud pocházíme – do mateřské dělohy, ke kořenům, k předkům. Vracíme se k sobě a transformací prochází i naše vztahy.


Radou na závěr je využít tyto dny energie vody, s níž je dnešní úplněk díky vodnímu Raku spojený. Dejte si dnes očišťující koupel či sprchu, vizualizací pusťte to, co k Vám již nepatří. Voda může spláchnout staré křivdy, přilepené vztahové zátěže, které se ne a ne odloupnout.Mějte krásný Úplňkový večer!


Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page