top of page

ČERNÁ LUNA V RAKU - projevHezký den! Celkem dlouho jsem přemýšlela nad tím, jakým způsobem popsat Černou lunu v Raku. O této karmě se mi vždy při sezeních špatně mluví, protože není úplně jednoduchá na vysvětlení a především.. není v některých aspektech jednoduchá ani v životě. Nic ale není tak černé jak se na první pohled zdá, a pokud obecně o své Černé luně a tématech, které s ní souvisí, víme, můžeme její dopady zmírnit.


Černou lunu v Raku vnímám jako protipól Černé luny ve Lvu. Rakům vládne Luna neboli Měsíc, Lvům vládne celoživotně Slunce. Sluníčko je symbol otce, mužské energie, místa, kde záříme, svítíme, kde máme hlavní zdroje, radost, hravost nebo také kde jsme vidět – tedy společnost či práce. Slunce je symbolem dne, optimismu, světla a otevřenosti. Měsíc má symboliku opačnou. Je to noc, tma, nejniternější místo v nás, takže je to naše psychika, pocity, emoce, to co je v naší duši. Rak je hloubka, symbol matky a ženské energie. Lev stojí za tím, kde jsme vidět, Rak ukazuje na to, co se v nás odehrává.ZÁKLADNÍ TÉMATA


Když půjdeme více do hloubky, do Černé luny v Raku se rodí duše, které potřebují zapracovat z minulých životů na tématech:


EMOCE

PŘÍSTUP K ŽENÁM

MATEŘSTVÍ

MATKA-DÍTĚ / DÍTĚ – MATKA

ŽENSTVÍ, ŽENSKÁ ENERGIE.


Úkolem také je napravit svůj VZTAH K JÍDLU, obecně zde může být velké téma stravování. Dále zde nalezneme duše, které hledají neustále POCIT DOMOVA a také duše, které musí v tomto životě DOSPĚT a vymanit se z dětské role. Půjdeme na to ale postupně.


ENERGIE LIDÍ S ČERNOU LUNOU V RAKUČerná luna v Raku patří duším, které (často nevědomky) nechtějí vyrůst, tomuto postavení se velmi trefně říká „syndrom Petra Pana.“ Kdo byl Petr Pan? Tohoto chlapce známe asi všichni. Kluk, který nechtěl vyrůst, rozhodl se zůstat věčným dítětem, protože ho děsil dospělácký svět. Děsilo ho, co všechno se po něm až dospěje bude chtít, co všechno bude muset zvládnout, třeba to, že se bude muset naučit postavit se věcem čelem a neutíkat před nimi nebo být více rozhodný. Že bude muset přijmout zodpovědnost – třeba i za to, co říká, dělá a jak si lajnuje svůj život. Protože kdo stojí za tím jak žijeme? Pouze a jen my.


"syndrom Petra Pana

Zkouška dospělosti není o tom, že nám je 18. Je to moment, kdy známe sebe a nepotřebujeme potvrzení od druhých ani se nepotřebujeme radit s každou kravinou se svými blízkými. Dospělost je že máme pevnou půdu pod nohama, na které stabilně stojíme a jsme si jistí svou osobou, tím co umíme, máme víru ve své schopnosti. A právě v minulých životech se tento člověk stavěl hodně krát do role, kdy o něm rozhodovali druzí. On sám se zříkával zodpovědnosti, protože ho děsila. Zříkával se toho BÝT DOSPĚLÝ. Rozhodoval o těchto duších partner/partnerka, rodiče, zaměstnavatelé,.. Jeho život neřídil on, ale ti vedle něj.


A proto ať se do této Černé luny narodí muž nebo žena, je tam vždy aspekt „jsem malá holka“, „jsem malý kluk“ a měl bych poslouchat/čekat na schválení a ideálně nechat to na druhých. Ať to za mě někdo rozhodne, ať se to samo vyřeší nebo ať už nemusím nic řešit." To byl přístup v minulých životech, v tomto životě se to samozřejmě může opakovat. Proto je člověk postaven do situací, kdy o něm už od dětství někdo rozhoduje (role dítěte) nebo kdy je velmi silně postaven do toho, aby dospěl (vynucená role být dospělý). Ten, kdo rozhoduje může být otec, u někoho matka, nedá se zde přesně popsat kdo z rodičů, neboť v tomto se astrologie jednotně neshoduje.
TÉMATA


- V HLAVNÍ ROLI MATKA -


Ze svých zkušeností s klienty ale pozoruji, že větší vliv má na tohoto člověka hlavně jeho matka a celá generace žen v této rodině. To, jak totiž tyto ženy v rodině žijí, jak fungují ve vztazích, jak jsou silné, jak umí milovat, komunikovat, tak dle toho pak duše s Černou lunou v Raku ve svém životě žije. Pokud se narodí do této rodiny duše s Černou lunou v Raku, jejím úkolem je uchopit ženství a ženskou roli jinak než ženy v této rodině.


U dětí s Černou lunou v Raku se objevuje obecně řečeno VELKÁ MATKA nebo naopak MALÁ MATKA.VELKÁ MATKA


VELKÁ MATKA je ta, která poučuje, radí, říká jak by co mělo být, staví se do pozice generála a moralisty, kterému chybí častokrát soucit a empatie k dušičce s Černou lunou v Raku. Matka toto dítě už odmalička zastiňuje svou „dokonalostí“. Matka dítěte s Černou lunou v Raku totiž dělá všechno správně. Nebo to si alespoň myslí. Nechybuje, je „až moc moudrá“, je prostě dokonalá. Může se krásně oblékat, je chytrá, oblíbená ve společnosti.. (neplatí vždy).


A co samozřejmě dělá dítě s takovou matkou? Chce se jí zalíbit, takže plní nesmyslné požadavky, studuje školu, kterou nechce, jen aby dostalo uznání, zůstává v manželství, ve kterém být nechce, ale bojí se reakce své matky, která nastoupí s tím, že rozvod není správný, aniž by se snažila své dítě pochopit. Dítě s Černou lunou v Raku podřizuje svůj život matce, protože vnitřně touží celoživotně po jejím uznání.MALÁ MATKA


MALÁ MATKA je ta, která nezvládá plnit svou mateřskou roli. Dítě s Černou lunou v Raku vnímá tuto matku jako nedospělou osobu, která neumí prosadit své názory, vnímá ji kolikrát extrémně řečeno jako oběť, jako někoho, kdo není tak silný, jak by měl být. Vnímá vzorec nedospělé ženy, která se potácí svým životem, ve kterém neví co chce dělat pracovně či vztahově. Naopak od velké matky se viditelně ztrácí v sobě a jako autorita rozhodně nepůsobí.


To jsou dva extrémní případy jak se projevuje matka duše s Černou lunou v Raku. V neextrémním případě se může matka projevovat i takto:


Nevyspělá a nevyzrálá, nemá dostatek zodpovědnosti, aby se postarala jako řádná matka. Objevuje se také matka, která na své dítě přenáší svá nezpracovaná témata, takže dítě opakuje stejné chyby ve vztazích, při vlastní výchově dětí, v přístupu k sobě. Často se tady předává špatně uchopená linie mezi matkou a dítětem, takže duše s Černou lunou v Raku má vždy za úkol uchopit vztahy mezi matkou a dítětem lépe než generace žen před ním. Dítě s Černou lunou v Raku se z velké části rodí matce, která nemá vnitřně zpracovaný svůj vlastní vztah s matkou, takže se špatné vzorce předávají z generace na generaci a rodí se v té rodině pak ženy, které neví co se svým životem, svými vztahy a sami se sebou. Dítě s Černou lunou v Raku má toto celé napravit. Má absolutně změnit vzorce, které tyto ženy před ním mají.
- MATKA - DÍTĚ -


Dítě s Černou lunou v Raku má za úkol odpoutat se od své matky a stát se dospělou ženou/dospělým mužem. Pokud to čtete Vy, kdo máte Černou lunu v Raku a tápete ve svém životě, doporučuji zpracovat si téma dětství, matka, zázemí, pocit bezpečí, naučit se pracovat se svými emocemi a pocity, se kterými můžete mít problém. Pomoci Vám může práce s ženskou energií mezi „zralými a vědomými ženami“, kde budete mít své vzory. U lidí s Černou lunou v Raku je často cítit energie „malé holčičky“ nebo „malého chlapce“ i přes to, že jejím nositelům je už třeba 40 let. Neuchopení ženské energie je cítit skrze jejich nejistotu v chůzi, pohybech, jak umí navázat kontakt (i oční), je zde cítit jejich zvláštně uchopené/neuchopené sebevědomí.


Matka dítěte s Černou lunou v Raku nesmí na svém dítěti lpět, nesmí ho až příliš chránit před bolístkami osudu, musí ho umět pustit. Musí z něj vychovat silnou osobnost, která zná svou hodnotu, je samostatnou bytostí, ale cítí od své matky lásku. Tato láska ale nesmí být přehnaná, dusící, hodnotící, tyto dvě osoby matka-dítě by se neměly stát nepřátelé, ale ani nejlepšími přáteli. Zní to možná zvláštně, ale vztah s touto Černou lunou je mezi matkou a dítětem zničující a mnohdy způsobuje, že pokud tady není matka vědomá, dítě se řítí do života, kde nezná sebe, má problém se sebou a svými emocemi, má problém s opačnými pohlavími, ale obecně také se ženami, neumí se prosadit, rozhodnout a je hledající něco, co je pouze iluze.
- ŽENSKÁ RODOVÁ LINIE -


Tyto duše se rodí, jak už bylo výše napsáno, do rodiny, kde se předávají špatné vzorce mezi matkou a dítětem, především mezi matkou - dcerou. Ženská linie je v této rodině porušená či je v nějaké extrémní pozici, která je bohužel pro dítě nezdravá. 

Mohu zde zmínit příklady několika klientů,

pod kterými si možná lépe představíte projev této Černé luny:Klientka (35 let) se narodila do rodiny, kde maminka holdovala alkoholu. Nebyla své dceři vzorem té silné ženy, nebyla bohužel ani dobrou matkou, neboť i ona měla komplikovaný vztah se svou matkou a neuměla silnou ženskou energii předat dál.


Další příklad je klientka (40 let), volala se svou matkou několikrát denně, radila se s ní o každém svém kroku, nakonec spolu ty dvě pracovaly i v jedné firmě a na návštěvě u ní byla dcera několikrát do týdne. Možná si řeknete, že je hezké, že měly kamarádský vztah, ale tady je problémem, že matka svou dceru (moji klientku) nikdy nenechala vyrůst. Nenechala ji dospět. I přesto, že má klientka už měla svou rodinu, byla z ní cítit nejistá energie, jako u 15tileté puberťačky, která se teprve hledá. Nebyla ženou, byla holčičkou. Manžel tuto klientku začal podvádět. Když se i on po nějakém čase dostavil ke mně do poradny, svěřil se, že nedokázal být své ženě věrný, protože z ní necítil ženskost, ale spíše energii dívky, která hledá rodiče - toho kdo by jí zachránil.


Další případ, který bych ráda zmínila, se týká klienta (43 let), jehož maminka byla v jeho životě ve velmi silné roli. Vše zařizovala za něj. Našla mu práci, bydlení (mimochodem – odstěhoval se od ní pomalu až ve 39 letech), hrála mu svým způsobem partnerku, se kterou on rozebíral své těžkosti. Tento vztah byl z mého pohledu nezdravý až destruktivní pro obě strany.


Další klient (44 let), rozvedený, dvě dcery. Neschopnost navázat partnerský vztah. Dcery jsou jeho velká zrcadla, jeho maminka na něj byla v dětství přísná, kritická a ke všemu velmi negativní. Do svých partnerek si projektuje svou matku.


Klientka (29 let), na kterou jsem si při psaní těchto příběhů také vzpomněla, byla ve svých vztazích neustále v roli „té druhé.“ Její partneři měli přednější své matky, hledali si milenky a ona neustále zažívala pocit, že není pro toho druhého dost.


Klientka A. (41 let) přišla s tím, že jí její dcery nerespektují (je potřeba říci, že s touto Černou lunou se často rodí dcery nebo je právě s dcerami problém). Její dětství se na první pohled nijak výrazně nelišilo od ostatních, když jsme však pátraly hlouběji, přece jen se našly vzorce, které ji velmi ovlivňovaly a pramenily právě z okoukání ženské rodové linie.


Klient (55 let), velký problém s ženami. S manželkou, dcerou, do pracovní sféry mu šly samé ženy, se kterými měl velký problém. Příčina: nevyřešený vztah s matkou.


Klientka (34 let), několik potratů a mimoděložních těhotenství, neschopnost otěhotnět, i přes to, že zdravotně vše v pořádku. Velmi silný vztah s matkou, pupeční šňůra nebyla nikdy přestřižena.


Klientka (30 let) – neumění představit si, že by byla někdy matkou. Žádný vztah k dětem, nulový vztah k mateřství. S matkou opět nezdravé vztahy.


Klientka (48 let) plná úzkostí, depresí, několik let antidepresiva. V dospívání anorexie i bulimie, vztah s manipulátorem, dcera svěřená do péče otci. Problém fungovat v ženských kolektivech. Cysty, myomy, nakonec odebraná děloha. Vztah k sobě a ke svému tělu nulový. Vztah s matkou nebyl – maminka umřela v 10 letech, vychována přísnou babičkou. 


Zde jsem vybrala extrémní příklady klientů/klientek, u kterých je Černá luna v Raku opravdu patrná. Ne vždy jsou témata takto viditelná, proto je důležité vždy pátrat a hledat. Z mé zkušenosti ale spousta problémů u těch, kteří mají Černou lunu v Raku je spojená se vztahem, který mají s matkou (nulová pozornost nebo naopak dusící pozornost), jejich dětství a okoukání od maminek, babiček, tet, jak žena v životě funguje.- DALŠÍ TÉMATA -


Tyto duše v minulých životech nemohly mít děti, nebyly dobrými matkami, nevážily si svého ženského těla, ke svým dětem nepřistupovaly dobře, proto se tato Černá luna projevuje častokrát při vztazích s dětmi – často s dcerami. Muž s Černou lunou v Raku byl mnohokrát v minulých životech ženou, proto i v tomto životě má často jemnou, ženskou energii.


Někdy se zde také objevuje odmítavý vztah ke své zemi, bydlišti, k místu, kde jsme vyrostli. V životě problémy v bydlením, s pocitem domova a bezpečí. Typická je zde také vztahovačnost, urážlivost a náladovost a neumění pracovat se svými pocity a psychikou. Objevují se také deprese. Zdravotně souvisí Černá luna s trávicími orgány a ženskými orgány.


 

Je toho spousta (jako u každé Černé luny) k probírání. Žádná Černá luna není jednoznačná. Je možné, že jste se nenašli v ničem o čem bylo výše psáno nebo jsem Vás naopak vylekala, pokud máte dítě s Černou lunou v Raku. Je důležité si ale uvědomit, že Černá luna je specifický bod, který souvisí s karmou. Někdo svou karmu má z minulých životů zvládnutou lépe, jiný hůře, tudíž u tohoto dotyčného se tyto témata projeví ve velkém.Roky, kdy se pohybovala Černá luna ve znamení Raka jsou tyto:


27.8.1942 – 24.5.1943

3.7.1951 – 28.3.1952

8.5.1960 – 31.1.1961

14.3.1969 – 7.12.1969

17.1.1978 – 12.10.1978

23.11.1986 – 18.8.1987

29.9.1995 – 23.6.1996

3.8.2004 – 28.4.2005

9.6.2013 – 4.3.2014


 

LEGENDA O ČERNÉ LUNĚ / co je ČERNÁ LUNA:

odkaz ZDE


ČERNÁ LUNA V RAKU ve společnosti:

odkaz ZDE
Autor: Tereza留言


留言功能已關閉。
bottom of page