top of page

ČERNÁ LUNA VE LVU - PROJEVKrásný den. Nastal den, kdy jsem se konečně dostala k článku o Černé luně projevující se v ohnivém Lvu. Je důležité neplést si Černou lunu s klasickou lunou, ani s tím, že když jste narozeni ve znamení Lva, máte Černou lunu ve Lvu. Níže přikládám odkaz, jak si svou Černou lunu můžete vypočítat a zjistit, v jakém znamení Vám leží.


 

Jak zjistit, kde svou Černou lunu máte?


Pro zjištění postačí jen Váš datum narození. Můžete využít stránku najdise.cz, zadat svůj datum narození a najít symbol níže - měsíc s otočeným křížem. Pokud víte město narození a čas narození tím lépe, ale není to pro tento údaj potřeba, stačí při nevědění času zadat 12:00.


Pokud hledat nechcete a zajímá Vás pouze, zda máte tuto výše popsanou Černou lunu ve Lvu, přikládám období, kdy se Černá luna v tomto znamení pohybovala:


28.3.1952 – 24.12.1952

31.1.1961 – 29.10.1961

7.12.1969 – 3.9.1970

12.10.1978 – 9.7.1979

18.8,1987 – 13.5.1988

23.6.1996 – 19.3.1997

28.4.2005 – 22.1.2006

4.3.2016 – 27.11.2016

8.1.2023 – 3.10.2023

14.11.2031 – 8.8.2032 


CO JE ČERNÁ LUNA?Černá Luna podobně jako lunární uzly souvisí s orbitou Měsíce. Velmi jednoduše řečeno je Černá luna místo, které je na oběžné dráze Luny nejdále od Země. Tedy nejvzdálenější místo na orbitě Měsíce, kterému se říká apogeum.

Černá luna z psychologického hlediska poukazuje na naši stinnou stránku povahy, kterou skrýváme před druhými, ale často i sami před sebou. Svojí stinnou stránku si nemusíme kolikrát ani uvědomovat, nicméně je to něco, co nás z hloubi naší podstaty velmi silně ovlivňuje. Žádný člověk není dokonalý, každý z nás má v sobě temnotu, téma, které z minulých životů nezvládl.


Černá luna je tedy symbol naší karmy. Je to místo, které jsme v minulých životech nezvládli a nyní budeme ve svém životě konfrontováni se situacemi, které nás povedou k obrácení. Je proto dobré zjistit, v jakém znamení nám v nativním horoskopu Černá luna stojí a toto téma si uvědomovat a pracovat na něm.


Černá luna oběhne všechny znamení za přibližně 9 let. Po 9 letech se navrací a dané téma opět zaktivuje.ZÁKLADNÍ TÉMATA ČERNÉ LUNY


Beran – kdo jsem a jak mám používat svou sílu

Býk – co všechno mám a jakou mám ve světě hodnotu

Blíženci – co všechno vím a jak s informacemi nakládat

Rak – co všechno cítím a jak s emocemi pracovat

Lev – v čem všem jsem dobrý a jak to ukázat světu


...


 


ZÁKLADNÍ TÉMATA ČERNÉ LUNY VE LVULev je v astrologii znamením 5., který stojí na pátém stupínku ze všech 12 znamení. Jeho oblast působení se týká tématu ega, tvořivosti, sebevyjádření, kreativity, sebeprosazení, jak jsme si vědomi sami sebe, ale také tématu otce, neboť tak, jako Měsíc představuje ženskou roli a matku, je Slunce tématem mužského principu a postavy otce.


Do Černé luny ve Lvu se rodí duše, které potřebují zapracovat z minulých životů na tématech:


  • KREATIVITA, TVOŘIVOST

  • SEBEVĚDOMÍ

  • EGO

  • PŘÍSTUP K MUŽŮM A MUŽSKÉ ENERGII

  • OTEC-DÍTĚ / DÍTĚ – OTEC


 


TÉMATA


V HLAVNÍ ROLI OTEC


Černá luna ve Lvu patří duším, které se rodí často do rodiny, kde je zastíněn otec. Otec se zde buď vůbec neprojevuje, fyzicky není v rodině přítomen nebo je kdesi vzadu a jeho mužská energie je přehlušena dominantní ženou.


V 90% případů těch, kteří mají Černou lunu ve Lvu, což je poměrně velké číslo, se objevuje narození se do rodiny, kde je dominantní osobou maminka. Tatínek může být člověk milý, příjemný, srdečný, ale jednoduše řečeno je to člověk, který nemá „koule“ na to, aby byl v silné mužské energii.


Má vedle sebe ženu, maminku člověka s Černou lunou ve Lvu, která je ta vůdčí. Tato žena řídí celou domácnost. Často rozhoduje o všem, co se v rodině děje, má hlavní a také poslední slovo, je to žena většinou aktivní, zodpovědná, činorodá, která je ale většinou na svého muže naštvaná, protože se nezapojuje do rodiny tak, jak by si ona představovala. Její muž/či otec dítěte jí může připadat neschopný. Žena mužem pohrdá. A tak za něj jeho mužskou roli úplně převezme a je ta, kterou dítě s Černou lunou ve Lvu vnímá jako tu hlavní osobu v rodině.

Děti s Černou lunou ve Lvu často pozorují svého otce jako hodného, milého, ale také jako nerozhodného, ne příliš silného, aby se postavil ženě a byl více aktivní v rodinném řešení.


Zbylých 10% jsou ti, kde je otec dominantní, ale až v takové míře, že má z něj dítě stejný pocit jako v prvním případě. Opovrhuje jím, otec je pro něj osoba, ke které může na jednu stranu vzhlížet, na druhou stranu ji nenávidět.


nedostatek otcovské pozornosti

Často se také stává, že dítě s Černou lunou ve Lvu zažívá opravdový nedostatek otcovské pozornosti. Buď otec v rodině úplně chybí nebo tam je, ale není směrem k dítěti příliš aktivní. Nekomunikuje s ním, nepohladí ho, neobejme, vztah většinou mezi dítětem a tímto otcem je zvláštní.


Na druhou stranu jsem zažila ve své praxi i případy, kdy klienti s touto Černou lunou ke svému otci až nekriticky vzhlíželi a obdivovali jej. Byl pro ně modla, Bůh, muž postavený na piedestalu, což absolutně zastínilo jejich partnera, manžela, někdy dokonce i syna.RODIČE S DÍTĚTEM S ČERNOU LUNOU VE LVU


Pokud mají rodiče dítě s Černou lunou ve Lvu,...


... je zde důležité pracovat na tom, aby se muž – otec dítěte zapojoval do výchovy, aby dobře projevoval svou mužskou energii. Důležité je, aby žena svého partnera – otce dítěte, nezastiňovala a nechala mu prostor.


Pokud v rodině otec chybí či jeho vzor není dobrý, je třeba, aby mělo dítě někde kolem sebe dobrý mužský vzor – v jiném muži v rodině (dědeček dítěte, starší bratr, strýc), v zájmových aktivitách (trenér, vedoucí kroužku), ve škole (učitel). Je důležité, aby dítě vidělo někde kolem sebe dobrý projev mužské energie.


MUŽSKÁ ENERGIEPokud Černou lunu ve Lvu mají muži,


jsou to bohužel osoby se zastíněnou mužskou energií, která se projevuje tím, že nejsou naplno ve své plné mužské síle. Jako ženy s Černou lunou v Raku, která náleží ženské energii, je muž s Černou lunou ve Lvu, propojen s tím, že mu nejde uchopit jeho mužství. Většinou balancuje v energii „macha“ a sobce, který se snaží svou mužskost dokázat tím, že se chová autoritativně a egoisticky nebo je jak malý chlapec, který se bojí projevit a neví, co znamená vědomá mužská energie.

CHLAPEC

Muži s Černou lunou ve Lvu většinou neumí být úplně silnými partnery své ženě, stejně tak žena s Černou lunou v Raku, která nemá potřebnou silnou a vědomou ženskou energii. Oba dva typy těchto lidí trpí tím, že ve vztazích většinou přebírají opačné role. Muž s Černou lunou ve Lvu balancuje v sobě mezi egoistou a autoritou, a malým nerozhodným chlapcem, který je často ve vztahu stejně v ženské roli. Muži s touto Černou lunou žijí ve stínu matky, později si vybírají dominantní partnerky, které jim hrají často matky.Žena s Černou lunou ve Lvu


většinou přebírá mužskou roli a stává ve vztahu většinou tou dominantní. Ženy s tímto postavením jsou velmi schopné, ale až tak moc, že kolikrát pak i nevědomě svádí souboj se svým partnerem a nechtějí ho pustit ke kormidlu. Z těchto důvodů pak většinou končí jejich vztahy.

HRDÉ KRÁLOVNY

Ženy s Černou lunou ve Lvu nemají většinou o chlapech dobré mínění. Jsou to přesně ty ženy, u kterých jsem nejvíckrát napočítala nehezké výrazy o mužích. Že jsou to blbci, že jsou neschopní, že každý chlap je stejný a nedá se na něj spolehnout,… a další ne příliš lichotivé výrazy. Tyto ženy si ale neuvědomují, že už automaticky ještě než si někoho najdou, jsou nastavené tak, že muž za nic nestojí. Jejich podvědomé nastavení není na muže dobře nastaveno a vše souvisí s extrémní polohou otce v jejich horoskopu. Ženy s Černou lunou ve Lvu by měly zpracovávat roli otce a částečně i dominantní matku, stejně tak muži, protože to obě pohlaví bude ve vztazích silně ovlivňovat. Ženy s Černou lunou ve Lvu jsou zde hrdé královny, které na muže pohlížejí nelichotivě.


Samozřejmě existují výjimky v projevování této energie, ale upřímně.. zatím jsem se za celých 10 let nesetkala s člověkem, který měl Černou lunu ve Lvu nebo v Raku a nebyl v těchto tématech problém.MOC


Protože lidé s Černou lunou ve Lvu často trpí syndromem neuznaného dítěte, potýkají se celoživotně s pocitem, že nejsou dostatečně dobří.


Vše se s touto Černou lunou točí kolem tématu moci. Jak velkou mám moc, jak moc se mohu vyjádřit a být asertivní, jakým způsobem ukázat, že jsem dobrý a že za to stojím. Typické téma lidí s Černou lunou ve Lvu.


Neustálé hledání své síly, pracování s manipulací. Ženy chtějí s touto Černou lunou mít vše pod kontrolou (i svého partnera), muži neumí projevit svou moc a správnou mužskou sílu.
PŘÍKLADY Z PORADNY


Mohu zde zmínit příklady několika klientů, pod kterými si možná lépe představíte projev této Černé luny:


Klientka (27 let) – nevyhovující vztah s otcem. Otec se příliš nepodílel na výchově, nezapojoval se do společných rodinných aktivit, hodně pracoval, doma příliš nebýval. Vše vedla v domácnosti matka. Ta s klientkou nemá příliš dobrý vztah, měla na ní velké nároky, otec se bohužel nikdy klientky nezastal. Podle klientky je její otec podpantoflák.


Další příklad je klient (37 let), neschopný navázat uspokojující vztah se ženami. Přitahoval ženy buď silně dominantní se kterými bojoval nebo pasivní, submisivní, což mu také nevyhovovalo. Otec v rodině nefungoval, jeho rodiče se rozvedli, když bylo klientovi 12 let a od té doby o klienta nejevil zájem.


Další případ, který bych ráda zmínila, se týká klienky (36 let), jejíž otec byl v jejím životě ve velmi silné roli. Byl to velmi schopný podnikatel, avšak emocionálně se neprojevoval, svou dceru nikdy neobejmul, nejevil o ni příliš zájem. Klientka si nevědomky hledala partnery, kteří o ní také nejevili zájem. Pak se seznámila, nyní již s manželem, který je pasivní a submisivní. Vše zařizuje klientka, manžel je dle ní neschopný. Nejeví o ní příliš velký zájem.


Další klient (50 let), rozvedený, dvě děti – syn a dcera. Není schopný navázat se svými dětmi vztah, má na ně velké nároky, stejně tak jako na sebe. Nespokojený ve své práci, pocit, že je přehlížen. Má talenty, ale neumí je využít.


Klientka (29 let), na kterou jsem si při psaní těchto příběhů také vzpomněla, byla ve svých vztazích neustále v roli „té nedůležité.“ Její partneři měli přednější vše okolo. Ona si to na nich vybíjela vztekem, hnala muže do kouta, měla na ně nesplnitelné nároky. U jejích partnerů se vždy nápadně objevovaly špatné vztahy s jedním z rodičů.


Klient A. (26 let) si přitahuje do svého života partnerky, které jsou dominantní, panovačné a v silné mužské energii. On se jim snaží vycházet vstříc, ale nikdy to nestačí. Nevěří si, pochybuje o sobě, velmi těžký vztah s otcem, který na něj byl příliš kritický a přísný. Chybějící matka, která zemřela, když klientovi bylo 12 let.


Klient (48 let), neustále bojující se svým synem, který mu zrcadlí jeho špatně uchopenou mužskou energii. Klient je ve spousta věcech velmi vůdčí a v jiných oblastech silně podřizující a pochybující o sobě. Svůj pocit méněcennosti zakrývá nadřazeností, silným egem a postojem „všechno vím, všechno znám.“ Ve skutečnosti je na něm vidět, že je jako malý chlapec, který hledá uznání od okolí.


Klientka (34 let), velmi schopná, talentovaná, ale neumí se prosadit, pochybuje o sobě, nevěří si. Vztahy s muži jsou neuspokojující, špatný vztah s otcem, který si jí nevšímal a neoceňoval jí. U svých partnerů hledá neustále zachránce.


Klient (52 let) – problémy s erekcí, nízké sebevědomí, které zakrývá postojem macha. Kritický otec, kterému se snažil celý život vyrovnat. Vzhlížel k němu a zároveň ho nesnášel. V práci neuspokojen, ale velmi vysoké příjmy, na základě kterých si zvyšoval své sebevědomí a ego. Drahá auta, luxusní oblečení, střídání žen, dokazování si, že je muž.

U klientky (30 let) se Černá luna ve Lvu projevuje neustálým soutěžením s druhými. Se svými partnery, dětmi, se svými spolupracovníky v práci. Klientka se snaží neustále dokázat ostatním, že je schopná, dobrá, že vše zvládne a nikoho k tomu nepotřebuje. Tím však svým partnerům dává neustále najevo, že se bez nich obejde, muži ji pak vnímají jako „příliš dominantní a náročnou.“ Klientka neumí být v jemné ženské energii. Je sarkastická, rýpavá, muži se jí bojí. Berou ji často jen jako sexuální objekt ne jako partnerku se kterou by chtěli být ve vztahu. V dětství se snažila dokázat neustále svým rodičům svou výjimečnost, neboť ji často shazovali. Klientka bojuje se svým nízkým sebevědomím, které by však u ní hádal málokdo.


Klientka (48 let) mluví o mužích jako o neschopných ubožácích, podpantoflácích, kteří nemají vlastní hlavu. Muži pohrdá, nemá k nim ctu a respekt. K otci silně vzhlížela, byl jejím vzorem, o to víc ale shazovala svého manžela, který podle ní nebyl správný muž jako její tatínek. Otec byl postaven na piedestal. Když umřel, zhroutil se jí celý svět.


Klient (15 let) – probírání horoskopu s jeho maminkou. Zůstala na výchovu sama, otec nejeví o syna zájem. Chlapec i přes to ke svému otci nekriticky vzhlíží, chce být stejně úspěšný jako on. Aby se mu zalíbil, přisvojil si jeho názory, postoje, dokonce i jeho chování. Klientka se snažila najít jiný mužský vzor, ke kterému by mohl její syn vhlížet, povedlo se, vzhlíží ke svému trenérovi, ke kterému mu podobně jako u otce obdivný postoj. Také obdivuje jiné muže, kterým se snaží různými způsoby zalíbit, na druhé straně jinými i velmi opovrhuje.


Zde jsem vybrala extrémní příklady klientů/klientek, u kterých je Černá luna ve Lvu opravdu patrná. Ne vždy jsou témata takto viditelná, proto je důležité vždy pátrat a hledat. Z mé zkušenosti ale spousta problémů u těch, kteří mají Černou lunu ve Lvu je spojená se vztahem, který mají s otcem (zazlívání mu versus extrémní obdiv), jejich dětství a okoukání od tatínků, dědečků, strýců, a celkově toho, jak muž v životě funguje. 

- MINULÉ ŽIVOTY-Tyto duše v minulých životech byly často úspěšné, ale svou slávu neuměly příliš dobře uchopit. Projevovaly se egoisticky, nadřazeně, sobecky, na druhé nahlížely shora. V tomto životě se mohou potýkat s tím, že nebudou pracovně uznané, budou se cítit nespokojené, v jejich kariéře mohou nastat propady. Sláva versus pracovní pád.


Tyto duše také v minulých životech neuměly příliš dobře uchopit mužskou energii. Ženy s touto Černou lunou byly v minulých životech často muži. Muži s touto Černou lunou byli často ženy. Jsou zde prohozené energie, které ani jedno pohlaví neumí příliš dobře uchopit.


Ženy v tomto životě budou bojovat s muži, muži v tomto životě budou bojovat se ženami. Muži budou spíše submisivní, podpantofláci, nerozhodní, ženy bojovné, útočné, sarkastické s nevědomou snahou být lepší než muž.Zdravotně souvisí Černá luna se srdcem, oběhovým systémem, krví a očima. V minulých životech se jejich smrt většinou dotýkala těchto orgánů.


 

Je toho spousta (jako u každé Černé luny) k probírání. Žádná Černá luna není jednoznačná. Je možné, že jste se nenašli v ničem o čem bylo výše psáno nebo jsem Vás naopak vylekala, pokud máte dítě s Černou lunou ve Lvu. Je důležité si ale uvědomit, že Černá luna je specifický bod, který souvisí s karmou. Někdo svou karmu má z minulých životů zvládnutou lépe, jiný hůře, tudíž u tohoto dotyčného se tyto témata projeví ve velkém.


Je také dobré nahlížet na Černou lunu jako na něco, na čem je důležité v tomto životě pracovat. Tam kde je Černá luna, tam je i černá díra - tedy v daném tématu se nedaří, protože v sobě máme vzorce, které propadům napomáhají. Pokud změníme vzorce, vše se může otočit. Berte tedy informace o své Černé luně jako něco, kde Vám uniká energie a kde je lidově řečeno zakopaný pes.LEGENDA O ČERNÉ LUNĚ / co je ČERNÁ LUNA:

odkaz ZDE


ČERNÁ LUNA VE LVU ve společnosti:

odkaz ZDE


 

Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page