top of page

ČERNÁ LUNA VE LVU (8.1.2023 – 3.10.2023)


Zdravím Vás u dnešního povídání. Dnes se podíváme na zoubek něčemu, s čím klasická astrologie příliš nepracuje. Jedná se temný bod v našem horoskopu, kterým se zabývá především astrologie psychologická, jejímž nejznámějším propagatelem a můžeme říci i zakladatelem je C.G.Jung. Tím temným bodem je ČERNÁ LUNA, která vždy po 9 měsících přesouvá ze znamení do znamení, aktuálně do ohnivého LVA.
CO JE ČERNÁ LUNA?


Černá Luna je tzv. bod smrti. Tajemný, záhadný a fascinující astrologický bod v našich horoskopech, který poukazuje na naši stinnou stránku povahy, kterou skrýváme před druhými, ale často i sami před sebou. Svojí stinnou stránku si nemusíme kolikrát ani uvědomovat, nicméně je to něco, co nás z hloubi naší podstaty velmi silně ovlivňuje. Žádný člověk není dokonalý, každý z nás má v sobě temnotu, téma, které z minulých životů nezvládl.


Znáte rčení, že každý v sobě máme dva vlky? Jeden je dobrý, druhý zlý, ale na nás vždy záleží, kterého z nich necháme vyhrát. Tak právě Černá luna je ten druhý, „zlý“ vlk, kterého jsme nechali v minulých životech vyhrát. Kterého jsme neuměli ovládnout. Pokušení bylo příliš silné. A proto v tomto životě se opět ocitáme na scéně, abychom se pokusili s tím, co nám dříve nešlo, něco udělat.


Černá luna je tedy symbol naší karmy. Je to místo, které jsme v minulých životech nezvládli a nyní budeme ve svém životě konfrontováni se situacemi, které nás povedou k obrácení. Je proto dobré zjistit, v jakém znamení nám v nativním horoskopu Černá luna stojí a toto téma si uvědomovat a pracovat na něm.


V jakém znamení Černou lunu máte? Zjistíte na konci článku.


 


JAK NA NÁS PŮSOBILA ČERNÁ LUNA V RAKU?

(14.4.2022 – 8.1.2023)V období, kdy stála Černá luna ve znamení vodního Raka se řešilo několik témat. Rak jako zástupce 4.domu posvítil na oblast bydlení, ženské rodové linie, mateřství, ale především na naše emoce a pocity. Co všechno stálo pod stínem?TÉMATA:

DOMOV

Spousta lidí během minulých 9 měsíců se mohlo stěhovat, rekonstruovat své bydlení, řešit koupi nebo prodej majetku. Ohledně tohoto tématu mohly být problémy. Obecně jsme také pocítili, že pořídit si své vlastní bydlení, je luxus. Ceny nemovitostí stouply. Tématem byl i náš domov - kde se cítíme být doma, kde jsme v bezpečí a vnitřní harmonii. Ve vzpomínkách jsme se vraceli do místa kde jsme vyrostli a pokládali jsme si otázky, co je pro nás vlastně domov.

RODOVÁ LINIE, PŘEDKOVÉ

EMOCE

VÝCHOVA

Zdravotně byly ve stínu ženské organy, orgány spojené s trávením, více se otevřelo téma potravinových alergií a stravy. S tím jsou spojeny i nemoci příjmu potravy.


Děti, které se narodily v tomto období (14.4.2022 – 8.1.2023), přišly řešit špatně uchopenou ženskou rodovou linii, která se předává v rodině z generace na generaci. Maminky těchto dětí budou mít ohledně svých dětí velké lekce, je třeba aby byli vědomými a stály dítěti jako silný vzor.


Toto období bylo citlivější a důležitější pro všechny, jejichž Černá luna se nachází v nativním horoskopu v Raku. Konfrontováni s tématy výše popsanými byli také všichni, kdo mají ve slunečním znamení Raka, nebo také osoby, které mají Raka silněji zastoupeného ve svém horoskopu.


CELÝ ČLÁNEK NALEZNETE ZDE:
 

ČERNÁ LUNA VE LVU

(8.1.2023 – 3.10.2023)A konečně - ČERNÁ LUNA VE LVU!


Lev je v astrologii znamením 5., který stojí na pátém stupínku ze všech 12 znamení. Jeho oblast působení se týká tématu ega, tvořivosti, sebevyjádření, kreativity, sebeprosazení, jak jsme si vědomi sami sebe, ale také tématu otce, neboť tak, jako Měsíc představuje ženskou roli a matku, je Slunce tématem mužského principu a postavy otce.


Pokud se Černá luna přesune do tohoto znamení, všechny tyto témata se otevřou k řešení.
EGO


Stejně tak jako každé znamení, má i Lev svou stinnou stránku. Ta se v extrému projevuje nadměrným egem, protože toto znamení dychtí ze své přirozenosti po moci a uznání. Je to silné znamení, které je rádo obdivováno.


Pokud nám však Černá luna na naše ego posvítí, budeme v následujících 9 měsících konfrontováni se svou zatvrzelostí, potřebou prosazovat jen svojí pravdu a zjistíme, že tento postoj nikam nevede. Naší lekcí bude zvládnout svou pýchu a sebestřednost. Jedině tak se můžeme dostat do zdravého prosazení své osoby, což je další téma Černé luny ve Lvu.SEBEPROSAZENÍ


  • Jak se umíme prosadit?

  • Jak si umíme říct, co chceme a potřebujeme?


Naše potřeby se dají vyjádřit různými způsoby. Můžeme to na někoho v afektu vybafnout a divit se, že nám nerozumí. Nebo své názory a touhy vyjádřit v míru a klidu.SEBEVĚDOMÍ


Kolektivně se u nás všech otevře to, jak si věříme. Konkurenci můžeme vidět na každém rohu. Pochybování nad svou osobou bude v těchto měsících více než časté a my si můžeme najednou uvědomit, že zdravé pojetí sebehodnoty je něco, čeho se nám nedostává. Budeme přemýšlet nad tím, kdo vlastně jsme a co všechno v sobě máme.SEBEVYJÁDŘENÍ


Pravděpodobně nám dojde, že ke štěstí potřebujeme mít naplněné nejen ty základní potřeby, ale i ty, které souvisí s pocitem štěstí. Že je pro nás důležité, se nějak vyjádřit. Tancem, hudbou, malbou, stylem oblékání, fotografováním, pohybovou aktivitou, že se potřebujeme vyjádřit slovem – mluveným nebo psaným. Náš pocit „samoty“ nás dovede k tomu, že nám chybí dělat nějakou aktivitu, která by nás nabila, ale i která by nám pomohla vyjádřit naši osobnost.


Černá luna ve Lvu je typická tím, že nám nejde projevit kým jsme a proto příslušníci Černé luny ve Lvu mohou zažívat stav chybějící radosti.MUŽSKÝ PRINCIP


Slunce je v astrologii symbolem mužské role, mužského principu, mužské energie. Lev, jehož celoživotním průvodcem je samo Slunce, stojí za tím, jak v sobě umíme projevit sílu své osobnosti.


Mužský princip je spojen s bojovností, uměním si dávat cíle a naplňovat je. Ženská energie je pasivní a přijímající, umění nechat plynout (to jsme se učili v období 14.4.2022 – 8.1.2023), mužská energie je opak. Když něco chceme, je třeba si za tím jít.


Tím, že zde ale bude působit Černá luna, může se nám stávat, že budeme na věci příliš tlačit nebo naopak si uvědomíme svou přílišnou pasivitu a vyčkávání. Je třeba hledat toto 9 měsíční období v tomto rovnováhu. Úkolem také bude být přirozenou autoritou, ne tou, která si na ní pouze hraje.


Ženy si budou v sobě řešit svou mužskou energii, muži hledat svou ztracenou mužnost.OTEC


Pro někoho se otevře také téma otce. Jak jsme na svého otce nahlíželi. Zda ho vnímáme jako pravou autoritu, dobrý morální vzor, zda je pro nás otec osobou, která nám šla příkladem. Pokud ne, může se toto téma otevřít k řešení. 

Děti narozené v tomto období (8.1.2023 - 3.10.2023)


si přichází vyřešit všechny tyto výše zmíněná témata. Věřit si, ale ne až tak, že jejich ego zastíní jejich osobnost. Téma bude naučit se vyvážit potřebu vládnout a dominovat a úkolem bude správná energie jejich prosazení. Tyto děti si také přichází karmicky vyřešit svého otce, kterého mohou vnímat jako nedostatečně silný mužský vzor. Více o tomto tématu ale v dalším článku, která bude pojednávat o projevu Černé luny na jedinci.


 

SHRNUTÍKdyž shrneme období Černé luny ve Lvu a její témata, je třeba vypíchnout tyto body:


  • Zda je naše osobnost v rovnováze.

  • Jestli si věříme nebo se podceňujeme.

  • Zda máme nízké sebevědomí nebo se přeceňuje.

  • Jestli si myslíme, že jsme nejlepší na světě a všechno víme nejlépe a ostatní kolem jsou hlupáci, nebo jestli si připustíme, že každý má svůj úhel pohledu a nikdo není vítěz.

  • Jestli známe své slabé stránky nebo se je snažíme svým egem zakrývat a bojujeme s druhými.

  • Zda v sobě máme vyřešenou roli otce.


Černá luna se bude projevovat nejen v našich vztazích, kde se bude řešit téma KDO MÁ PRAVDU, KDO JE VÍTĚZ, více než SPOJENCI se z nás mohou stát SOUPEŘI.


V pracovní rovině můžeme padnout na tvrdou zem, pokud neumíme pracovat se svým egem. Také si budeme řešit, co pro nás znamená úspěch a pocítíme pravděpodobně stav, že nejsme dost dobří a neděláme dost.Zdravotně je třeba hlídat v tomto období oblast srdce.To, jak se Černá luna projevuje na konkrétním člověku, bude teprve napsáno v dalším článku. Zde jsou vypsaná témata, která zasáhnou na dalších 9 měsíců nás všechny - ať jsme Lvi nebo Berani a ať máme svou Černou lunu v jakémkoli znamení.

 

Jak zjistit, kde svou Černou lunu máte?


Pro zjištění postačí jen Váš datum narození. Můžete využít stránku najdise.cz, zadat svůj datum narození a najít symbol níže - měsíc s otočeným křížem. Pokud víte město narození a čas narození tím lépe, ale není to pro tento údaj potřeba, stačí při nevědění času zadat 12:00.


Pokud hledat nechcete a zajímá Vás pouze, zda máte tuto výše popsanou Černou lunu ve Lvu, přikládám období, kdy se Černá luna v tomto znamení pohybovala:


28.3.1952 – 24.12.1952

31.1.1961 – 29.10.1961

7.12.1969 – 3.9.1970

12.10.1978 – 9.7.1979

18.8,1987 – 13.5.1988

23.6.1996 – 19.3.1997

28.4.2005 – 22.1.2006

4.3.2016 – 27.11.2016

8.1.2023 – 3.10.2023

14.11.2031 – 8.8.2032


 

Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page