top of page

1.MÁJ

Hezký středeční den Vám všem!


Dnes si povíme něco o 1. Máji. Jak vznikl? Jakou má tento svátek tradici? A byl vždy tak mírumilovný tak jak ho známe dnes?1. Máj má podobně jako včerejší den "Pálení čarodějnic" bohatou historii. Mnoho z nás si jistě pod 1. Májem vybavuje především normalizační období mezi lety 1970 - 1989. Tento svátek byl státem organizovaný masovými slavnostmi a účast na nich byla často povinná. Konaly se prakticky ve všech větších městech republiky, jejich součástí byl průvod pracujících (často v oblečení typickém pro jejich profesi a s dalšími atributy), přehlídka vojenské bojové techniky, projevy funkcionářů z tribuny a nakonec lidová veselice. Kolorit dotvářelo početné množství transparentů a mávátek, stejně jako mnoho balónků v pestrých barvách. Pro děti byly připraveny kolotoče a další pouťové atrakce. Na prvních májích byla také přítomna Veřejná bezpečnost, aby mohla kdykoli zakročit, pokud by se pokusila politická opozice využít tento den ke svému vystoupení. Vedle oficiálního pojetí jako svátku pracujících zaznívaly v rétorice normalizačních Prvních májů také požadavky světového míru a odzbrojení.


Ale čím byl 1. Máj DŘÍVE?

Kořeny oslav Prvního máje jsou především pohanské. V antickém světě byl první květnový den příležitostí k oslavám KVĚTIN, PLODNOSTI a MLÁDÍ - často se přitom jednalo o velmi divokou oslavu. Ve velké části Evropy se pak první květen zčásti spojil s oslavami dne čarodějnic, které měly keltskou (Beltaine) i germánskou (Valpuržina noc) tradici.


A 1. Máj DNES?

Pro každého znamená tento den něco jiného. Někdo pod ním vidí svátek práce, jiný den odpočinku, pro někoho je to možnost obnovit malé rituály s tímto svátkem spojené - přesazování květin, hlídání májky, polibek pod třešní, nebo magické rituály věnované lásce, sexualitě a plodnosti.


Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page