top of page

IMBOLC, HROMNICE (1.2., 2.2.)

Hromnice - svátek světel. Patří k svátkům, které se slaví každý rok přesně 40 dnů po narození Páně, tedy 2. února. Otevírají období roku, které vrcholí veselým masopustem. Jejich název je pevně spjat se strachem našich předků z blesků a hromů a se svíčkami – hromničkami. Hromnice byly v tradiční venkovské společnosti předzvěstí přicházejícího, pučícího jara, který mezi zimním a letním slunovratem ohlašoval příchod světlejší části roku, opětovný návrat Slunce.

HROMNICE VERSUS IMBOLC


Svátek Hromnice byl původně starým pohanským svátkem, který se nazýval Imbolc, církev si ho však „převzala“ a udělala z něj svůj svátek. Jeho význam je však hodně podobný. Keltové slavili příchod světla, oslavovali nastupující jaro, což církev taktéž. Akorát, jak tomu u církve bývá, tento svátek si přetvořila pro své vlastní účely. Ze starého pohanského svátku, který se slavil několik stovek let s myšlenkou vítání světla, církev překryla svátkem Očišťování Panny Marie, později nazývaným Uvedením Páně do chrámu, tedy místo světla se v hlavní roli uctíval Ježíš Kristus.IMBOLC - JAK SE SLAVIL?


Když se ale vrátíme do doby keltské, do slavení Imolcu, můžeme říci, že Imbolc byl jedním z nejdůležitějších keltských svátků. Jak už bylo uvedeno, na svátek Imbolc se vítalo jaro, oslavovalo se, že Slunce si pomalu přebírá svou moc a temné síly ustupují. Hlavní patronkou tohoto svátku je podle pohanů bohyně Brigid, která je symbolem čistoty, nevinnosti a panenské krásy (zajímavostí je, že od jejího jména pochází anglický název pro svatební šaty a nevěstu – bride).

Její postava vždy byla mezi lidmi velice oblíbená, jelikož je ochránkyní opuštěných, léčitelkou, bohyní inspirace a učení, podle ní je i pojmenénovano mnoho léčivých studní a pramenů.


Jelikož byla Brigit i ochránkyní ovcí, symbol, který se s tímto svátkem Imbolc spojuje, je ovčí mléko. To v době našich předků bylo často v zimě jedinou potravou, která lidi držela na živu a pomáhala jim přečkat často kruté zimy. Dalším symbolem Imbolcu je Brigitin kříž, vázaný ze slámy nebo větviček, který se pro ochranu zavěšoval na domovní dveře. Ale jsou známy i případy, kdy byly tyto kříže zapalovány a vyhazovány k nebi, aby posílily a oslavily slunce. Součástí oslav bylo i zapalování malých ohníčků před domy nebo svíček v domech, jako ochranný a očistný prvek, což se uchovalo i při slavení Hromnic.


Imbolc je oslava naděje – příslibu, že život bude pokračovat. Tradičně se v těchto dnech vykonávály rituály očisty – lidé se omývali v ledové vodě nebo si připravovali teplou bylinkovou koupel.JAK MŮŽETE OSLAVIT IMBOLC VY?


Dobré je v těchto dnech očistit dům – udělat důkladný úklid, probrat staré věci a vyhodit (nebo věnovat) to, co už nepoužíváme, otevřít na chvilku všechna okna a dveře, aby vše staré mohlo „odletět“ pryč. Cílem je očistit prostor a vpustit do něj esenci mladé, energické, krásné bohyně Brigid, která probouzí zemi z dlouhého zimního spánku. Rovněž dle staré tradice můžeme příchod jara podpořit zapálením svíčky, malováním, tancováním či zpíváním písní.Mějte krásný víkend!

Autor textu: Tereza

Autor obrázku: Joanna Powell Colbert

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page