top of page

PRAVIDLA zachování energie: 13 poučení 🎈1. Neplýtvat časem na sebelítost


Silného člověka nikdy neuslyšíte naříkat nad špatnou situací, vinit všemožné okolnosti nebo bědovat, jak špatně s ním bylo naloženo. Takový typ lidí umí přijmout zodpovědnost za své jednání a jeho důsledky. Chápe a přijímá jako fakt, že život není vždycky spravedlivý. Z životní zkoušky dokáže vyjít se ctí a je za ni životu vděčný.


2. Nezneužívat svou moc


Opravdu silní lidé se snaží nevyužívat své moci nad jinými, nechtějí, aby se jejich podřízení cítili špatně nebo poníženě. Vědí, že skutečná síla spočívá v ovládání vlastního chování a emocí.


3. Nebát se změn


Změny přijímá silný člověk s ochotou a riziku jde vstříc. Pokud vůbec má nějaké obavy, souvisí především s možností být spokojen sám se sebou a nemožností jít dál. Změny mu dodávají energii a zvýrazňují jejich nejlepší vlastnosti.


4. Neutrácet energii na to, co nemůžete mít pod kontrolou


Silní lidé si dlouze a otravně nestěžují na zácpy na silnicích, zatoulaná zavazadla a zejména na jiné lidi. Podobné věci berou jako události, které nemohou ovlivnit.Ve složité situaci si silný člověk uvědomuje, že to jediné, co ovlivnit může, jsou jeho vlastní reakce a postoj k situaci.


5. Nesnažit se zalíbit všem


Znáte lidi, kteří chtějí všem vyhovět? Nebo naopak takové, kteří by se přerazili, jen aby každého nějak popíchli, a posílili tak svou imidž silného člověka? Oba ty postoje jsou špatné. Silný člověk se snaží být laskavý a spravedlivý a vyhovět tehdy, je-li to vhodné. Nebojí se vyjádřit názor, který někoho rozzlobí.


6. Nebát se rozumného rizika


Silný člověk je ochoten rozumně riskovat. Pečlivě riziko uváží, zhodnotí pravděpodobnost úspěchu i nejhorší možný scénář vývoje ještě před tím, než připustí, aby se události začaly rozvíjet.


7. Nelitovat minulosti


Je třeba mít zvláštní sílu, aby člověk přijal minulost a šel dál. Přijměte to, čemu vás minulost naučila, avšak neplýtvejte rozumovými a duchovními silami na minulá trápení, na nostalgii. Silný člověk svou energii investuje do vytváření co nejlepší přítomnosti.


8. Neopakovat chyby


Všichni zajisté víme, co je to bláznovství. Kromě jiného také to, když člověk stále znovu opakuje stejné jednání a doufá získat jiný výsledek.


9. Nezávidět jiným úspěch


Určitě souhlasíte, že vyžaduje jisté vlohy, aby se člověk dokázal upřímně radovat a nadchnout úspěchem někoho jiného. Silní lidé takové vlohy mají. Nezávidí a necítí se zle, když úspěchu dosáhne někdo jiný. Usilovně pracují, aby zvýšili vlastní šance na úspěch a nehledají žádné vedlejší cestičky.


10. Při nezdaru se nevzdávat


Každý neúspěch je šancí se zlepšit. Lidé vybavení duchovní silou jsou na případný neúspěch připraveni a berou ho jako zkušenost, která je učí něčemu novému. Každý nezdar nás přibližuje kýženému cíli.


11. Nebát se samoty


Samotu si silný člověk dokáže vychutnat. Využívá ji k hledání smyslu minulosti i přítomnosti a k plánování budoucnosti. A co je nejdůležitější – jeho štěstí ani nálada nejsou závislé na chování jiných lidí. Silný člověk dokáže být šťastný sám i s jinými lidmi.


12. Nemyslet si, že svět vám cosi dluží


Zbavte se myšlenky, že uspořádání světa/akcionář/zaměstnavatel/partner… jsou vám ustavičně čímsi zavázáni a jejich povinností je zajistit vám pohodlný život. Silný člověk spoléhá na vlastní um a přednosti.


13. Nečekat okamžité výsledky


Ať jde o tréninkový plán, dietní režim nebo začátek nového podnikání, silný člověk je připraven na výsledky čekat dlouho. Má totiž dost rozumu, aby pochopil, že okamžité výsledky jsou nemožné, že skutečná změna si žádá čas. Mějte trpělivost.Autor: web astroplus.cz

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page