top of page

TÝDEN 16.12.2019 – 22.12.2019 - OTOČENÍ

Krásné pondělní ráno, zdravím Vás u týdenní předpovědi!


Dnešním dnem vstupujeme do 51. týdnu roku 2019, třetího prosincového týdne. Zapálení 3. svíčky na svých adventních věncích již máme za sebou, postupně se připravujeme na zapálení svíčky 4., té poslední, jejiž symbol je završení a dokončení. A o čem bude tento týden? Nevím jak u Vás, ale u mě především o Zimním slunovratu, který oslavíme v neděli a o kterém si ještě více napíšeme. Pro Pohany byl tento den velmi důležitý, dalo by se říci, že skoro nejdůležitějším dnem v roce, neboť se lámalo v tento den světlo, noc je nejdelší v celém roku a pohané věřili, že právě v tento čas mezi sebou svádí boj světlo a temnota, dobro a zlo. Jak jsem ale psala, o tomto svátku si ještě napíšeme v následujících dnech.


Hlavním tématem, který nás bude celým týdnem provázet jsou VZTAHY. Všechny, na které si jen vzpomenete. S partnerem/partnerkou, bývalými partnery, dětmi, rodiči, rodinnými příslušníky, kolegy, zaměstnavateli, vztah se sousedkou, s domácím mazlíčkem, s kýmkoli, kdo Vás napadne. A budeme donuceni zapřemýšlet, co je pro nás vlastně láska. Co pro nás osobně znamená. Právě láska doprovází lidstvo od pradávna, snad již od prvotních jeho forem, vyskytuje se ve všech obdobích a civilizacích, je to náš zdroj energie, který klíčí v každém z nás. Tento zdroj je ale vyčerpatelný a my někdy v tom běžném denním shonu zapomínáme na jeho dobití. Pak se cítíme unavení, vysátí, bez energie, protože vše co děláme nám naši energii pouze bere. A jak se tedy správně nabít? Odpověď je jasná. Láskou.. A teď přichází ta hlavní otázka. Co pro Vás ale láska znamená? Můžete si to představit, ale důležité je zda podle toho skutečně žijete. Láska pro Vás může být hlavně vzájemný vztah mezi dvěma nebo více jedinci. Někdo věří v lásku ke zvířatům, jiný v přírodu. Jiný věří, že láska jsou dobré skutky. A my nemůžeme říci, co je pravda, protože každý má svou představu lásky a to je ta správná. Já věřím, že láska je všechno, co žiju. Že úsměv je hřejivá energie lásky, že to, co dělám a mám z toho dobrý pocit je láska, že láska je to vše u čeho cítím vnitřní hřejivost. Ne oheň, ani chlad, ale teplo, které hřeje. A také věřím, že veškerá tato láska vychází z toho, jaký vztah mám sama se sebou. Kdo jiný totiž lásku může vyrobit než já? A pokud se na sebe ve svém životě nezaměřuji, pokud nevnímám své potřeby, touhy, pokud se neumím zastavit, pokud si podkopávám židli a zasvěcuji vše jen druhým a tomu okolo mě, lásku si ubírám a nejen má duše, ale i tělo chřadne. A právě proto, symbolicky, na Vánoce přichází zamyšlení se nad tím, jak si svou lásku dobíjím? Že si něco hezkého zazpívám a budu z toho mít radost, že něco dobrého upeču a obdaruju tím sebe, ale i ostatní? Nebo že budu chodit a usmívat se na všechny, které potkám? Či že budu hrdá na sebe za to, kdo jsem? Nebo mi lásku vytvoří pohled na zapálenou svíčku a vděčnost za všechno, co ve svém životě mám? Nebo si potřebuju zasportovat, abych se cítila lépe a klidněji? A tím tak blíže ke svému středu? Odpovězte si každý sám pro sebe. Kde lásku čerpám? Čím se nabíjím? Ale také se podívejte na tu druhou stránku – co mi lásku bere a nevrací? Zamyšlení slouží k tomu, abyste se možná na to, co žijete začali dívat jinak. Možná třeba chtěli víc.


Věřím, že Vám týdenní karty možná více napoví, kde je Vaše láska zaseklá, kam dáváte mnoho energie nebo naopak málo.


 

1. PLYNOUT S PROUDEM


První karta s názvem Plynout s proudem hovoří, že Vám chybí naučit se nechat věci být a neřešit je. A to neznamená fláknout se vším, co mě nebaví a co považuji za ztrátu času, ale naučit se do některých věcí prostě nezasahovat a tím si tak zbytečně neodebírat energii. Tato karta Vám totiž přináší téma úlevy a uvolnění. Tedy pokud jste připraveni důvěřovat vnitřnímu proudu, pokud jste připraveni nechat věci, ať se dějí. Protože tato karta je pro Vás informace, ať do ničeho tento týden nezasahujete, ať necháte věci, ať se sami udějí, ať se necháte tímto proudem pouze unášet. Neznamená to, že od všeho máte dát vzdorovitě ruce pryč, naopak. Vy se musíte naučit jen pozorovat, co běží kolem Vás za příběhy, situace, emoce a získáte tak mnohem lepší pohled na skutečnou realitu.Dovolte tento týden, ať se věci prostě jen dějí. Váš úkol je pouze pozorovat a být k tomu všemu kolem vnímavý. Odhoďte ze své mysli strach, že Vaše představy a očekávání nebudou naplněny. Když nebudou, osud má s Vámi jiný záměr. Pamatujte, že pokud se věci neodehrávají tak, jak chcete, pak pro Vás život má něco lepšího. Plynout s proudem není lhostejnost a stagnace. Plynout s proudem znamená přestat zasahovat do situací, u kterých tušíte, že je neurychlíte ani nezměníte. Plynout s proudem hovoří o vnímání TADY A TEĎ, o uvědomování si PŘÍTOMNOSTI. A ne o honění se za budoucností ani vracení se proti proudu zpět.2. POLITIKA


Druhá karta tohoto týdne se jmenuje Politika a její témata jsou zde lež, pokrytectví, falešný postoj či přetvářka, a právě to Vám může brát energii. Je to karta, která varuje, abyste se měli tento týden nebo aktuální období na pozoru – ať už před ostatními, kteří se s Vámi snaží manipulovat a přetváří se nebo hůř – dát si pozor na sebe a své klamné postoje. Nalhávat si něco, o čem tušíme, že je to lež se totiž také nevyplácí. Když se smějete a přitom Vám do smíchu není, není dobré, stejně tak přesvědčování se o něčem, co je klam a iluze a Vy to dobře víte. To samé je, když se snažíme manipulovat s někým vedle nás a používáme svou mocenskou politiku k tomu, abychom dosáhli svého. Protože co si budeme povídat, každý z nás má v sobě svého politika, který se snaží prosadit své mocenské zájmy a neváhá použít jakoukoliv strategii. Až proto tento týden budete chtít třeba bojovat za pravdu, přesvědčovat a svému okolí za každou cenu otevírat oči nebo dokonce sami sobě, ujistěte se, jaké jsou doopravdy Vaše záměry a která část Vás se momentálně ujala vlády. V žádném případě ale se sebou ani s druhými nehrajte žádné hry. Mohlo by se Vám to ošklivě vrátit. Buďte upřímní a snažte se „být v pravdě“, tedy vše, co budete dělat nebo říkat, praktikujte pouze v plném vědomí toho, že víte co děláte. Tento týden je pro Vás důležité myslet na důsledky. Proto i když budete chtít zase někomu něco odkývat, jen aby nebylo zle, zbrzděte. I to je lež, a ta vždy vede na velké rozcestí.3. ÚČAST


Třetí karta tohoto týdne se jmenuje Účast a ukazuje, že naše energie chybí nebo špatně proudí z důvodu toho, že jsme příliš účástní na životech druhých. A proto si tento týden k zamyšlení položte tyto otázky: Z jakého důvodu máte potřebu zachraňovat život ostatním? Z jakého důvodu přebíráte zodpovědnost na sebe tam, kde ji má převzít úplně někdo jiný? Z jakého důvodu druhým vůbec pomáháte? Chcete se jim zavděčit, chcete, abyste byla přijímáni nebo chcete, aby se oni měli dobře? Odpověď by měla být upřímná a měla by odkrývat opravdový záměr toho, proč jste tolik ponořeni v životech těch ostatních. A to může být i hodně nevědomé. Karta s názvem Účast hovoří o tématu až moc velké účasti na životech ostatních, a tato účast se může objevovat různými způsoby, které právě nejsou na první pohled zřejmé. Někdo má potřebu neustále druhým radit a říkat, jak by to mělo být správně, jiný má zase tendenci všechny zachránit a tak hasí často problémy ostatních, které ale vůbec nejsou jeho starostí. Velice často mají ve svém osudu tuto kartu lidé, kteří nebyli v dětství dostatečně oceňovány a v dospělosti, aby je ostatní přijali a měli rádi, pomáhají tam, kde jim to nenáleží. Rada pro Vás, kteří jste si tuto kartu vytáhli, proto tkví v zamyšlení se, z jakého důvodu přebíráte zodpovědnost tam, kde byste neměli. Proč chcete všem vyhovět a pomoci? Proč se pak cítíte blbě, když řeknete ne – a umíte vůbec to „NE“ říct? To je pro Vás téma tohoto týdne. Neúčastnit se neustále životů ostatních, ale účastnit se hlavně toho svého.Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page