top of page

TÝDEN 17.2. – 23.2.2020 - OTOČENÍ

Krásné pondělní ráno, zdravím Vás u týdenní předpovědi! Týden pod osmičkovou vibrací, kde se ode dneška nacházíme, je o síle, odhodlanosti něco se svým životem udělat a nastavit si to jinak. Nejdříve ale musíme začít tím, co nám v tom začátku brání. Jak už asi z mých předpovědí víte, vše souvisí vždy se vším. Téma karmy, řešení nedokončeného, neukončeného budeme řešit právě tento týden. Vrací se minulost a tam, kde se cítíme spoutaní. Přichází čas kdy pociťujeme potřebu jít více do hloubky a pospojovat si minulost, přitomnost a tím tak i svou budoucnost. A začít musíme u minulosti. Toto vše je způsobeno nejen energií 8, ale také planetami, které se aktuálně pohybují vodními, mystickými Rybami.

V tomto týdnu dobíhají povrchní, vodnářské energie a ve středu 19.2. vstupuje Slunce do znamení hlubokých Ryb. Naše životy se čím dál více opírají o myšlenku chtít víc, cítit se dobře a přestat plavat prouti proudu tam, kde stejně vnitřne víme, že voda dřív nebo později nás popostrčí zase dopředu, na nová místa. Zvětralá voda není dobrá a plavat proti proudu také ne. To si budeme uvědomovat v celém osmičkovém týdnu, nicméně element vody teprve začíná a než nabere voda na síle, bude potřeba zodpovědět si jednu zásadní otázku: „Nestojím už moc dlouho na jednom místě a chci zde vůbec být?“


Nicméně abychom nepřeskakovali, důležitá bude také dneší konstelace, Merkur v Rybách, který se od dnešního dne do 10.3. bude pohybovat retrográdně, tedy ve zpětném chodu. Toto období je typické ukončováním minulosti, čím dál tím více ucítíme potřebu pohnout se vpřed, ale dejte pozor, aby Vaše kroky nebyly příliš rychlé. Do 10.3. bychom měli spíše promýšlet, příliš se nehnat vstříc novým začátkům, protože je možné, že budeme zase posléze navráceni, abychom pořádně uzavřeli to, odkud zrovna utíkáme. Takže plánujte, přemýšlejte co a jak dál, srovávejte si, posuzujte jak budete dál pokračovat, ale pokud nemusíte, ideálně ještě nikam nepospíchejte. Merkur v retrográdu Vám radí spíše vyčkat a zaměřit se na minulost, ne na budoucnost. Tím, že se Merkur navíc pohybuje v Rybách, je zesílená naše intuice a vnímání takže postačí málo, abychom odhalili co vlastně chceme.


Ve středu nás pak čeká již zmiňovaný přechod Slunce do Ryb a neméně důležitá konstelace tohoto týdne se pak bude odehrávat v neděli, kdy přivítáme Novoluní v Panně. To posvítí na témata jako je zdraví, naše tělo obecně, úklid, ale také téma plánů a systematických kroků vpřed.


A teď jdeme na karty. Je potřeba říct, že všechny karty se velmi úzce dotýkají nějakých našich bloků nebo nastavených programů, které nám brání jít dál. Možná Vám dá karta odpověď, na jaké téma je potřeba se nyní zaměřit.

 

1. BOJOVÁNÍ První karta se jmenuje Bojování a jak už její samotný název napovídá, ústředním tématem tohoto týdne pro Vás bude boj. Není to však boj s ostatními, ale boj sám se sebou. Změny ve Vašem životě postupně nabíhají, ať už podprahově nebo vědomě, a to s sebou může nést vnitřní pocit, že dojde za nějaký čas k situacím, kdy se po Vás bude chtít rozhodnutí co dál. Tato karta vypadá vždy ve chvíli, kdy se člověk necítí zrovna dvakrát komfortně, a to z toho důvodu, že srdce a rozum jdou proti sobě. Tento vnitřní rozpor „co je vlastně správně?“ či „co já vlastně chci?“ s sebou nese podvědomý strach a silný pocit ohrožení. Je možné, že tento týden budete vystaveni situacím, které Vám připomenou Vaše strachy a nerozhodnost. Abyste mohli jít dál, bez vnitřního boje a nerozhodnosti, bude potřeba si uvědomit, v čem a kdy bojujete. Co ve Vás vyvolává pocity, že se cítíte ohrožení pokaždé, když se máte rozhodnout. To je první krok. Druhým krokem může být, že se vrátíte zpátky, tam do minulosti a zkusíte si vzpomenout, kdy jste se poprvé takto cítili. Někde uvnitř Vás totiž existuje/existují situace, kdy jste byli tlačeni do rozhodnutí a často jste udělali automaticky to, co Vám nakázali druzí, i přes to, že jste to sami nechtěli. Na tyto automatické rozhodnutí jste si zvykli a zapomněli zcela logicky postupem času na to, co je ale vlastně to, co chcete Vy. Tento týden bude o hledání a nacházení cesty prostřednictvím vlastních rozhodnutí, o tom, abyste se naučili sjednotit své srdce a rozum. To je Vaše téma, které ve Vás vytváří vnitřní tlak. 2. BŘEMENO Druhá karta tohoto týdne se jmenuje Břemeno a vytáhl si ji každý jehož tématem je sebeobětování se druhým lidem. Myslíte na sebe dostatečně? Nesnažíte se zavděčit druhým až tak, že ztrácíte sami sebe? Není mnoho Vašich komplikovaných situací a problémů spojeno s Vaší nízkou sebedůvěrou? Potřeba být oceněná, pochválená, protože někdy dávno, třeba jako malé holčičce/malému chlapečkovi byla udělována pouze jen kritika a žádná chvála? Netočí se Váš život až příliš kolem toho – co Ti druzí? Pokud se v tom alespoň trochu poznáváte, zastavte se a začněte přemýšlet nad tím, co s tím. Protože téma sebelásky je v dnešní době sice neustále dokola omílaný termín, ale možná také proto, že lidé začali narážet na to, jak moc je vlastně tento termín důležitý. Jak máte rádi sami sebe, jak sami sebe dokážete pochválit a ocenit, jak si dokážete dát hranice, které vyžadují na začátku trochu přemáhání, ale pak už to jde automaticky. Je možné, že se cítíte unavení, protože s sebou vláčíte všechno jak těžký bágl a místo odložení přidáváte, aby to stálo opravdu za to. Tento týden se zaměřte na tyto otázky: co se stane, když nevyhovíte druhým? Cose stane, když se nebudete chovat podle představ ostatních? Co se stane, když řeknete ne? Nebo co se stane, když budete myslet v první řadě více sami na sebe? A pak se podívejte na důsledek. Nebudete se sama/sám v sobě konečně cítit dobře? Otázka týdne je tedy jasná: opravdu se chcete ploužit životem s hlavou skloněnou pod nánosem strachu, ušlechtilých obav a povinností ostatních nebo raději necháte Vesmíru a těm ostatním to, co jim patří a budete se se stejnou intenzitou starat o své vlastní štěstí? Přemýšlejte o tom. Chce to si své břemeno pojmenovat a nechat ho jít po svých. 3. LPĚNÍ NA MINULOSTI Třetí karta tohoto týdne se jmenuje Lpění na minulosti a vytáhli si ji všichni ti, kdo aktuálně řeší téma minulosti, minulých situací, partnerů, prožitků nebo toto téma budou v nadcházející době řešit. Tato karta znamená, že se Vám do přítomnosti, do aktuálních situací promítá minulost a to z toho důvodu, že není vyřešená. Často je minulost promítáná našimi vzorci a bloky, které se objevují ve chvíli, kdy ani netušíme, že je za tím vším pouze minulé zklamání či pocit zrady. Dám příklad: Váš partner řekl, že přijde do 10 hodin. Domů se ale vrátil po půlnoci. Normálně byste nad tím možná mávli rukou, ale vzhledem ke zkušenosti se svým bývalým partnerem, který Vás podváděl a začalo to právě pozdními příchody domů vyjedete jak čertík z krabičky a strhne se neuvěřitelná hádka. I kdyby se partner 100krát omluvil, ve Vás už je nedůvěra a podezřívavost, která ale úplně netkví v jednom zklamání, ale již z několika předešlých. Tato karta ukazuje přesně na Vaše nastavení, které pramení z minulých zážitků a prožitků. Zamyslete se tento týden nad tím, jak moc Vás Vaše minulé ovlivňuje. Zamyslete se, co Vás vytáčí a proč. Přemýšlejte nad tím, co Vám v aktuální situaci ve které se zrovna nacházíte dělá problém. Pojmenujte své programy. Je to nerozhodnost? Z jakého důvodu? Nebo je tím programem příliš mnoho strachů, které začínají nízkou sebedůvěrou? Či vnímáte, že Váš problém je neumění přijímat změny? Proč? Kde to začalo? Tento týden se zamyslete nad tím, co Vám vlastně brání jít dál, protože něco ano. Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page