top of page

ZÁŘÍ 2018

Aktualizováno: 30. 10. 2018

Vítám Vás u další pravidelné měsíční předpovědi! Slunce nám přešlo po hektickém období plném změn a zvratů do zemského znamení Panny, které se vyznačuje svou potřebou plánovat a organizovat. S Pannou vždy cítíme potřebu uklidit chaos, který v předchozích měsících vyplul na povrch. Je to období uklízení a nejen našich příbytků, ale i mentálního zmatku a fyzických nedokonalostí. S touto energií se zaměřujeme na to, jak se cítíme.. především sami se sebou a v sobě.

Karta, která se s tímto měsícem pojí je POUSTEVNÍK. Snažíme se nalézt světýlko, které cítíme, že je velice blízko a téměř na dosah. Je to světlo naděje a zároveň i proces směřující k ukončení některých témat otevřených v uplynulých měsících. Je to hledání sama sebe, ve větší čistotě a jistotě, která nás vede k nastolení si nové cesty. Devítka je číslo poslední, nesoucí s sebou potřebu věci si naplánovat, cítit v nich jistotu a stabilitu, která je i nám více dopřávána. Tento měsíc je typický také svou energií, která je velice očistná a vnáší do našich životů větší potřebu přijít věcem na kloub a konečně je uzavřít. Tento měsíc nám to bude dopřáno, vše si sedne a svým způsobem vykreslí do jasnějších obrazů.

Tento měsíc nás čeká Novoluní ve znamení Panny (9.9.2018), které otevře témata ZDRAVÍ a PRÁCE, ponoříme se do plnění úkolů a dodělání restů, taktéž prozkoumáme svou zdravotní stránku a budeme hledat způsoby, jak se dostat více do rovnováhy – mentálně i fyzicky. Úplněk v Beranu (25.9.) pak v nás probudí chuť po nové cestě a nalezení toho, kým jsme a jakým člověkem chceme být. Ukončíme nějakou pro nás důležitou životní kapitolu. Taktéž na nás silně zapůsobí planeta Saturn, která se po 141 dnech rozběhne z retrográdního směru tím přímým. Tyto dny byly plné zkoušek, které nás vyzkoušely z toho, kde chceme být a působit. Jakým směrem se chceme posouvat a co je pro nás opravdu důležité. Jeho přímým směrem se plno věcí v našich životech opět rozběhne.

ZÁŘÍ je měsícem UKONČENÍ a ZAČÁTKEM NOVÉ ŽIVOTNÍ CESTY, která už započala v minulých měsících, ale pořádně až v září to naplno pocítíme. Saturn vyčistil vše to, kde to pro nás již nebylo dobré, uvědomili jsme si KÝM JSME a JAKÝM ČLOVĚKEM CHCEME DÁLE BÝT. :)

 

BERAN


Berani by si v měsíci září měli udělat jasno ve více věcech, především v pracovní oblasti. Osud je v nedávné době prozkoušel, na čem jejich život stojí a jaké mají hodnoty. Ti, co si to dobře ujasnili budou sklízet plody svého uvědomění, ti, co ještě váhají se tento měsíc můžou potýkat s pocity chaosu a zmatku. Bude důležité sestavit si žebříček hodnot. Silné pocity je pak čekají na konci září, a to při působení Úplňku přímo v jejich znamení. Ukončuje se pro ně jedna důležitá kapitola, která je však má zase posunout dál. Berani budou řešit tento měsíc spolupráci s druhým člověkem - společníkem, kolegou, zaměstnavatelem, do popředí jde také vedle sebeuvědomění i téma práce a vše s ní spojené. Vše se bude vyjasňovat a dostávat jasnější obraz. Někteří Beránci i dovyřeší vztahy se sousedy a lidmi okolo sebe v místě bydliště. I toto téma bude stále aktuální a právě Úplněk vnese jasno i do této oblasti.

Karta, která mi u Beranů padla je Páže holí. To ukazuje, jako každé páže, na šanci, nabídku odněkud zvenčí, která může přinést úspěch. Neodmítejte proto, co Vám osud tento měsíc přinese a jděte do toho. Tento měsíc je velká šance se, především, v kariérní oblasti posunout a ukázat i co ve Vás je.


RADA: Odkládání – neodkládat a jít štěstí naproti.


 

BÝK


Pro Býky si energie září přichystala téma životní rekapitulace. V posledních měsících se otevřelo dost témat, které si žádají pečlivé zpracování. Tento měsíc nebo i v tom minulém jste mohli potkat osobu, které Vás nasměrovala určitým směrem, kterým je teď potřeba se vydat. Je to dlouhá cesta, která před Vámi stojí, zároveň však pomáhá uvědomění a pochopení něčeho, co Vás dosud tížilo a co je najednou úplně jasné. Tento měsíc budete vedle toho řešit taktéž děti a partnery. Energie se vztahuje do oblasti rodiny a zázemí, tam je totiž něco, na čem je potřeba pracovat a co zářijová energie teď silně osvětluje. Možná je to vztah s dětmi, možná nastavení nových podmínek v partnerství, každopádně vše, co dříve dělalo problém se najednou bude zdát jako zcela jasné a i lehce uchopitelné. Mohlo přijít uvědomění toho, kdo opravdu jste a co Vás brzdí ve Vašem dalším vývoji. Učíte se říkat NE, procvičujete si s lidmi okolo Vás nastavení jasných hranic. Černá luna u Vás v minulém měsíci zaktivovala téma práce a kariéry a možná z ní pramenící nespokojenost či pocit hledání. Díky tomu přichází i zde nastavení nových pravidel.

U Vás mi, Býci, padla karta Poustevník symbolizující hledání sama sebe. Mohlo se otevřít téma, které ve Vás zasadilo nějakou potřebu přijít tomu všemu na kloub. Možná se otevřely staré rodinné vzorce, podle kterých jedete a nevědomky dle nich žijete. Poustevník je o hledání a nalézání. Je to i pocit vnitřní osamocenosti nebo nepochopení, i když jste obklopeni spoustou lidí. Souvisí to však s nějakým nedávným pochopením a následně, v měsíci září, jejím zpracováním.


RADA: Zpomalení – je potřeba zpomalit a Vy to cítíte, protože dochází k rekapitulaci. Zpomalení je to nejlepší co můžete udělat pro to, aby si vše dobře sedlo. Nepodceňujte odpočinek.


 

BLÍŽENCI


U Blíženců se otevírá téma ezoteriky a Váš duchovní rozměr. Černá luna u Vás zaktivovala v měsíci září téma poznávat a pochopit, taktéž se více vzdělávat, čerpat vědomosti a nalézt tak kus sebe, který jste někde v minulosti zapomněli. Blíženci tento měsíc budou řešit témata spojená s domovem či pracovním zázemím, jeho zkrášlování a doladění detailů. Září je může v některých případech dokonce tlačit do změny prostředí, ve kterém pobývají nebo nastavení si v něm jiných a lepších podmínek. Vše se tento měsíc bude točit okolo domova a pracovního prostředí. Taktéž jsou zde planety otevírající cestování a čerpání vědomostí s tím spojené. V první polovině Vás může přemoci únava, nic se Vám nebude chtít, můžete být otrávení a vyčerpaní. Ve druhé polovině se však energie otočí a Vy se budete snažit čerpat všude, kde to bude možné.

Pro Vás, Blíženci, mi padla karta Páže mečů. Může se jednat o jednání s mladším mužem, synem, partnerem, kde to nebude příliš příjemné. Často to vnímám jako ledovou sprchu, která nás hodí zpátky do reality. V měsíci září jdou spíše než vztahové věci do popředí vztahy milenecké nebo můžete řešit s partnerem jeho „nedospělost“, neochotu se na věc podívat jinak, více uvědoměle a s odstupem.


RADA: Nic – je potřeba myslet na uvolnění a klidně si říct, že si dovolujete nedělat nic. Nohy na stůl, káva, víno, dobrá knížka a jak Vám bude hej! :)Také je to rada nesoucí v sobě pravdu - lepší je nedělat nic, věci se sami udějí bez našeho přičinění.


 

RAK


Raci budou v měsíci září hodně cestovat nebo mít myšlenky na cesty, dovolenou či poznávání cizích krajin. V minulých měsících se vztahy s partnery nějakým způsobem pozastavili. Buď vztah stojí a nehýbe se, nic se s ním příliš neděje nebo se řešení vztahů zasunulo kamsi do pozadí. Do popředí jdou témata spojená s penězi. Může jít o utrácení peněz nebo o peníze, které se týkají Vás a další osoby. Černá luna zde zaktivovala témata soudů a řešení financí s tím spojené. Rakům se vrací do života osoby, které jim dluží peníze nebo oni dluží jim. Černá luna zde vnáší nejistotu nebo nestabilitu, pocit ztráty nebo i nespravedlnosti, bezmoc. Tento měsíc se bude týkat také řešení nějakých úředních záležitostí, nastavení si nových vnitřních pravidel. U mladších jedinců může působit touha po dítěti nebo po mimopartnerských vztazích. Pozor na to. Jakákoli faleš nebo aférka by se Vám pak mohla vymstít. Do úplňku 25.9. se vnese větší jasno do kariéry a práce. Raci, kteří touží po nové kariéře ji mají možnost získat. Čeká je také mnoho komunikování, vyřizování a řešení s úřady/bankami/většími společnostmi.

Král holí, který pro Vás na měsíc září padá, je o motivaci a jasnějších vyhlídkách. Také hovoří o egu a kontrole, prostřednictví které můžete chtít spoutat své okolí ku vlastnímu prospěchu. Bude důležité zamyslet se, zda se nesnažíte ovládnout či kontrolovat někoho vedle Vás. Může to být spojeno s nerespektem cesty druhých. Nebo také spoutání něčeho, u čeho tušíte, že stejně nebude mít dlouhodobější trvání, ale pro svůj aktuální pocit máte potřebu pohlídat si, držet, abyste se necítili sami, opuštění nebo příliš zranitelní.


RADA: Dospělost – situace Vás v měsíci září tak trochu donutí podívat se na různé věci očima druhých a odložit své vlastní pocity. Nebojte se toho a klidně si přiznejte, že nejste dokonalí.. ale učíte se a tento měsíc to bude extra poučné. :)


 

LEV


Lvi, u Vás je aktuální téma vztahů. Do popředí jde jejich řešení a uvědomění si, co dál. Pokud vztah máte, Černá luna zde zasazuje energii spojenou s nejistotou, nastavení si nových pravidel, na povrch jde totiž vše to, co se odkládalo, nebo i to, co jste si z nějakého důvodu nechtěli přiznat. Emoce jsou zde pod silnou energií Černé luny v otřesech, na mysl nám přichází nějaké omezení nebo těžkosti spojené s partnerem. Toto období hodně zamává vztahy a prozkouší se, zda je vztah opravdu tak pevný, jak se možná tváří. Přežijou pouze ty vztahy, které mají základ v upřímné a jasné komunikaci bez jakýchkoliv pohádek okolo. Černá luna jednoduše ukončuje a pohlcuje to, co není dál reálné. Do popředí jde Vaše síla nenechání se nikým ani ničím omezovat. Potřebujete v tomto měsíci obdiv, chválu, potřebujete vědět, že jste žádoucí a obdivování. Tam, kde to bude chybět si to budete snažit nahradit nebo i vynutit.

Šest mečů, karta, která mi zde u Vás pro měsíc září padla je symbolem správného směru vpřed. Je to probuzená síla, je to odhodlání být svoji, ať to chce někdo respektovat nebo ne. Je to jasný cíl, jasná vize, které Vás teď žene dál a ze které ani nechcete uhnout. Může to být práce a nějaká aktivita s ní spojená, může se klidně jednat o posilování Vaší osobnosti prostřednictvím toho, co Vás baví. Je to karta pravdy a nezkrášlování. Je to realita, které se nebojíte podívat do očí a přiznání si, na čem je potřeba zapracovat.


RADA: Do nitra – je potřeba poslouchat své vlastní srdce a nedělat to, co nechce. Přiznat si, jak to doopravdy je a nic v sobě nepotlačovat. Nikam to nevede.


 

PANNA


Panny, měsíc září je Váš, Slunce stojí ve Vašem znamení, energie se zesiluje, vše dostává jasný směr a cíl. Věci okolo Vás se zaostřily, přesně již víte, kudy jedete a proč to děláte. Černá luna zde nabízí změnu zaměstnání, kterou můžete nebo nemusíte přijmout. S prací jsou aktuálně spojeny pocity nenaplnění nebo potřeba udělat něco jinak, nastavit nové podmínky, pravidla. Panna se potřebuje pohnout, cítí, že tento měsíc je potřeba některé věci ukončit a také je ukončí nebo alespoň v sama sobě najde sílu přiznat si, že to chce jiný směr a šťávu. Tam kde je, ji to příliš nebaví nebo se zde objevily věci k řešení, které ji směřují k myšlence odejít. Pannám se otevírá nová životní cesta, která s sebou nese nové lidi do života, nové nabídky nebo téma sebehodnoty. 9.9., kdy je Novoluní ve Vašem znamení se zrealizuje (klidně i v hlavě) co dál. Bude to pro Vás silná konstelace, která nabízí změnit mnohé. Mars také otevírá témata s partnery a dětmi. Vrací se situace, která mohla být řešena na jaře letošního roku.

Karta Devět holí symbolizující měsíc září hovoří o nějaké špatné dřívější zkušenosti a obavě, zda je rozhodnutí, které plánujete udělat, správné. Někdy to může znamenat i zvláštní izolaci nebo stáhnutí se a promyšlení si co dál. Je to však pouze strach a špatné zkušenosti, které Vám brání pohnout se. Karta hovoří o potřebě jít dál, takže odhodit obavy a vydat se na cestu. :)


RADA: Dospělost – podobně jako u Raků Vás čeká velmi zajímavý a v lecčem osudový měsíc. Děláte rozhodnutí, která jsou pro budoucnost klíčová, avšak – zkuste se podívat na problém očima jiných. Nesoudit, nelamentovat, ale s klidem a zodpovědností se pustit do toho, z čeho máte strach a u čeho cítíte, že si žádá Vaši pozornost.


 

VÁHY


Váhy, podobně jako Býci, budou rekapitulovat to vše, co prožily. V měsíci září je to bude nutit vracet se do minulosti a najít tam, kde udělali chybu, co se stalo, že je to teď tak, jak to je. Něco tajného může vyplout na povrch, objeví se skrytí nepřátelé nebo někdo, s kým se příliš dobře necítíte a Vaším úkolem je rozklíčovat, co ve Vás tento člověk probouzí a z čeho tyto pocity přesně pramení. Černá luna zde otevírá téma s nějakou ženou v rodině, zároveň se u Vás ukončuje jedna důležitá kapitola ve vztazích. Možná toužíte být více sami, možná potřebujete čas si promyslet co dál. Tento měsíc u Vás však vztahy budou především o rekapitualaci a plánování jak pokračovat.

Kolo štěstí ve Vašem případě pak hovoří o nové příležitosti a nabídce, která Vám může doslova zapadnout tam, kde Vám něco chybělo. Neodmítejte příležitosti, jděte jim vstříc.


RADA: Lakomec – nebojte se ukázat druhým city. Jak mohou vědět, co Vás trápí, když jim to neřeknete? Je potřeba neukrývat se, ale jít s pravdou ven.


 

ŠTÍR


Štíři, měsíc září pro Vás bude měsícem, kdy můžete zazářit. Planeta Venuše se stěhuje do Vašeho znamení a to s sebou přináší velkou možnost blýsknout se. Tento čas budete mít velký vliv na své okolí, bude jen na Vás, jak hvězdného působení využijete. Otevírá se Vám cesta, která může započat úplně novou životní etapu. Do života Vám v nedávné době přišel nebo přijde člověk, který Vám řekne informaci, která pro Vás bude klíčová. Neodmítejte tento měsíc žádná pozvání, žádnou nabídku. Zároveň se tímto působením zesiluje i temnější stránka Vás – pozor na zbytečnou žárlivost, neovládnutí emocí nebo nevěru. Novoluní 9.9. Vám přináší do života nové přátele nebo pohybování se v nové společnosti, Úplněk 25.9. se může ozvat psychika a zdravotní problém, který vypadal, že je již vyřešen. Černá luna v tomto měsíci působí ve Vašem životě na téma domova, zázemí a atmosféry v něm. Může tam být něco, co Vás vyloženě drásá, ale nedá se s tím příliš mnoho udělat. Můžete mít tento měsíc chuť před vším utéct, zavírat se sami do sebe

Tarotová karta mi u Vás vypadla karta MÁG – to už hovoří samo o sobě. :)Mág je silná karta ukrývající v sobě schopnosti zcela mimořádné. Je to schopnost, kterou můžete skvěle tento měsíc využít, pozor však, aby se z Mága nestal šejdíř. Důležité je dělat věci s pokorou a s co nejlepšími úmysly.


RADA: Vina – nevyčítejte si, že děláte (především doma) něco špatně. Děláte, co je ve Vašich silách.. spíš se jen zkuste zaměřit na sebereflexi, abyste se nezacyklili v něčem, co možná je už nějakou dobu zbytečně opakováno.


 

STŘELEC


Střelci by si tento měsíc měli dávat na to, co komu říkají. Vaše Černá luna působí v oblasti práce, finance, kariéry a je dost možné, že bude v práci osoba, která Vám bude „znepříjemňovat“ pracovní aktivity či plnění nějakého úkolu. Bude potřeba zatnout zuby a diplomaticky sdělit, co Vám vadí, nepouštět se do žádných sporů ani do slovních her typu „kdo má pravdu.“ Černá luna taktéž zastiňuje téma financí, je možné, že věci nepůjdou podle plánu nebo o nějaké peníze přijdete. Taktéž jde do popředí, vlivem Marta a Úplňku, téma vztahů – budou se definitivně ukončovat vztahy tam, kde to již delší dobu neklape a naopak vztahy nadějné se mohou posunout zase o příčku výš. Úplněk vnese jasno do oblasti potomků, výchovy nebo financí s potomkem spojených. Střelce čeká zdárné vyřešení a utnutí toho, kde to nefunguje.

Tarotová karta je zde karta Čtyřka pentaklů. Upozorňuje dávat si pozor na škudlení, zbytečné přepočítávání financí. I tato oblast má velkou energii a abychom mohli penízky přijímat, měli bychom je i dávat a vysílat do světa, aby byly v oběhu. Nebát se, že se nevrátí, ale investovat je do toho, kde cítíme, že to má smysl. Zároveň je fajn, abyste v sobě probudili činnost, ve které jste dobří a nebáli se jí prosadit a ukázat. To, že něco umíte neznamená, že to ví i ostatní (především v práci). Nebojte se předvést, věřte si. :)


RADA: Trpělivost – buďte trpěliví, buďte diplomatičtí, tento měsíc výbuchy stranou. Myslete na to.


 

KOZOROH


Téma sebehodnoty, Kozorozi, je pro Vás v září tím, čím byste se měly zabývat. Toto téma u Vašeho znamení trvá již delší dobu, teprve teď se ale věci začínají vyostřovat. Může jít o práci, kde si vyhraníte své podmínky či práci úplně změníte. Může jít o vztah s partnerem, kde se taktéž pobavíte o nových pravidlech a nastavíte si nový styl společného žití. Sebehodnota je ve všem, týká se všeho, co děláte a čeho se dotýkáte, také s kým se bavíte. To je další téma pro září. Kdo jsou Vaši přátelé? Cítíte se s nimi dobře? Máte pocit, že jim můžete vše říct? Dojde k obnovení vztahů, nejasnosti z minulosti se vyjasní a vztahy budou opět čisté jako lilie. :) Černá luna u Vás působí právě v tématu sebejistoty, a jak se dokážete ocenit, jak na sebe nahlížíte, co vše si necháte líbit, taktéž ale i v tématu financí a majetku. Je možné, že věci nepůjdou úplně po drátku a dají Vám zabrat. Budete se muset něčeho vzdát nebo si připustit že je čas něco na nějakou dobu odložit a po čase se k tomu zase vrátit. Zvláštní je, že tento měsíc máte u svého znamení planetu Saturn (zkoušky) a taktéž dobře nakloněnou planetu Mars (dosahování cílů) a tak si tento měsíc v plno věcech uděláte jasno a mnoho zkoušek vyřešíte celkem s přehledem, i když s hořkým pocitem nezvládnutí, odložení nebo nutné trpělivosti, až přijde ten pravý čas.

Tarotová karta Tři poháry je velmi příjemná karta, neboť symbolizuje přátelství, oslavy a radosti. Je pro Vás takovou malou radou – nezapomeňte se usmívat, radovat a dívat se na život veseleji. Je potřeba v sobě toto téma probudit.


RADA: Dokončení – bravo. Kozorozi si prošli nesmírně dlouhou cestou a čeká je nyní sladké pochopení, uvědomění a taktéž uzavření.


 

VODNÁŘ


Vodnáři, v období Novoluní (9.9.) se u Vás otevírá téma zahraničí nebo vzdělání. Může jít o nabývání nových vědomostí spojených s cestováním, taktéž se okolo tohoto data točí častá komunikace, vyřizování, podepisování smluv. Taktéž je zde možné otevření možnosti sdílení financí s někým dalším (partnerem, řešení hypotéky, půjčka, banka). Co se týká vztahů – září je u Vás ve znamení pout. Potřebujete cítit lásku, otevíráte se lásce, září je pro Vás obdobím citu. Co se týká Černé luny, ta u Vás tento měsíc může vyvolat pocit bezmoci, jakoby opakování minulých životů, kdy se Vám poměrně často může zdát, jako byste toto už někdy prožili. Jde o řešení s nějakou Vám blízkou osobou, se kterou je vztah jak na houpačce a kde se cítíte v plno chvílích jak „obětní beránek“. Tato planetární konstelace přináší vnitřní obrovskou přeměnu udělat tentokrát ty věci jinak, zamyslet se, proč se tak cítíte, proč máte pocit, jako byste byli podvedeni, poníženi – cítím, že zde může jít o nějakou ženu v rodině.

Tarotová karta pro září se jmenuje Blázen a je symbolem nového počátku, nové cesty. Podobně jako další znamení, i Vy v sobě nalézáte ukrytý rezervoár síly a odhodlaně jdete kupředu. Cítíte se potřební, víte, že děláte něco, co dává smysl a to ve Vás probouzí radost a vděčnost.


RADA: Plynout s proudem – nechte věci chvíli plynout. Ono se to bez Vaší neustálé kontroly také nezblázní. :)


 

RYBY


Pro poslední znamení zvěrokruhu si měsíc září přichystal skvělé vyhlídky. Velmi zásadní může být pro Ryby zářijové Novoluní ve znamení Panny, které se uskuteční v neděli 9.9. Pokud budou Ryby chtít, mohou najet na připuštění si možnosti, že to jsou pouze oni, kdo si vybírá, co bude dál – s kým chtějí žít, jak chtějí trávit svůj volný čas, s kým chtějí pracovat. Ryby si toto období uvědomí, koho ve svém životě chtějí mít a s kým je potřeba kontakt omezit a hodně se jim uleví. Může to být pouze ve fázi vnitřního nastavení nových pravidel, ale i toto „naplánování“ jim pomůže odtrhnout se. Úplněk v Beranu 25.9. zase načne téma financí a majetku. Je dost možné, že okolo této konstelace budete řešit závazky, které se i tímto časem uzavřou. Černá luna u Vás v září aktivovala téma minulých reinkarnací, silné intuice, ale také promlouvání s „druhým břehem“ skrze sny či rozhovory. Ryby se mohou zaleknout a hodit si do této oblasti blok – měly by si však uvědomit, že jako 12. znamení zvěrokruhu jsou ve většině vybráni jako poslové a zprostředkovatelé. Každá Ryba v sobě má silnou intuici, může se jí však zaleknout a odhodit kamsi do dálky. Tento měsíc je ale možné, že se téma znovu objeví a může vnést do jejich života nepříjemné pocity nebo chaos.

Tarotová karta 10 pohárů pak hovoří o naplnění (především co se týká vztahů), štěstí a konečně období, kdy se můžete cítit dobře a zcela v rovnováze a harmonii.


RADA: Transformace – tento měsíc je zde velká šance zbavit se okovů minulosti a udělat za něčím velkou tlustou čáru. Kdo se však bojí, ten může narazit. Strach tento měsíc stranou.


Autor: Tereza

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page