top of page

Pokud jste ...Pokud jste v minulém životě měli peníze, je možné, že v tomto životě tomu tak být nemusí.


Pokud žila Vaše duše kdesi na samotě a nechtěla se potkávat s druhými, tento život, aby poznala tu druhou stranu, ji to hodí do životních situací, kdy ji bude životem proudit spousta lidí.

Pokud jste se nenaučili komunikovat s druhými, budete tento život různými událostmi životem vedeni naučit se to.


Jestli jste se minulý život ve svých vztazích vždy oddali druhému člověku, kterému jste se obětovali, můžete tento život žít bez partnerství. Život Vás nechá o samotě, protože neznáte svou hodnotu.


Pokud jste v minulých vztazích druhému rozkazovali a byli dominantní, můžete tento život potkávat autoritativní partnery skrze které má Vaše duše pochopit.


Stejně tak Váš vztah k tělu. Pokud jste v minulých životech o své tělo nepečovali, nebylo pro Vás důležité, tento život se může Vaše tělo neustále ozývat, abyste mu svou pozornost věnovali.


Jestli Vaše lekce byly v minulém životě o tom, naučit se vést druhé lidi, tento život mohou přijít lekce, kdy se máte naučit podřizovat.


Cílem není být naštvaný na život a vinit ho z nespravedlnosti, ale chápat, že se Vám děje pouze to, v čem se potřebujete zlepšovat. Pokud na sobě budete pracovat a otočíte prst na sebe, spousta věcí se ve Vašem životě začne otáčet.


Pochopíte totiž, že život funguje jako příčina a následek. Co jste zasadili, to sklízíte. Co zasadíte, to sklidíte.Autor: Tereza Obraz: Michael Lang

bottom of page