top of page

BEDERNÍ PÁTEŘ


Bederní páteř je dolní část zad spojena s existenciálními problémy, které souvisí s 1. čakrou. 1. čakra je bod ukotvení, témata jistoty, stability a v přeneseném slova smyslu zakotvení v Zemi. Pokud toto zakotvení chybí, v dětsví se nejspíše dítě necítilo bezpečně, zažívalo pocity nejistoty, neukotvenosti a tyto strachy se uložily právě do zadní, dolní části. Později pak tento člověk trpí v životě vždy, když řeší peníze, majetek (a že tyto témata řeší velice často). Buď má nedostatek financí nebo trpí obavami právě o finance. Je to strach z budoucnosti, pocit, že na něm leží veliké břímě a on neustále potřebuje kontrolovat, aby se měl dobře. Je to špatně nastavený vzorec, který okoukal od svých rodičů, kteří se buď honili za penězi a dávali najevo že je mají a že jsou peníze důležité nebo naopak že neměli dostatek financí či je škudlili a báli se, co bude. Duše si pak toto nastavení do sebe ukládá, má pocit, že peníze je to, na čem v životě opravdu záleží, protože právě ony určují, jak se v životě bude mít. Cesta ven zde vede přes nový úhel pohledu na finance, naučit se na tyto papírky dívat jinak. Ne jako na něco, co nám umožňuje existovat a prožívat radost, ale co je pouze jakýmsi bonusem do života. Naučit se nestavět je na 1. příčku. Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page