top of page

ROK DŘEVĚNÉHO DRAKA (10.2.2024 - 28.1.2025)


 

LEGENDA


Před dlouhými a dlouhými věky oslavoval Jadeitový císař na nebesích narozeniny. V té době bohužel ještě nevěděli, jak počítat roky, a tak si nebyl úplně jistý, kolik je mu vlastně let. Proto se rozhodl přijít se způsobem, jak léta počítat.


Poslal do lesa své sluhy, aby všem oznámili, že se bude konat závod zvířat a že prvních dvanáct obdrží speciální odměnu. Když zvířata tu zprávu slyšela, všechna si lámala hlavu, co za cenu to může být.


Přišel den závodu a císař se objevil na zlatém voze. Jak si odkašlal, aby si pročistil hlas na proslov, zvířata se ztišila. „Uskuteční se závod přes řeku. Po každém z prvních dvanácti zvířat, které dorazí na protější břeh, bude pojmenován jeden rok. První rok bude pojmenován po prvním zvířeti, druhý po druhém a tak dál," prohlásil císař.


Všechna zvířata se seřadila na startovní čáře. Praporek zamával a zvířata začala sprintovat k řece. Nejrychleji byly u vody kočka a krysa, nicméně si brzy uvědomily, že řeka vypadá dost nebezpečně a ony se před ni samy nedostanou. Sedly si tedy a přemýšlely, co s tím, když tu se objevil buvol. Krysa najednou dostala nápad. „Hej, buvole, nevadilo by ti, kdybys nás převezl přes řeku?" optala se. Buvol byl hodné zvíře a ochotně souhlasil.


Kočka a krysa vyskočily na hlavu buvola a společně řeku přeplavali. Když se chystal přistát u protějšího břehu, krysa vyskočila z buvolovy hlavy a dostala se tak na pevnou půdu jako první.


„Blahopřeji!" zvolal císař. „První rok bude pojmenován po tobě." Buvol byl vzteky bez sebe, že jej krysa podvedla, ale uklidnil se, když mu byl přidělen druhý rok.

Následovala dlouhá pauza, než se objevil tygr, celý vyčerpaný po vysilujícím přeplavání řeky. Císař byl jeho úsilím potěšen a pojmenoval po něm rok třetí. Následoval králík, což panovníka překvapilo: „Každý ví, že zajíci neplavou. Tys musel podvádět!" kralik vysvětlil, že je sice pravda, že plavat neumí, ale podařilo se mu řeku překročit skákáním z balvanu na balvan a následně přeplaváním na kusu kmene, který plul kolem. To císaře přesvědčilo a udělil mu rok čtvrtý.


To, co doposud viděl, císaře potěšilo. Všechna zvířata prokázala ohromný důvtip, aby se přes tok dostala. Co vládce zarazilo, bylo to, že nikde neviděl draka. Ten přece umí plavat i létat a měl by závod vyhrát. Přesto ho ale nebylo nikde vidět. V tom okamžiku se nad zvířaty objevil velký stín a drak se snesl z nebe. „Tak konečně jsi tady. Kde jsi byl?" ptal se císař okřídlence. „Musel jsem spustit déšť a pak jsem uviděl zajíce, jak se snaží řeku přeplout na kmenu, tak jsem musel udělat trochu větru, abych mu s tím pomohl." „Výborně. Jsi pátým zvířetem, tak dostaneš pátý rok," řekl císař.Úspěšná zvířata se shromáždila na břehu a sledovala zbytek závodníků, jak plavou přes řeku. Za chvíli se na dohled objevil kůň. Plaval zběsile, a zrovna když vylézal z vody, vyplazil se v jeho kopytech ukrytý had. Kůň se tak polekal, že v šoku couvl a had se tak přeplazil přes cílovou čáru před ním. Na koně tedy zbylo sedmé místo, což mu úplně stačilo.


A pak přišel ten nejúžasnější pohled toho dne - kohout, opice a koza se spolu plavili na voru. Kohout ho našel a ti druzí dva mu ho pomáhali řídit a odstraňovat z cesty rákosí. Když konečně přirazili k břehu, císař měl velkou radost: „Ještě nikdy jsem neviděl tak pozoruhodnou ukázku týmové spolupráce!" a přidělil koze rok osmý, opici devátý a na kohouta zbyl desátý rok.


Dlouho se nic nedělo. Císař už si začal říkal, zda to vůbec ještě někdo dokáže a zda ten úkol nebyl na zvířata moc těžký. Ale nemusel se obávat, protože za chviličku se u břehu objevil pes. Vysvětloval, že voda je tak čistá, že neodolal pokušení a vykoupal se v ní. Císař se zasmál a právoplatně psa ocenil jedenáctým rokem.


Tak a teď už jen zbývalo čekat, které zvíře získá poslední místo. Ostatní na břehu to mezi sebou probírali, když tu se z vody vyčachtal vepř a získal pro sebe dvanáctý rok. Císařští trubači zatroubili fanfáry a císař se jal promluvit: „Blahopřání patří všem zvířatům, která se dnes dostala přes řeku. Díky vašemu ohromujícímu úsilí nebudou vaše jména nikdy zapomenuta," pronesl.


Co se ale stalo s kočkou, která seděla na buvolově hlavě? Krysa ji žďuchnula do vody a proud ji odnesl zpátky na druhý břeh. Od té doby jsou kočky a krysy nepřátelé.


(Zdroj: The Epoch Times)Od těch dob je každý rok během dvanáctiletého cyklu ve znamení nějakého zvířete, které lidem narozeným v daném roce propůjčuje vlastní vrozené vlastnosti, a v závislosti na tom se pak odvíjí jejich osud. 


Čínská astrologie pracuje nejen se zvířaty, ale i s živly, existuje tedy až 60 různých typů osobností. Není pes jako pes, a tygr jako tygr. Ne každý pes je věrný a ne každý tygr je silný, záleží vždy na daném elementu, ve kterém se daný člověk narodil. Podle staré čínské astrologie rozlišujeme vodu, oheň a zemi, později pro ještě lepší rozlišení přibyl kov a dřevo.


Zjistit své znamení můžete:


 

ROK VODNÍHO ZAJÍCE

(23.1.2023 – 9.2.2024)Rok vodního Zajíce, kterého mám právě za sebou, byl plný emocí, pocitů a prožívání. Jak by také ne. Element vody, který dva roky (2022, 2023) vládl, nám přinesl velmi silné prožitky v podobě loučení, odchodů našich blízkých, smíření se s tím, co nevyšlo, ale také možná radost a naplňující chvíle štěstí a lásky.


Jako se o roku (2022) Tygra říkalo, že nás provedl velmi rychle, v roce 2023 jsme zase naopak zpomalili. Nadechli jsme se. Přemýšleli jsme co dál. Žádalo se po nás, abychom se zaměřili na sebe, své tempo a přístup k sobě. Došlo nám, že pokud chceme být v životě šťastní, musíme se podívat více na své potřeby a touhy.


Na rozdíl od rychlého Tygra jsme se s vodním Zajícem, který byl patronem celého roku 2023, více zklidnili, hodili se do příjemnějšího módu, ve kterém jsme měli za úkol ztišit se a svoje zraky naopak otočit dovnitř.


Z toho důvodu jsme více řešili své nejen fyzické, ale i psychické zdraví a pohodu. Začali jsme jíst jinak. Přehodnotili jsme své pohybové aktivity, začali jsme se možná více hýbat a poslouchat své tělo.


No a jaký rok náš čeká s ušlechtilým Drakem? Pojďme se nejdříve podívat na to, jaké toto znamení vlastně je.


 

ROK DŘEVĚNÉHO DRAKA

(10.2.2024 – 28.1.2025)


 


CHARAKTERISTIKA DRAKA


V asijské kultuře jsou draci majestátní a mocní. Císaři starověké Číny se často považovali za draky, syny nebes. Na rozdíl od západní kultury, je drak v asijské kultuře mýtická, příznivá a nejvyšší bytost. 


Je tomu tak proto, že draci mají podle asijské mytologie velkou moc ovládat vítr a déšť, vznášet se po obloze a převracet řeky a moře a také přinášet světu prosperitu. Proto je toto znamení považováno za mocné maskoty, které komunikuje mezi nebem, zemí a lidmi, aby přinášelo dobré počasí a tím pádem hojnou úrodu. Mnoho čínských párů se i rozhoduje mít dítě v roce Draka, neboť to přináší do rodiny štěstí a prosperitu.


Draci jsou silné a nezávislé povahy, ale touží po podpoře a lásce.

Draci, kteří jsou obdařeni vrozenou odvahou, houževnatostí a inteligencí, jsou obvykle nadšení a sebevědomí. Nebojí se výzev a jsou ochotni riskovat. Snaží se oprostit se od tradičních norem a připravit cestu pro světlejší budoucnost.


Co je na dracích hlavní charakterový rys, je jejich přirozená bojovná odvaha. Ta se může projevovat jak negativně (vztek, vzpurnost, tvrdohlavost, egoismus), tak i pozitivně (zastávání slabších, připravenost vždy pomoci, šlechetnost a rytířské kvality).


  • Pozitivní vlastnosti: požitkářství, šlechetnost, odvaha, dobrosrdečnost, dobrodružnost, upřímnost, samostatnost, talent, kreativita


  • Negativní vlastnosti: arogance, egoismus, tvrdohlavost, pýcha, ukvapenost, nevychovanost, tvrdost, přísnost, netrpělivost.


Pár slavných západních jedinců narozených ve znamení draka jsou Martin Luther King Jr., Vladimir Putin, Rihanna, Che Guevara, Adele, Bruce Lee, Salvador Dali nebo John Lennon. 


DŘEVĚNÝ DRAK


U každého znamení je nejdříve důležité posoudit element, který vládne daný rok vládnoucímu zvířeti. V roce 2024 budeme pod element dřeva, tudíž celý rok se ujímá vlády dřevěný drak. Co to znamená?


Dřevení draci nejsou tolik schopni se vyjadřovat jako ostatní draci a většinou jsou více introvertní a mlčenliví. Jsou talentovaní, s bezkonkurenční logikou a představivostí. I když nejsou tolik dobří v socializaci, mají na druhou stranu spoustu opravdových přátel a cení si hlubokých vztahů.


Protože jsou to ale pořád draci, jsou podobně i jako ti ostatní hladoví po znalostech a výzvách. Rádi se něco nového učí, jdou naproti novým informacím a pracují na své svobodě. Potřebují mít svobodné zaměstnání, pracovní doba od 8 do 5 není nic pro ně. Ideální je pro ně podnikání nebo zaměstnanecký vztah, který je založen na flexibilitě a vzájemné důvěře. Stejně tak to mají i se vztahy. Druhý člověk jim musí poskytnout dostatek svobody, ale zároveň péče a laskavého přístupu.


Pro lepší představu si dřevěného draka můžete spojit s obdobím jara.

Jak vypadá jaro? Příroda se probouzí z dlouhého zimního spánku, ptáci začínají zpívat své melodické písně, tráva se zelená, stromy a květiny rostou. Dřevěný drak není tak silně vášnivý a nespoutaný jako třeba ohnivý drak, ale naopak v dřevěném draku je silná hořící touha po nových začátcích a nových cestách. Ohnivý drak je schopen rozmést v zubech i to, co funguje, dřevěný drak jedná více promyšleně, ale velmi ambiciózně. Ví co chce a jde si za tím. Nedává všude najevo co dělá, nechlubí se svými vizemi a proto je mnohem nebezpečnější než ostatní draci. Jeho houževnatost a cílevědomost je obrovská, proto se i toto znamení v tomto elementu pojí nejvíce s novými začátky.
 

O čem ROK DRAKA bude?


 

Znamení Draka je považováno za symbol radosti, štěstí, síly a lásky. Dá se tak očekávat poměrně pozitivní rok. Jak už bylo psáno výše, je třeba přihlížet na to, že roku 2024 vládne dřevěný drak, který vládne jaru. A protože je jaro obdobím probouzející se přírody, i my budeme mít velký předpoklad se jako kdyby probudit po dlouhém zimním spánku a začít žít.


 

Rok 2024 pro nás všechny může být velmi příznivým,

pokud půjdeme naproti novým výzvám a novému dobrodružství.Drak je asi to poslední zvíře, které by trávilo svůj život na gauči. Drak miluje akci, cestování, poznávání nových lidí a jde naproti všemu, co pro něj může představovat vnitřní rozvoj. Už minulý rok jsme si pod vodním Zajícem uvědomili, co by bylo pro náš život dobré a co už ne. Minulý rok byl hodně o emocích a bolestivých ztrátách, tento rok je důležité se na svůj život podívat více z výšky. Jako na cestu, která nás vede různými zkušenostmi a žádná není špatná. Proč ale zůstávat u něčeho, co nám způsobuje bolest a nic než zklamání nám nepřináší?

 

Drak se chce rozlítnout, chce být volný, svobodný a cítit, že má na výběr. Že neexistuje jen jedna cesta, ale že jich máme před sebou více a jen my sami jsme zodpovědní za to, jakou z nich si vybereme. Drak je optimista a proto i my tento rok budeme vnímat, že naše zklamání byla nutná k našemu vývoji, ale to neznamená se v nich topit a skuhrat na to, jak je k nám život nespravedlivý. Naopak!


Co když na nás na naší životní cestě čeká něco lepšího?

 

Skok do neznáma je tak trochu motto tohoto roku. Minulý rok jsme hodně promýšleli, ale stále se poutali. Dřevěný drak je opak. Jít pozitivně naladěn svou cestou a věřit, že i když něco nevyšlo, neznamená to hned konec. Znamená to jen nový začátek někde jinde, nebo s někým jiným.


Rok dřevěného Draka je jednou za 60 let. Tak kdy jindy je lepší čas pro to, abychom se nadechli a šli vstříc novému dobrodružství?ENERGIE DRAKA


Je třeba zmínit jistý kontrast, který se zde projevuje po vládě vodního Zajíce. Ten byl častokrát o pracování na různých věcech, ale jeho myšlení bylo nastaveno na heslo spíše „nechat plynout.“


To nám s dřevěným drakem, který se těší na nové výzvy moc nevyjde. Drak přichází s obrovskou chutí do toho věci konečně vyřešit a i zariskovat. S jeho energií nám do života začíná proudit jeho touha vymýšlet nové nápady, být ještě lepší, nestát na jednom místě a už vůbec ne tam, kde nám to nevyhovuje.


Drak nerad někoho vidí se založenýma rukama, bude nás nutit do akce.


Těžší to mohou mít ti, kteří se nebudou chtít pohnout z místa. Zde jsem již varovala minulý rok, že vodní Zajíc nás pomalu připravuje na nové cesty a ty právě teď s dřevěným Drakem přicházejí. Ti, co se budou křečovitě držet svých starých, minulých návyků, nevyšlé minulosti a nezdařeným cílům, mohou hodně tvrdě narazit. Jak bylo napsáno výše, dřevěný drak je sice v něčem pomalejší, ale je nebezpečný v tom, že se svých ambic nevzdá.


A proto my všichni budeme na konci roku buď létat ve vzduchu z toho, že jsme si vybrali cestu, která nám přinese hojnost a štěstí, nebo se budeme válet nemocní, zhrzení a nešťastní, protože jsme odmítli udělat krok do neznáma. 

NA CO POZOR!


  • Přepracování

  • nedostatek odpočinku

  • málo spánku

  • jídlo jedené za chodu

  • přehnané lenošení

  • strach z neznáma

  • držení se minulosti, která už nám nic nového nepřinese.


 


VZTAHY


Drak je znamení, které potřebuje mít ve svých vztazích dostatek volnosti, ale zároveň i péči a lásku. Pokud by v našich vztazích s protějšky nebylo skloubení těchto dvou pro draka důležitých principů, vztahy se mohou rozpadat.


Drak chce na vztazích pracovat, dodat do nich šťávu, vášeň, chce mít partnera jako svého nejlepšího parťáka pro život a proto v našich vztazích musí vládnout humor, společné zážitky a nové výzvy, které vztah okoření.


Mnoho vztahů se opět může rozpadat, protože Drak nezůstává nikde, kde tráva nezelená a květiny nekvetou. Drak chce, aby se vztahy rozvíjeli. A má rád sám sebe, tudíž i my tento rok ucítíme velkou potřebu nedržet se v něčem, co je mrtvé a zastaralé.

Pokud jste sami, může přijít touha se s někým seznámit, ALE! Nebudete brát jen tak někoho. Drak je velmi vybíravý a jeho nároky jsou vysoké. Tudíž projde jen ten, co splňuje všechny Vaše vztahové požadavky. Víte je? Pokud ne, sepište si je. Je důležité vědět, jakého partnera vedle sebe vlastně chceme.PRÁCE, FINANCE


I zde drak přináší novou energii. Touha pracovat někde, kde nás to baví, se bude ukazovat v různých momentech celý rok. Pokud svou práci milujeme, budeme ještě více do ní zapálení. Pokud ne, je pravděpodobný odchod nebo vymýšlení, kam bychom se mohli přesunout.

 

Drak miluje být v práci aktivní, živý a radostný. Nové projekty, nová pracovní společenství, noví klienti, noví zaměstnavatelé.


Finančně můžeme na tom být trochu hůře, protože energie tohoto znamená přináší utrácení, užívání si a potřebu si dopřát. Proč ne. Jen je třeba si dát pozor, ať nemáme příliš velké oči. Rok ale rozhodně bude přát těm, co půjdou novým projektům naproti. Za tohoto roku se dají peníze znásobit na maximum. Záleží jak kdo bude šikovný a aktivní.ZDRAVÍ


A co se týče zdraví, jak už bylo řečeno, rok Draka je v aktivní, houževnaté energii.


Za těchto energií dáváme své zdraví velmi aktivně do pořádku. Drak je silné zvíře a chce mít možnost se rozlítnout. Proto vše, co nám brání v rozletu, bude řešeno.


Je doporučeno dodržovat vyvážený režim, upřednostňovat zdravou stravu a dbát na svou celkovou pohodu prostřednictvím správné péče a cvičení. Pohyb může být tento rok z naší strany více řešen než roky minulé. Potřeba se hýbat, procvičit se, posilovat své svaly, nám může dělat na těle i na duši velmi dobře. 

Komu se bude v roce 2024 dařit a komu méně?


U čínského znamení platí, že spolu vycházejí ty zvířata, která si při přeplouvání řeky pomáhala.


Pracovitá krysa, vášnivý drak a mazaná opice budou v tomto roce na vrcholu. Všechny tři znamení začnou tvořit život, který chtějí a jejich vylézání ven z ulity bude velmi příznivé nejen pro jejich práci a vydělávání peněz, ale také pro vztahy a jejich celkově dobrý pocit.


Dobrodružný Tygr, společenský kůň a upřímný pes, mají neklidnou povahu a touhu po svobodě, stejně tak jako Drak. Proto se jim bude tento rok dařit. Pes sice někdy bojuje s drakem, protože oba dva mají svou vlastní hlavu, ale pokud budou všechny tyto 3 znamení následovat svou intuici a vnitřní pocit, dosáhnou tento rok i těch nejdivočejších snů.


Věrný Buvol, umělecká koza a radostný vepř přijmou nové výzvy jako důležitou část své cesty. Vzhledem k tomu, že tyto znamení jsou přizpůsobivá, nebude jim vadit najet na vášnivou a energickou energii Draka. Najdou si v tom něco svého a zároveň si zachovají to, co jim dělá dobře.


Pomalý Had, bojovný kohout a jemný zajíc mohou tento rok mít trochu náročnější, protože jejich povaha není tak aktivní jako u ostatních znamení. Tyto znamení mají rádi svoji stabilitu a jistotu, neradi něco mění a skáčou do neznáma, proto mohou bojovat s tím, co k nim bude přicházet. Pokud se však novým výzvám otevřou a vezmou je jako součást jejich životní cesty, bude vše vycházet nekomplikovaně a pozitivně.


 

Autor: Tereza

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page