top of page

SAMHAIN (31.10.)


Provádění magických rituálů je odjakživa spojeno s několika svátky v roce. Jedním z nich je Samhain - keltský sabat slavící se od západu do východu Slunce poslední den v říjnu. Tato noc byla Kelty vnímaná jako začátek nového roku. Slavena byla jako jakási hranice mezi dvěma ročními periodami, které v sobě nesly mnoho symbolů. Zamyšlení se nad životem a smrtí, vděčností za dary od matky přírody, ale také příchod zimy a temnější části roku.


Od tohoto dne ale také pro Kelty přestávaly platit veškeré zákony času a prostoru a otevíraly se brány. Věřilo se, že právě tímto dnem dostávají duchové a veškeré bytosti z druhé strany povoleno navštívit pozemský svět a prozkoumat, zda jejich blízcí dobře žijí. Mnozí Keltové se tohoto období báli, neboť věřili, že právě v tento čas mohou duchové na sebe vzít jakoukoli lidskou podobu a prověřit, zda jsou jeho pozůstalí k němu v úctě a respektu, i přes to, že již mezi nimi není.


Z tohoto důvodu se Keltové maskovali za strašidelné bytosti, pomalovali si tvář, převlékli se, aby je žádní zlí duchové nepoznali a oni se tak před nimi mohli ukrýt. Také bylo zvykem prostírat večeři i zesnulým příbuzným, u kterých se čekalo, že přijdou své živé rodinné příslušníky navštívit. Za oknem se pokládala svíčka, aby bloudícím duším pomohli posvítit na cestu. Také bylo běžné obklopovat se oranžovou a žlutou barvou, aby se do domovů i přes pochmurný čas přivolala hojnost a radost.


V tomto období platilo, že čas neexistuje. V minulosti byly tyto dny obdobím hodování, tance a prováděním rituálů a všelijakých věšteb, které měly v tyto dny velkou moc. Věštilo se různými způsoby. Z kamenů vhozených do ohně, listů, vody nebo z vosku ze zapálených svíček. Vše bylo spjato s přírodními živly.


My všichni si nejen tento den, ale i další dva dny, můžeme vzpomenout na ty, co už s námi fyzicky nejsou a věnovat tento čas očistě a poděkování za vše co máme. A když budeme cítit, tak i nějakému hezkému rituálku na podporu zdraví a hojnosti.Krásný magický večer!

Autor: Tereza

bottom of page